RPA i stor skala - robotautomatisering der virker

Dato:
06/2 2020
Sted:
Ballerup
Pris:
795 kr

Med RPA - robot-automatisering - kan du sige farvel til mange af organisationens rutineprægede og trivielle processer, som har det med at suge ressourcer, tid og arbejdskraft ud af organisationen.

Softwarerobotterne kan med andre effektivisere de administrative arbejdsgange på samme måde, som de fysiske robotter forlængst har effektiviseret industrien: De sørger for, at kun undtagelser skal behandles manuelt. Resten klarer de selv

Det gælder opgaver som at sammenkæde data til en samlet faktura eller liste, indhente data fra mange kilder, flytte data fra et system til et andet, håndtering af henvendelser, håndtering af bilag og meget andet.

Det kan for eksempel være automatisering af kundehenvendelser med softwarerobotter, der chatter i realtid, automatisk godkendelse af rejseafregninger eller etableringen af intelligente ’dashboards’, der vurderer og klassificere afvigelser.

Gevinsterne er åbenlyse og ligger lige for:

I Odense har kommunens softwarerobot Tyra sparet sagsbehandlerne for 700 timers arbejde. Forsvaret, TopDanmark, Lån & Spar Bank og mange andre har automatiserer et meget stort antal administrative processer. Pension Danmark forventer, at robotter inden længe vil overtage mere end 50 procent af arbejdet. Og så videre.

Det er så nemt at programmere en softwarerobot med de værktøjer, der er tilgængelige, at det kan være en udfordring at styre udviklingen, så antallet af robotter ikke pludselig eksploderer.

På dette seminar går vi i dybden med RPA og ‘automation everywhere.’: Hvordan får man RPA op i en skala, der kan gøre en forskel?

Hvordan håndterer man, at antallet af RPA-projekter ikke løber løbsk? Hvor stort er investerings-behovet? Hvem skal egentlig ‘eje’ robotten? Hvem skal kunne bygge den? Og hvad med it-sikkerheden?

Se program

Program:


08:30
Registrering og morgenmad

08:55
Velkomst

09:00
Digital Workforce

09:25
Spørgsmål

09:35
RPA as a Service – how to get started with minimal upfront investment and resources
  • Helps companies with a model on how RPA can be outsourced, from process identification to operation and maintenance
  • Help companies to get started with RPA that don't want to invest heavily in building an internal team
  • How to avoid large upfront investment when deploying RPA
  • A model on how to maintain and operate your bots
  • This will help the client on how to start their RPA journey
oplægsholder
Oplægsholder:
Arash Afsarian
Director
KPMG NewTech

Arash has over 15 years’ experience from Strategy Consulting and leading technology companies. As a management consultant, Arash has advised companies on strategy, AI implementation (Machine learning, RPA, Voice/Chat bots), customer journeys and advanced analytics. In addition, Arash has worked for leading companies in both the software and the hardware industry, where he has held several leading positions across a wide range of areas such as digital, operations and strategy.


10:00
Spørgsmål

10:10
Pause

10:40
SmartRPA

11:05
Spørgsmål

11:15
Taler kommer snart

11:45
Frokost

12:30
Case - Taler kommer snart

13:00
Case - Taler kommer snart

13:30
Case - Taler kommer snart

14:00
Case - Taler kommer snart

14:30
Pause

14:45
Paneldebat

15:15
Kan man hacke en robot?
Data og informationer er livsblodet for mange organisationer. De har afgørende indvirkning på bundlinjen og derfor er beskyttelsen af dem via cybersikkerhed en af organisationers største digitale udfordringer i det 21. århundrede.

Samtidig stiger antallet af angreb. Fejl eller mangler i sikkerheden kan have vidtrækkende konsekvenser såsom tab af adgang til systemer, negativ indvirkning på omdømme og øgede omkostninger grundet nedetid, juridiske krav eller bødestraffe for manglende compliance.

Men spørgsmålet er, hvordan man specifikt skal forholde sig til cybersikkerhed ift. RPA? BDO’s cybersikkerhedsteam giver dig på dette oplæg konkrete eksempler på svar på det spørgsmål.
oplægsholder
Oplægsholder:
Mikkel Jon Larssen
Partner, Risk Assurance
BDO Danmark
oplægsholder
Oplægsholder:
Henrik Falkenthros
Senior Manager, Risk Assurance
BDO Danmark

15:45
Tak for i dag
Partnere
Det får du ud af det
  • Indblik i fordele og udfordringer ved RPA-projekter i stor skala - og hvordan du tilrettelægger RPA-strategien, så den ikke løber løbsk.
  • Konkret viden om værktøjer til at bygge software-robotter.
  • Inspiration til hvor du med fordel kan indføre RPA - og hvordan du gør det.