Cybersecurity Excellence Day 2023

Dato:
07/6 2023
Sted:
Klampenborg
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Design, understøt og fasthold den bedste sikkerhedskultur

ZeroTrust, DNS Security, SOC, Cloud Security as a Service og flere.
Sikkerhed er et vidt begreb, og antallet af produkter og services nærmest eksploderer i takt med, at trusselsbilledet bliver stadig mere mudret og faretruende.

På årets Cybersecurity Excellence Day kommer vi hele vejen rundt, så du får et solidt grundlag for at skelne mellem de aktuelt mest værdifulde teknologier fra buzzwords og ny vin på gamle flasker.

Vi stiller desuden skarpt på kommer den menneskelige faktor, som spiller en langt større rolle, end de fleste cybersikkerhedsansvarlige måske bryder sig om at erkende. Især i en tid, hvor stadig mere arbejde foregår via cloudtjenester og på lokationer udenfor virksomhedens sikrede netværk.

For selv den mest opdaterede og effektive sikkerhedsinfrastruktur kan ikke stille meget op, medmindre du formår at udvikle, fastholde og kontinuerligt opdatere en proaktiv sikkerhedskultur på tværs af hele din organisation.

Bliv inspireret gennem oplæg, der giver praktisk håndtérbare bud på, hvordan du forbereder din organisation og kolleger på at støtte effektivt op om sikkerhedsarbejdet.

Desuden får du overblikket fra sikkerhedseksperter med senest opdaterede viden om aktuelle trusler og om, hvilke teknologier der kan imødegå dem.

Hør også om, hvordan du:
 • Forbereder dig på at håndtere katastrofen, før den faktisk indtræder
 • Mest effektivt identificerer og imødegår sårbarheder i virksomheden
 • Kan anvende AI i cyberforsvaret
 • Prioriterer sikkerhedsindsatsen, så du primært anvender kræfterne på at forebygge tab af de data og systemer af størst betydning for dig, dine kunder og samarbejdspartnere.

Se program

Program:


08:30
Registrering, netværk, kaffe og croissanter

09:00
Velkomst
Michael Svendsen
Moderator:
Michael Svendsen
Computerworld Freelance Journalist

Michael Svendsen er journalist og har gennem knap 20 år beskæftiget sig med teknologi og med virksomheder indenfor it-branchen.


09:05
Hvordan kan vi have tillid til "Zero Trust"?
Begrebet tillid benyttes på mange forskellige måder inden for Cybersikkerhed - fra noget man kan have tillid til, fordi det er bevist, at det overholder visse sikkerhedsgarantier, til noget man er nødt til at udvise tillid, da ingenting ellers fungerer (i psykologien er dette kendt som Stockholm syndromet). "Zero Trust" principper og arkitekturer er et svar på væsentlige problemer i den traditionelle perimeterbaserede sikkerhedsmodel, hvor man primært prøver at forhindre angreb mod systemet udefra. Zero Trust gør således op med antagelsen om, at man kan udvise tillid til alle systemer, processer og komponenter inden for en veldefineret afgrænsning (systemets perimeter). Dette opgør med tilliden til interne dele af systemet, opsummerer Microsoft f.eks. i tre principper: Eksplicit verifikation af alle aktører i systemet, overhold princippet om færrest mulige privilegier og antag at systemet allerede er kompromitteret.

For at forstå betydningen af Zero Trust ser vi på, hvilken rolle tillid spiller i eksisterende sikkerhedspolitikker og -teknologier. Vi giver en kort oversigt over de vigtigste elementer i en Zero Trust Arkitektur, og diskuterer om Zero Trust for alvor gør op med antagelsen om, at man kan/skal have tillid til bestemte systemkomponenter, eller om vi retteligen burde sige Explicit Trust i stedet for Zero Trust.
Christian Damsgaard Jensen
Keynote:
Christian Damsgaard Jensen
Associate Professor
DTU - Technical University of Denmark

Christian D. Jensen har en Ph.D. i datalogi fra Université Joseph Fourier (Grenoble, Frankrig), en kandidatgrad i datalogi fra Københavns Universitet (Danmark), en eMBA fra Danmarks Tekniske Universitet og en M.A. (jure officii) fra Trinity College Dublin (Irland).
Han er lektor ved Institut for Anvendt Matematik og Datalogi på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han underviser og forsker inden for sikkerhed i åbne distribuerede systemer.
I de sidste 20 år har han fokuseret på kontekstbevidste sikkerhedsløsninger, herunder tillidsbaserede metoder og teknologier til sikring af samarbejde mellem enheder i åbne distribuerede systemer. Hans arbejde med tillidsstyring omhandler alle 3 A'er i AAA: Autentifikation, hvor han har været pioner inden for virtuel anonymitet og identifikation af enheder, Adgangskontrolpolitikker og -mekanismer, der bygger på den menneskelige opfattelse af tillid, og Ansvarlighed gennem omdømme og anbefalingssystemer.


