GDPR - persondatabeskyttelse i praksis

Dato:
08/2 2022
Sted:
København NV
Pris:
Gratis deltagelse

Beskyttelsen af persondata er efter indførelsen af GDPR blevet til en hverdags-opgave, der indgår i alle processer og alle systemer i alle organisationer i Danmark.

GDPR indgår derfor i dag som væsentligt element i det daglige compliance-arbejde, hvor der er en hel række love og regelsamlinger, som du skal leve op til.

Blandt andet har Schrems II-dommen ført til flere retningslinjer fra EU, som man skal håndtere, hvis de af organisationen indsamlede personoplysninger skal føres ud af EU - herunder kontrol med databehandleraftaler med leverandører uden for EU.

I alt compliance-arbejde indgår krav om nedskrevne processer og procedurer, om fortegnelser og dokumentation og om nedskrevne aftaler.

I de ofte komplekse miljøer er det nødvendigt for organisationerne - og deres DPO’er - at fokusere på at sikre og fasttømre, at organisationen konsekvent, overalt og ensartet lever op til reglerne i det daglige arbejde - også hvor organisationen eksempelvis er spredt over flere lokationer, folk arbejder hjemmefra og nye prioriteringer presser sig på.

Du får også indblik i, hvordan du sikrer løbende overholdelse af GDPR og Schrems II og lignende i fremtiden ved hjælp af procesuelle greb, værktøjer og systemer - og hvordan du kan arbejde på at sikre, at medarbejderne ikke dummer sig og animeres til at overholde reglerne.

Du vil desuden kunne stille spørgsmål og få vendt dine problemstillinger med juridiske eksperter på området.

Se program

Program:


08:30
Registrering og morgenmad

09:00
Velkomst
Dan Jensen
Moderator:
Dan Jensen
redaktionschef
Computerworld

Dan Jensen er redaktionschef på Computerworld og har i mere end 20 år skrevet om it-branchens og it-teknologiernes udvikling og indflydelse.


09:05
Schrems II – er det i det hele taget er muligt at bruge amerikanske cloudløsninger
Siden EU-Domstolens Schrems II-afgørelse har det været meget omdiskuteret, i hvilket omfang det er muligt at overføre personoplysninger til USA og andre tredjelande. Med den fortolkning af dommen, som EDPB har lagt til grund i sine anbefalinger til supplerende foranstaltninger, er der i særlig grad rejst tvivl om, hvorvidt det i det hele taget er muligt at bruge amerikanske cloudløsninger. Indlægget drøfter dette spørgsmål, blandt andet med inddragelse af de nyeste udtalelser og vejledninger fra Datatilsynet og andre europæiske tilsynsmyndigheder.
Henrik Udsen
Keynote:
Henrik Udsen
Professor Dr. Jur.
Københavns Universitet

09:40
Dataoprydning: Glemt persondata kan koste på klimakontoen
Mængden af data stiger og det løses ofte ved en øget opbevaring på servere eller i cloud-løsninger. Den stigende serverkapacitet står dog også for en enorm CO2-udledning og denne type opbevaring af især ustrukturerede data, løser også kun plads-problematikken på kort sigt.

Sixtus Scanner er et data management software, der skaber overblik over ustruktureret data i din virksomhed. Softwaren er bygget på machine learning og banebrydende anvendelse af lingvistik. Og så kan den hjælpe jer med at mindske både den tid I bruger på oprydning og udgifterne på klimakontoen.
Oplægsholder:
Bjørn Leth Erichsen
CEO og co-founder
Sixtus

Bjørn har i mere end 15 år arbejdet med compliance og risk management i både Danmark og Schweiz, hos bl.a. Deloitte, Adecco Group og Sitecore.


10:10
Få effektueret jeres GDPR planer med hjælp fra medarbejderne
De fleste har styr på planen.
Det står f.eks nedskrevet, at ansøgninger skal slettes efter 6 måneder.

Det halter mere med at sikre, at planerne føres ud i praksis.
Hvem sørger f.eks for, at der ryddes op på drev, i indbakker osv., så ansøgningen rent faktisk er fjernet efter 6 måneder?

Forestil dig et enkelt værktøj, der gør det nemt for hver enkelt medarbejder at rydde op i egne data, overholde GDPR-regler, og forbedre virksomhedens datakvalitet dag for dag.

