Få styr på jeres kundeprocesser!

Dato:
07/11 2017
Sted:
Lyngby
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Kan forretningsprocesser skabe værdi? Og kan de påvirke kundetilfredsheden? Svaret er ja. I en tid med buzzwords som ”work smarter” og ”disruption” mangler mange virksomheder stadig at få udbyttet af forretningsprocesser og systemer, der skaber værdi.

Denne morgen-briefing viser dig, hvordan I med Microsoft Dynamics 365-platformen kan få styr på jeres mest kritiske forretningsprocesser og få kunden tilbage i fokus. Microsoft Dynamics 365 har erstattet termen CRM, fordi løsningen nu omfatter en pallette af muligheder, som kan understøtte samtlige forretningsprocesser, en virksomhed måtte have. For eksempel salg, marketing, field service, projektstyring og kundeservice. Vær med og lær at prioritere og forankre processen i din virksomhed.

Mød talerne

Marc Taarup

Marc Taarup

CRM KAM

MicroPartner A/S

Per Østergaard Jacobsen

Per Østergaard Jacobsen

direktør og ekstern lektor

Efficiens.nu og CBS

Stig Højmark Jensen

Stig Højmark Jensen

CRM manager

KOMPAN

Allen Cambell

Allen Cambell

forretningskonsulent

MicroPartner A/S

Se program

Program:


08:45 - 09:00
Registrering og morgenkaffe samt let morgenmad

09:00 - 09:10
Velkomst
Oplægsholder:
Marc Taarup
CRM KAM
MicroPartner A/S

09:10 - 09:50
Få styr på processerne
CRM-konceptet giver kundefokus. Men det er ikke uden udfordringer, da 50% af alle CRM-projekter fejler. Det har forskellige årsager, men involvering fra kernepersoner fra projektets begyndelse er en vigtig parameter for at projektet lykkes. Projektet er ikke et it-projekt – det handler om mennesker, kultur, processer tilsat en smule it. Det handler om at forankre en forretningsstrategi. Ny forskning kommer endvidere med helt nye årsager/forklaringer på de høje fejlrater.
Keynote:
Per Østergaard Jacobsen
direktør og ekstern lektor
Efficiens.nu og CBS

09:50 - 10:05
Pause

10:05 - 10:50
Processer der understøtter hverdagen
KOMPAN opererer i 17 lande. Hvert land opererer forskelligt og har egne processer. Det ønsker KOMPAN ikke at ændre ved at implementere en proces for alle. Man ønsker en løsning, som kan understøtte de forskellige processer, hvert land arbejder med, og som samtidig gør det enkelt både at købe og sælge KOMPANS produkter. Som led heri besluttede KOMPAN at gå fra en løsning, som primært var et internt rapporteringssystem til Microsoft Dynamics 365-platformen, der både kan håndtere de forskellige landes processer og lette købsprocessen for kunderne.
Oplægsholder:
Stig Højmark Jensen
CRM manager
KOMPAN

10:50 - 11:30
Understøtter jeres processer kundeoplevelsen?
Med en platform, der kan understøtte samtlige forretningsprocesser, kan det være svært at vide, hvor man skal begynde. Derfor vil vi anbefale ”tænk stort, start småt”. Vi skal både forstå forretningen og kundernes behov. Dernæst kan vi identificere den største udfordring og udforme processen med kunden i fokus. Når første udfordring er løst, kan vi arbejde videre med de øvrige udfordringer og udforme processer, der løser dem. Herved sikrer vi, at vi rent faktisk kommer i gang med projektet, og ved at have kunden som omdrejningspunkt, sikrer vi også, at den understøtter kundeoplevelsen, og at løsningen bliver brugt.
Oplægsholder:
Allen Cambell
forretningskonsulent
MicroPartner A/S

11:30 - 11:55
Spørgsmål

12:00 - 12:00
Sandwich og vand
Partnere
Praktiske Oplysninger
Dato:
07/11 2017
Tid:
08:45 til 12:00
Sted:
Microsoft
Kanalvej 7
2800 Lyngby
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language