09:35
Hvordan forhindrer du cyberangreb, før de rammer?
Hvad sker der, når en ondsindet aktør forsøger at bruge den samme intelligens mod beskyttelsen, som er det mest effektive våben inden for cybersikkerhed i dag? Kan AI-genereret malware besejre AI-baseret sikkerhedssoftware? Simon Wikberg deler indsigt i, hvordan vi kan opbygge en effektiv forsvarslinje ved at bruge AI mod AI for at opnå cybersikkerhed og modstandsdygtighed.

Oplægget afholdes på Engelsk.
Simon Wikberg
Oplægsholder:
Simon Wikberg
Principal Sales Engineer – Nordics & Benelux
BlackBerry

Simon har med over 25 års erfaring en omfattende baggrund i cybersikkerhed på B2B-markederne.
Før han kom til BlackBerry, havde Simon forskellige seniorroller inden for salgsteknik, teknologi og virksomhedsledelse med fokus på virksomheder og offentlige markeder i Skandinavien og Baltikum hos førende it-virksomheder som SonicWALL, Trend Micro og Check Point Software Technologies.
Simon er en evangelist af avancerede teknologier og holistisk sikkerhed og brænder for at opbygge tillid og relationer til kunderne.


09:40
Debat og opsamling
Du kommer til at deltage i en debat med en given problemstilling. Dette foregår ved runde borde.

Debatten bliver opsummeret v. moderator, Michael Svendsen.
Michael Svendsen
Moderator:
Michael Svendsen
Computerworld Freelance Journalist

Michael Svendsen er journalist og har gennem knap 20 år beskæftiget sig med teknologi og med virksomheder indenfor it-branchen.


10:10
Pause

10:30
Hvor starter man med Zero Trust – internt eller eksternt?
Mange virksomheder starter deres Zero Trust rejse internt, men burde det i virkelighed starte eksternt eller parallet?

Jacob deler sin erfaring omkring, hvordan man kan starte den eksterne Zero Trust rejse nemt og effektivt.
Jacob Søborg Vosgerau
Oplægsholder:
Jacob Søborg Vosgerau
Territory Sales Manager
BeyondTrust

Jacob kommer med flere års erfaring i rådgivende roller til beslutningstager inde for Softwareindustrien og Cybersecurity industrien. I en kombination med hans teoretiske baggrund i form af en kandidat i International Business, hans praktiske erfaring og markedsindsigt, er det ofte hele processen han er involveret i, fra den strategiske planlægning til den endelig levering.


10:35
Debat og opsamling
Du kommer til at deltage i en debat med en given problemstilling. Dette foregår ved runde borde.

Debatten bliver opsummeret v. moderator, Michael Svendsen.
Michael Svendsen
Moderator:
Michael Svendsen
Computerworld Freelance Journalist

Michael Svendsen er journalist og har gennem knap 20 år beskæftiget sig med teknologi og med virksomheder indenfor it-branchen.


11:05
Er det muligt at have et ideelt sikkerhedssetup?
Hvordan sikrer du din virksomhed i en verden, der er mere regionaliseret, mere digitaliseret og mere uforudsigelig?
Poul Kjeldgaard
Oplægsholder:
Poul Kjeldgaard
Field CTO
Dell Technologies Danmark

Poul har tidligere arbejdet i HP, IBM, Microsoft og Hitachi med operations, salg, ledelse, forretningsudvikling, projektansvarlig og nu som CTO hos Dell.


11:10
Debat og opsamling
Du kommer til at deltage i en debat med en given problemstilling. Dette foregår ved runde borde.

