Cloud i det offentlige efter Schrems II: Barrierer, løsninger og fremtid

Dato:
24/11 2021
Sted:
København
Pris:
1495 kr

Cloud bølgen skyller ind over os i disse år, og flere og flere organisationer og virksomheder overgår til cloud-baserede løsninger. Navnlig offentlige myndigheder og andre regulerede virksomheder oplever, at juridiske barrierer hindrer eller begrænser dem i overgangen til cloud-løsninger.

Konferencen stiller skarpt på disse juridiske udfordringer, inklusive Schrems II, og hvordan de overvindes.

Herudover vil en række af de toneangivende leverandører præsentere deres løsninger på udfordringerne.

På konferencen får du et overblik over de regler, som er relevante for offentlige myndigheders brug af cloud-løsninger, herunder GDPR og udbudsreglerne.

Vi giver dig endvidere gode råd til, hvordan disse lovgivningsmæssige barrierer kan overvindes, og hvad man kan forhandle om i en cloud-kontrakt.

Herudover præsenterer vi dig for en model for gennemførelse af EU-udbud af cloud-ydelser.

Det får du viden om:

  • Statens cloud-strategi.
  • Hvilke regler skal man være særligt opmærksom på ved brug af cloud-baserede løsninger?.
  • Hindrer Schrems-II dommen offentlige myndigheders brug af cloud-løsninger?
  • Hvordan anskaffer man en cloud-løsning i et EU-udbud?
  • Hvordan indgås kontrakten, og hvilke dele kan der forhandles om?
  • Findes der standardkontrakter?
  • Konkrete cases om offentlige myndigheders cloud-anskaffelser

Målgruppe

Arrangementet er relevant for enhver, der beskæftiger sig med cloud-computing, men er særligt målrettet offentlige myndigheder samt leverandører og rådgivere til den offentlige sektor.

Mød talerne

Dan Jensen

Dan Jensen

redaktionschef

Computerworld

Jesper Langemark

Jesper Langemark

partner og leder af det internationale Tech & Comms team

Bird & Bird

Henrik Udsen

Henrik Udsen

Professor Dr. Jur.

Københavns Universitet

Ole Kjeldsen

Ole Kjeldsen

Teknologi- og sikkerhedsdirektør

Microsoft

Troels Bisgaard Vig

Troels Bisgaard Vig

direktør, IBM Technology Group

IBM Danmark

Christian Plaschke

Christian Plaschke

kontorchef i Center for teknologi og data

Digitaliseringsstyrelsen

Anna Olga Aaskilde Laursen

Anna Olga Aaskilde Laursen

sektionschef og CISO, Center for Medico og telefoni

Region Hovedstaden

Katja Djurhuus

Katja Djurhuus

counsel

Bird & Bird

Peter Dann Jørgensen

Peter Dann Jørgensen

partner og leder af udbudsteam

Bird & Bird

Se program

Program:


08:30 - 09:00
Morgenmad og registrering

09:00 - 09:05
Velkomst ved dagens ordstyrer og medarrangør
Moderator:
Dan Jensen
redaktionschef
Computerworld
Oplægsholder:
Jesper Langemark
partner og leder af det internationale Tech & Comms team
Bird & Bird

09:05 - 09:50
Schrems II
Siden EU-Domstolens Schrems II-afgørelse har det været meget omdiskuteret, i hvilket omfang det er muligt at overføre personoplysninger til USA og andre tredjelande. Med den fortolkning af dommen, som EDPB har lagt til grund i sine anbefalinger til supplerende foranstaltninger, er der i særlig grad rejst tvivl om, hvorvidt det i det hele taget er muligt at bruge amerikanske cloudløsninger. Indlægget drøfter dette spørgsmål, blandt andet med inddragelse af de nyeste udtalelser og vejledninger fra Datatilsynet og andre europæiske tilsynsmyndigheder.
Keynote:
Henrik Udsen
Professor Dr. Jur.
Københavns Universitet

09:50 - 10:35
Sådan løser Microsoft udfordringerne vedrørende tredjelandsoverførsler i sine cloud-løsninger
Det seneste år har været præget af fokus på om og hvordan det i givet fald er muligt at anvende Cloud Computing tjenester fra amerikanske udbydere.

