EU persondataforordningen: Brug CRM som værktøj til at blive compliant

Dato:
19/6 2018
Sted:
Lyngby
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning også kaldet The General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Persondataforordningens formål er at værne om privatlivet og vil derfor ændre den måde, virksomheder indsamler, gemmer og bruger kundedata på - også når man arbejder med CRM.

Microsoft Dynamics 365 har allerede indbygget sikkerhedsforanstaltninger og processer, som gør det lettere at blive compliant med GDPR. Men eftersom it ikke kan stå alene, skal virksomheder bl.a. gentænke alle processer, der omhandler personfølsomme oplysninger, så processerne er i compliance med forordningen. I den forbindelse, er Microsoft Dynamics 365 et meget effektivt værktøj til at understøtte virksomheder i at være GDPR compliant.

MicroPartner og Arrow inviterer derfor til morgen-briefing med efterfølgende paneldebat. Vi vil gennemgå væsentlige punkter i persondataforordningen, og hvordan du helt konkret kan bruge Microsoft Dynamics 365 til at få styr på processerne, så du bliver compliant med GDPR.

Se program

Program:


08:45
Registrering og morgenkaffe samt let morgenmad

09:00
Velkomst
Marc Taarup
Oplægsholder:
Marc Taarup
CRM KAM
MicroPartner A/S

09:10
Hvad betyder GDPR i praksis?
Compliance med GDPR får stor betydning for alle virksomheder. Det er derfor vigtigt at forstå GDPR, og hvordan Microsoft Dynamics 365 og nye processer kan understøtte GDPR compliance udfordringen. Vi vil derfor gennemgå væsentlige punkter i persondataforordningen, som I skal tænke ind i jeres processer.
Torben Clemmensen
Oplægsholder:
Torben Clemmensen
Security Sales Specialist
Arrow

Torben Clemmensen er Security Sales Specialist hos Arrow og rådgiver om datasikkerhed og GDPR. Arrow Enterprise Computing Solutions Danmark er en del af den globale it-koncern Arrow med mere end 16.500 medarbejdere og kontorer i det meste af verden. Arrow er børsnoteret på NYSE og figurerer som nr. 138 på Fortune500. Arrow er førende it-distributør inden for high-end Server, Storage, Network & Security, Virtualisation, Cloud og Mobility.


09:50
Pause

10:05
Sådan håndteres personfølsomme data i et Jobcenter
Jobcentre har et særligt ansvar omkring personfølsomme oplysninger, da det er en væsentlig del af deres produktion. Jobcentrene har, som en af deres opgaver, at formidle ledige i job, etablere fleksjob, igangsætte virksomhedspraktikker, gennemføre arbejdsprøvninger osv. Derfor er jobcenteret konstant konfronteret med spørgsmålet om hvor meget og hvordan kan personfølsomme oplysninger udveksles mellem et jobcenter og en virksomhed.
Hør hvordan Jobcentret anvender CRM til håndtering af personfølsomme data, så man er compliant med EU persondataforordningen.
Nikolaj Stage Jensen
Oplægsholder:
Nikolaj Stage Jensen
kontorleder
Jobcenter, Aabenraa Kommune

Nikolaj Stage Jensen er kontorleder i Aabenraa kommunes jobcenter og leder med stor faglig erfaring på arbejdsmarkedsområdet. Aabenraa Kommune har investeret mange millioner i en bedre indsats for kontanthjælpsmodtagere. På 2 år har jobcenteret nedbragt gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager fra 1000 til 500 til glæde for de berørte borgerne samtidig med at indsatsen har givet overskud på kommunens budget. Jobcenteret er blandt de jobcentre i landet der har den højeste samarbejdsgrad med virksomhederne.


10:50
Sådan kan vi hjælpe med at håndtere GDPR og nye processer
Microsoft Dynamics 365 tilbyder i dag allerede rollebaserede sikkerhedsprofiler, som gør det muligt for virksomheden at styre, hvilke medarbejdere, der har adgang til hvilke oplysninger. Teknologien kan således allerede understøtte kravene fra persondataforordningen. Det handler om at få udarbejdet og implementeret de processer, som gør at virksomheden bliver compliant.

Vi gennemgår blandt andet en konkret business case fra et stort dansk universitet, hvor vi har hjulpet med at gøre Dynamics 365 til samlingspunkt for al information i forbindelse med anmeldelser af forskningsprojekter, og dermed har skabt et rapporteringsgrundlag, når der er brug for at levere en GDPR fortegnelse
Kaare Bjørnholt-Schou
Oplægsholder:
Kaare Bjørnholt-Schou
Microsoft CRM consultant
MicroPartner A/S

11:30
Sandwich og vand
Partnere
Det får du ud af det
  • Indsigt i Microsoft Dynamics 365 som værktøj til at blive compliant med GDPR
  • Hør hvordan andre har løst opgaven
Praktiske Oplysninger
Dato:
19/6 2018
Tid:
08:45 til 11:30
Sted:
Microsoft
Kanalvej 7
2800 Lyngby
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language