Accelerér digitalisering med softwarerobotter og AI

Dato:
30/5 2018
Sted:
Ballerup
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Fremtidens digitale vindere fokuserer på at nedbringe driftsomkostningerne radikalt gennem digitaliserede ’touchless operations’, hvor kun undtagelser behandles manuelt, og hvor automatisering og kunstig intelligens spiller sømløst sammen.

Det er samtidig et opgør med den tid og de ressourcer, som i alt for høj grad stadig er bundet op på drift, faste procedurer og manuelle opgaver. Tid og ressourcer, som i stedet for bør bruges på at prioritere kunder, kunderejsen og til at etablere eller understøtte nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Det kan lade sig gøre gennem en digitalisering, som bygger på automatisering og kunstig intelligens, som tilsammen kan sikre en radikal omlægning af procedurer i hele virksomheden.

Samtidig er løsningerne skalerbare, fordi softwarerobotterne med RPA kan arbejde parallelt og samtidig behandle data i høj hastighed, mens kunstig intelligens kan gøre ustruktureret information umiddelbart handlingsbar.

Det kan for eksempel være automatisering af kundehenvendelser med softwarerobotter, der chatter i realtid, automatisk godkendelse af rejseafregninger eller etableringen af intelligente ’dashboards’, der vurderer og klassificerer afvigelser.

På dette event kan du derfor lære mere om softwarerobotter, RPA og kunstig intelligens. Hør blandt andet om:

  • Hvordan ser teknologien ud lige nu?
  • Hvad er mulighederne inden for både de interne processer og de kundevente funktioner i din organisation?
  • Og hvad er investeringsbehovet for de virksomheder, som ønsker at automatisere de manuelle processer?

Mød talerne

Steffen Villadsen

Steffen Villadsen

Idé - og ledelsesredaktør

Computerworld

Henrik Olsen

Henrik Olsen

Strategic Advisor

SmartRPA

Stefan Andreasen

Stefan Andreasen

Co-Founder

SmartRPA

Saulius Zilenas

Saulius Zilenas

Key Account Manager

Digital Workforce

Martin Börjesson

Martin Börjesson

Partner & Director of Advisory

2021.AI

Krishnan Rajaram

Krishnan Rajaram

AI lead

Avanade Europe

Tim Daniel Hansen

Tim Daniel Hansen

Managing Partner & Co-founder

Droids Agency

Se program

Program:


08:30 - 09:00
Ankomst

09:00 - 09:10
Velkommen og introduktion
Moderator:
Steffen Villadsen
Idé - og ledelsesredaktør
Computerworld

09:10 - 10:00
DSV deler ud af erfaringerne
Oplægsholder:
Henrik Olsen
Strategic Advisor
SmartRPA

10:00 - 10:25
RPA-rejsen - fra simple back-office processer til komplekse realtids-processer
Mange virksomheder har allerede været i gang med at bruge RPA til automatisering af simple back-office processer og kigger nu fremad på at bruge RPA til processer, der ofte er mere komplekse samt kræver realtids-afvikling. Det kan være processer, som relateret til kunde-service, hvor kunden forventer umiddelbart svar, eller det kan være processer, hvor en medarbejder selv skal udføre en opgave, for eksempel rapportering eller ændring af arbejdsforhold.

Stefan Andreasen har arbejdet med RPA i 20 år, og han vil fortælle om skiftet fra back-office til front-office og self-service, og de udfordringer omkring RPA, som man skal tage stilling til på den rejse.
Oplægsholder:
Stefan Andreasen
Co-Founder
SmartRPA

10:30 - 11:00
Pause

11:00 - 11:25
Boost produktiviteten og kvaliteten med Digital Workers.
Forestil dig en utrættelig, ufejlbarlig medarbejderstab, der knokler 24/7, og som du kan tilføre utallige nye kompetencer. En stab, som du kan trække på efter behov, og som frigør dine ansatte af kød og blod fra trivielt rutinearbejde - til fordel for kundeservice, innovation og udvikling.

Velkommen til Digital Workers’ verden, Robotic Process Automation, hvor du kan forvente håndgribelige resultater på ganske få uger. I sin præsentation vil Saulius komme med eksempler på de konkurrencefordele, der kan opnås med Digital Workers, og redegøre for, hvordan du undgår typiske faldgruber i forbindelse med implementeringen.
Oplægsholder:
Saulius Zilenas
Key Account Manager
Digital Workforce

11:30 - 12:10
De-mystifying AI - the Do’s and Dont’s to be succesful
På dette indlæg får du indsigt i, hvordan du kommer i gang med AI og machine learning på den rigtige måde, så du undgår fejlene. Samt et kig i krystalkuglen på hvordan mulighederne med AI og machine learning ser ud i fremtiden.
Oplægsholder:
Martin Börjesson
Partner & Director of Advisory
2021.AI

12:15 - 13:00
Frokost

13:00 - 13:25
Når AI skal løftes fra eksperimental- til enterprise-stadiet
AI og intelligent automation ses i stigende grad som den fjerde industrielle revolution med potentiale til fundamentalt at ændre – ”disrupte” – erhvervslivet og måden at arbejde på. Mange virksomheder har begivet sig ud på rejsen ved at automatisere visse processer med RPA (Robotic Process Automation) og bruge bots til at fremme produktiviteten eller høste øget værdi af data. Disse tiltag har som oftest karakter af proof of concept- eller pilotprojekter.

Det er i og for sig et udmærket sted at begynde, men virksomheder, der ønsker at bruge AI til en mere gennemgribende transformation af deres forretning, er nødt til at fundere over, hvordan de får skaleret AI op fra disse indledende eksperimenter og bredt ud i hele organisationen. I sit indlæg redegør Krishnan for Avanades erfaringer med diverse virksomheders udnyttelse af AI – og for de nøglefaktorer, der adskiller ”de AI-indfødte”, som har taget AI i brug i stor skala, fra resten, der kæmper med at gøre AI til andet og mere end proof of concept-projekter.
Oplægsholder:
Krishnan Rajaram
AI lead
Avanade Europe

13:30 - 13:55
Sådan skaber du synergi mellem RPA og AI
Hvis danske virksomheder skal følge med i det globale innovations- og produktivitetskapløb, er det nødvendigt at tage nye automatiseringsteknologier i brug. Robotic Process Automation (RPA) og Kunstig Intelligens (AI) er to af de nøgleteknologier, som hører hjemme i virksomhedernes fremtidige teknologilandskab. Gennem oplægget vil Tim Daniel Hansen illustrere, hvordan man får forretningen med på den teknologiske forståelsesrejse. Hvilke udfordringer rejsen rummer. Og hvordan man kan skabe succes gennem en blendet automatiseringsstrategi med fokus på synergi mellem væsensforskellige teknologier.
Oplægsholder:
Tim Daniel Hansen
Managing Partner & Co-founder
Droids Agency

14:00 - 14:00
Tak for i dag
Det får du ud af det
  • Lær mere om softwarerobotter, RPA og kunstig intelligens.
  • Cases
  • Få indsigt i mulighederne inden for både interne processer og kundevente funktioner.
  • Indblik i hvad investeringsbehovet er for virksomheder, som ønsker at automatisere manuelle processer.