Udtalelser og vejledninger fra bl.a. det danske Datatilsyn har den seneste tid givet meget mere klare anvisning i, hvordan man KAN sikre, at man får etableret dokumentation for, at man har gjort de nødvendige overvejelser, lavet de nødvendige vurderinger og etableret den nødvendige governance.

Indlægget vil netop fokusere på hvordan Microsoft har arbejdet på at etablere det nødvendige og konstant forenkle opgaven, både mht. indsigt, juridiske garantier og ikke mindst værktøjer og kontroller.

Vi bliver helt praktiske og deler viden om den ’Compliance pakke’, der er blevet opbygget gennem det seneste år og som allerede hjælper en del danske organisationer med opgaven.
Keynote:
Ole Kjeldsen
Teknologi- og sikkerhedsdirektør
Microsoft

10:35 - 10:55
Pause

10:55 - 11:35
Hvordan løser du Schrems II problematikken?
Få svar på hvordan kunder, service integratorer og cloud leverandører sammen løser Schrems II problematikken, og hvilke konkrete erfaringer IBM, har gjort sig. Hvilke muligheder er der reelt set teknisk for at sikre sig med tilfredsstillende supplerende foranstaltninger.
Oplægsholder:
Troels Bisgaard Vig
direktør, IBM Technology Group
IBM Danmark

11:35 - 12:20
Digitaliseringsstyrelsen om de centrale indsatser på den statslige cloud-agenda
Mange offentlige organisationer anvender i dag cloudservices i forbindelse med deres forretning. Det skyldes i særdeleshed, at cloudservices ofte er en attraktiv løsning for danske myndigheder i udvikling og drift af It-løsninger og spiller én vigtig rolle for at muliggøre en hurtigere og mere agil udvikling. Dog er det vigtigt, at den offentlige sektor har for øje, at borgernes rettigheder respekteres og at brugen af cloud i det offentlige er sikker, pålidelig og kan snakke sammen på tværs af sektorer.

I dette oplæg vil Digitaliseringsstyrelsen fortælle om de centrale indsatsområder i den statslige cloud-agenda, og hvordan det bidrager til, at det offentlige hensigtsmæssigt kan bevæge sig mod skyen. Hør hvordan Digitaliseringsstyrelsen ser på cloud i kølvandet på Schrems II-dommen, hvordan vi i Danmark tilpasser os den nye retstilstand og hvordan udviklingen i Europa kan påvirke fremtiden for cloud i Danmark.
Keynote:
Christian Plaschke
kontorchef i Center for teknologi og data
Digitaliseringsstyrelsen

12:20 - 13:05
Frokost og netværk

13:05 - 13:45
Region Hovedstadens håndtering af tredjelandsoverførsler i Sundhedsplatformen samt perspektiver på brug af public cloud-løsninger
Praktiske erfaringer fra Region Hovedstadens håndtering af public cloud i kontekst af Schrems II
Keynote:
Anna Olga Aaskilde Laursen
sektionschef og CISO, Center for Medico og telefoni
Region Hovedstaden

13:45 - 14:25
Transfer Impact Assessments i praksis
Oplægsholder:
Katja Djurhuus
counsel
Bird & Bird

14:25 - 14:45
Pause

14:45 - 15:30
Sådan udbydes en cloud-kontrakt
Cloud-ydelser adskiller sig bl.a. fra traditionelle it-ydelser ved, at der er tale om standardydelser, og ved at leveringsvilkårene ikke er til forhandling.

Dette udfordrer den klassiske tilgang til EU-udbud, hvor kunden typisk udarbejder en omfattende kravspecifikation og en detaljeret kontrakt.

Som offentlig myndighed er man derfor nødt til at tænke i nye baner, når man skal udbyde sine (public) cloud anskaffelser. Skal der f.eks. overhovedet udarbejdes en kontrakt?
I dette indlæg præsenterer Peter og Jesper Bird & Birds koncept for udbud af (public) cloud-ydelser (”Go Cloud”).
Oplægsholder:
Jesper Langemark
partner og leder af det internationale Tech & Comms team
Bird & Bird
Oplægsholder:
Peter Dann Jørgensen
partner og leder af udbudsteam
Bird & Bird

15:30 - 15:40
Opsamling på konferencen og tak for i dag
Moderator:
Dan Jensen
redaktionschef
Computerworld