Adoxa er et intuitivt og selvoptimerende værktøj - anbefalet af Gartner.

Hjælp dine medarbejdere med at overholde GDPR
Om en virksomhed overholder lovgivningen, kommer ofte ned til enkeltpersoners adfærd. Adoxa løser problemet, ved at gøre det nemt for hver enkelt medarbejder, at håndtere personfølsomme data i dagligdagen.

Så nemt er det at bruge
Adoxa overvåger og scanner alle virksomhedens datakilder. Eventuelle observationer vises i ét samlet overblik, som sendes direkte til hver enkelt medarbejder med rød-gul-grøn angivelse af vigtighed.
Medarbejderen kan derefter slette, flytte eller på anden måde håndtere egne data og bidrage aktivt til, at virksomheden overholder GDPR.

Compliance automatiseres
Den dataansvarlige får et samlet real-time overblik, så I altid kan dokumentere overfor Datatilsynet, at I tager GDPR alvorligt.

Adoxa er markedets mest intuitive og pragmatiske GDPR-løsning. Og så er løsningen ovenikøbet blåstemplet af Gartner.

Glæd dig til en demonstration af Adoxa og hør, hvordan I kan få de første scanningsresultater på blot 14 dage.
Lennart Garbarsch
Oplægsholder:
Lennart Garbarsch
Partner
Tabellae A/S

Lennart Garbarsch er kommercielt ansvarlig for løsninger til Dynamics 365 Finance & Operations.

Per Søndergaard
Oplægsholder:
Per Søndergaard
Key Account Manager
Formpipe A/S

Per Søndergaard er ansat hos softwareproducenten Formpipe. Han kender Adoxa til bunds og rådgiver bl.a. kunder inden for Corporate Data Compliance og datakvalitet.


10:35
Pause

10:55
OneTrust

11:25
Data & More

11:55
Frokost

12:40
Schrems II i den yderste konsekvens - skal man droppe alle amerikanske cloud leveandører?
Der findes ikke én europæisk virksomhed, der leverer det samme som i USA og det kan både koste på pengepungen og oppetiden at droppe de amerikanske leverandører.

Mange store danske og andre europæiske virksomheder har derfor valgt at se situationen an, før de for alvor træffer dramatiske beslutninger. En dansk virksomhed har derimod valgt den ultimative løsning og har droppet alle amerikanske cloudleverandører.

Dennis Arnold-Grade giver dig indblik i de generelle udfordringer i processen om at droppe leverandører grundet Schrems-II og hvilke fordele dette har givet.
Dennis Benneballe Arnold-Grade
Keynote:
Dennis Benneballe Arnold-Grade
DPO

13:10
Databehandlere og TIA, hvad skal man igennem for at få overblik?
I dette oplæg giver vi dig en række konkrete bud på, hvordan du kan håndtere dine databehandlere - både når du screener en ny databehandler og når du fører tilsyn.

Vi viser også, hvordan du kan administrere dine tredjelandsoverførsler set i lyset af Schrems II, EDPBs anbefalinger om supplerende foranstaltninger m.v..

Vi viser dig, hvordan komplekse processer kan simplificeres, så du med udgangspunkt i en struktureret proces lever op til lovgivningen.
Kasper Holton Hülsen
Oplægsholder:
Kasper Holton Hülsen
CSO
RISMA

Kasper Hülsen er Chief Partner Officer i RISMA Systems. Kasper driver RISMAs internationale partnernetværk af videnspartnere på områder som GPDR, ISMS, ESG/sustainability, finansielle kontroller og risikostyring.

Michael Hopp
Oplægsholder:
Michael Hopp
Advokat, partner
Plesner Advokatpartnerselskab

Michael er chef for Plesners persondatateam. Han er specialiseret i persondataret, ePrivacy og operationel compliance. Michael rådgiver om en lang række persondataretlige problemstillinger, herunder om persondataforordningens konsekvenser for private virksomheder og offentlige myndigheder.


13:40
Taler kommer snart

14:05
Pause

14:20
Taler kommer snart

14:50
Keynote

15:20
Tak for idag
Partnere
Praktiske Oplysninger
Dato:
Tid:
08:30 til 15:25
Sted:
Vandværket
Rabarbervej 2
2400 København NV
Pris:
Gratis deltagelse
Change language