Debatten bliver opsummeret v. moderator, Michael Svendsen.
Michael Svendsen
Moderator:
Michael Svendsen
Computerworld Freelance Journalist

Michael Svendsen er journalist og har gennem knap 20 år beskæftiget sig med teknologi og med virksomheder indenfor it-branchen.


11:40
Hvad sker der, hvis Microsoft 365 går ned? Så går din virksomhed i stå...

Azure AD styrer dine brugeres og administratores adgang til deres Microsoft 365 data og programmer. Det ved hackerne godt. Derfor er Azure AD langt mere udsat for hacker-angreb end Microsoft 365. Så hvordan sikrer du dine Azure AD data?

Henrik Brusgaard
Oplægsholder:
Henrik Brusgaard
VP of Product
Keepit

Hos Keepit omsætter Henrik Brusgaard sin omfattende, internationale erfaring med teknologi- og idé-udvikling, til løsninger, der imødekommer moderne organisationers behov for at lande sikkert i skyen. I samarbejde med partnere og kunder undersøger og italesætter han de udfordringer der følger med cloud migration: Tab af business continuity, manglende compliance og frygten for cyberangreb, og er optaget af at sprede forståelsen af, hvor integreret en del af digital sikkerhed, backup og recovery er.


11:45
Debat og opsamling
Du kommer til at deltage i en debat med en given problemstilling. Dette foregår ved runde borde.

Debatten bliver opsummeret v. moderator, Michael Svendsen.
Michael Svendsen
Moderator:
Michael Svendsen
Computerworld Freelance Journalist

Michael Svendsen er journalist og har gennem knap 20 år beskæftiget sig med teknologi og med virksomheder indenfor it-branchen.


12:15
Frokost, netværk og udstilling

13:05
Cyber- og informationssikkerhed – set fra myndighedernes side
I dette oplæg kommer Sirid bl.a. ind på:
 • Udfordringer med cyber- og informationssikkerhed inden for kritisk infrastruktur.
 • Implementeringen af NIS 2.0
 • Sektorspecifik cyber- og informationssikkerhedsstrategi
  • Herunder opstart af EnergiCERT
 • Hvordan ser det gode samarbejde mellem myndighed og virksomhed ud?
Sirid Halager Rodbjerg
Keynote:
Sirid Halager Rodbjerg
Teamleder i Energistyrelsens beredskabsenhed
Energistyrelsen

Sirid er teamleder i Energistyrelsens beredskabsenhed. Hun leder det team som implementerer cyber- og informationssikkerhedsstrategien samt NIS og CER direktiverne i energisektorerne. Det er også her den Decentrale Cyber og Informationssikkerhedsenhed (DCIS) er placeret.


13:35
Hvordan har "Zero Trust" arkitektur hjulpet Carlsberg med at modstå konsekvenserne af sikkerhedshændelser.
Christian har været ansvarlig for at udrulle og drive en Enterprise SOC via en MSSP. Dette har inkluderet mange af de elementer som indgår i en Zero Trust arkitektur. Mange af disse tiltag er naturligvis kendte klassikere, men formålet har været at tage de elementer, som gav størst effekt på sikkerhedshændelser.

Der findes mange aspekter af Zero Trust, og man kan starte forskellige steder med både mennesker, processer og teknologier. Christian vil dele nogle de erfaringer fra rejsen med Zero Trust.
Christian Dinesen
Keynote:
Christian Dinesen
Information Security Architect
Carlsberg Group

Christian har arbejdet både hos software producent, hardware producent, genne software distribution, hos en service provider samt konsulent. Sidder i dag Carlsberg med fokus på SOC. Christian kommer med erfaring fra både kritisk infrastruktur men også andre regulerede industrier. Christian har arbejdet med både tekniske globale beredskabstest men også håndteringen af reelle cyber kriser. Privat underviser Christian børn i IT sikkerhed samt er aktiv i diverse sikkerhed community fx BSidesKbh og Isaca.


14:05
Opsamling v. dagens moderator
Efter opsamlingen vil der være mulighed for at netværke og stille yderligere spørgsmål til oplægsholderne.

14:25
Tak for i dag
Det får du ud af det
 • Få indblik i, hvordan du forbereder dig på at håndtere katastrofen, før den faktisk indtræder.
 • Få overblik over, hvordan du kan anvende AI i cyberforsvaret.
 • Få inspiration til, hvordan du effektivt identificerer og imødegår sårbarheder i virksomheden.