Accelerér digitalisering med softwarerobotter og AI

Dato:
11/10 2018
Sted:
Fredericia
Pris:
495 kr

Fremtidens digitale vindere fokuserer på at nedbringe driftsomkostningerne radikalt gennem digitaliserede ’touchless operations’, hvor kun undtagelser behandles manuelt, og hvor automatisering og kunstig intelligens spiller sømløst sammen.

Det er samtidig et opgør med den tid og de ressourcer, som i alt for høj grad stadig er bundet op på drift, faste procedurer og manuelle opgaver. Tid og ressourcer, som i stedet for bør bruges på at prioritere kunder, kunderejsen og til at etablere eller understøtte nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Det kan lade sig gøre gennem en digitalisering, som bygger på automatisering og kunstig intelligens, som tilsammen kan sikre en radikal omlægning af procedurer i hele virksomheden.

Samtidig er løsningerne skalerbare, fordi softwarerobotterne med RPA kan arbejde parallelt og samtidig behandle data i høj hastighed, mens kunstig intelligens kan gøre ustruktureret information umiddelbart handlingsbar.

Det kan for eksempel være automatisering af kundehenvendelser med softwarerobotter, der chatter i realtid, automatisk godkendelse af rejseafregninger eller etableringen af intelligente ’dashboards’, der vurderer og klassificerer afvigelser.

På dette event kan du derfor lære mere om softwarerobotter, RPA og kunstig intelligens. Hør blandt andet om:

 • Hvordan ser teknologien ud lige nu?
 • Hvad er mulighederne inden for både de interne processer og de kundevente funktioner i din organisation?
 • Og hvad er investeringsbehovet for de virksomheder, som ønsker at automatisere de manuelle processer?

Mød talerne

Dan Jensen

Dan Jensen

redaktionschef

Computerworld

Henning Nørremose Paulsen

Henning Nørremose Paulsen

senior proces arkitekt, Procesudvikling

Jyske Bank

Stefan Andreasen

Stefan Andreasen

Co-Founder

SmartRPA

Torben Madsen

Torben Madsen

director Business Excellence

COMPASS Akademi

Tony Minana

Tony Minana

country manager, Denmark

Digital Workforce A/S

Bjørn Kellemann Thomsen

Bjørn Kellemann Thomsen

leder og forretningsudvikler

Dataproces

Se program

Program:


08:30 - 09:00
Ankomst

09:00 - 09:10
Velkommen og introduktion
Moderator:
Dan Jensen
redaktionschef
Computerworld

09:10 - 10:00
Få indsigt i erfaringerne hos Jyske Bank
Oplægsholder:
Henning Nørremose Paulsen
senior proces arkitekt, Procesudvikling
Jyske Bank

10:00 - 10:35
RPA-rejsen - fra simple back-office processer til komplekse realtids-processer
Mange virksomheder har allerede været i gang med at bruge RPA til automatisering af simple back-office processer og kigger nu fremad på at bruge RPA til processer, der ofte er mere komplekse samt kræver realtids-afvikling. Det kan være processer, som relateret til kunde-service, hvor kunden forventer umiddelbart svar, eller det kan være processer, hvor en medarbejder selv skal udføre en opgave, for eksempel rapportering eller ændring af arbejdsforhold.

Stefan Andreasen har arbejdet med RPA i 20 år, og han vil fortælle om skiftet fra back-office til front-office og self-service, og de udfordringer omkring RPA, som man skal tage stilling til på den rejse.
Oplægsholder:
Stefan Andreasen
Co-Founder
SmartRPA

10:40 - 11:10
Pause

11:10 - 11:45
Compass Academy
 • Hvordan kommer virksomheden i gang med RPA på en omkostningseffektiv måde
 • Hvilke erfaringer har vi gjort og hvad er bedste praksis
 • Case Odense Universitetshospital
 • Økonomi for at komme i gang med RPA
Oplægsholder:
Torben Madsen
director Business Excellence
COMPASS Akademi

11:50 - 12:30
Boost produktiviteten og kvaliteten med Digital Workers.
Forestil dig en utrættelig, ufejlbarlig medarbejderstab, der knokler 24/7, og som du kan tilføre utallige nye kompetencer. En stab, som du kan trække på efter behov, og som frigør dine ansatte af kød og blod fra trivielt rutinearbejde - til fordel for kundeservice, innovation og udvikling.

Velkommen til Digital Workers’ verden, Robotic Process Automation, hvor du kan forvente håndgribelige resultater på ganske få uger. I sin præsentation vil Saulius komme med eksempler på de konkurrencefordele, der kan opnås med Digital Workers, og redegøre for, hvordan du undgår typiske faldgruber i forbindelse med implementeringen.
Oplægsholder:
Tony Minana
country manager, Denmark
Digital Workforce A/S

12:30 - 13:15
Frokost

13:15 - 13:45
Robotter vinder frem i den offentlige sektor.
Danske kommuner er komplekse organisationer, og det samme er deres digitale infrastruktur. Igennem en årrække har kommuner arbejdet aktivt i retning af en stadig mere automatiseret administration og sagsbehandling – og RPA er i dag en velkendt teknologi, anvendt til både små og store løsninger. Fra simplere borføring- og faktureringsopgaver til større borgerrettede selvbetjeningsløsninger. Hør hvor langt kommunerne er med RPA; hvor teknologien bevæger sig hen og hvorfor softwarerobotter gør sig så godt i netop den kommunale forretning.
Oplægsholder:
Bjørn Kellemann Thomsen
leder og forretningsudvikler
Dataproces

13:50 - 13:50
Tak for i dag
Det får du ud af det
 • Lær mere om softwarerobotter, RPA og kunstig intelligens.
 • Indsigt i konkrete cases
 • Få indsigt i mulighederne inden for både interne processer og kundevente funktioner.
 • Indblik i hvad investeringsbehovet er for virksomheder, som ønsker at automatisere manuelle processer.
Praktiske Oplysninger
Dato:
11/10 2018
Tid:
08:30 til 13:50
Sted:
Trinity Hotel & Konference Center
Gl Færgevej 30
7000 Fredericia
Pris:
495 kr.
Change language