Program:


08:30
Morgenmad og registrering

09:00
Velkomst ved dagens ordstyrer og medarrangør
Dan Jensen
Moderator:
Dan Jensen
redaktionschef
Computerworld

Dan Jensen er redaktionschef på Computerworld og har i mere end 20 år skrevet om it-branchens og it-teknologiernes udvikling og indflydelse.

Jesper Langemark
Oplægsholder:
Jesper Langemark
partner og leder af det internationale Tech & Comms team
Bird & Bird

Jesper er en anerkendt specialist inden for it- og persondataret. Han har i mere end 20 år rådgivet om udarbejdelse, forhandling af outsourcing af it-kontrakter samt håndtering af konflikter i forbindelse med it-projekter. Herudover har Jesper indgående erfaring inden for persondatalovgivningen, herunder databehandleraftaler, tredjelandsoverførsler, GDPR-compliance projekter, DPO-opgaver, it-sikkerhed, audits og sikkerhedsbrud. Jesper har siden 2017 været certificeret it-advokat og er tillige certificeret mediator.


09:05
Schrems II
Siden EU-Domstolens Schrems II-afgørelse har det været meget omdiskuteret, i hvilket omfang det er muligt at overføre personoplysninger til USA og andre tredjelande. Med den fortolkning af dommen, som EDPB har lagt til grund i sine anbefalinger til supplerende foranstaltninger, er der i særlig grad rejst tvivl om, hvorvidt det i det hele taget er muligt at bruge amerikanske cloudløsninger. Indlægget drøfter dette spørgsmål, blandt andet med inddragelse af de nyeste udtalelser og vejledninger fra Datatilsynet og andre europæiske tilsynsmyndigheder.
Henrik Udsen
Keynote:
Henrik Udsen
Professor Dr. Jur.
Københavns Universitet

09:50
Sådan løser Microsoft udfordringerne vedrørende tredjelandsoverførsler i sine cloud-løsninger
Det seneste år har været præget af fokus på om og hvordan det i givet fald er muligt at anvende Cloud Computing tjenester fra amerikanske udbydere.

Udtalelser og vejledninger fra bl.a. det danske Datatilsyn har den seneste tid givet meget mere klare anvisning i, hvordan man KAN sikre, at man får etableret dokumentation for, at man har gjort de nødvendige overvejelser, lavet de nødvendige vurderinger og etableret den nødvendige governance.

Indlægget vil netop fokusere på hvordan Microsoft har arbejdet på at etablere det nødvendige og konstant forenkle opgaven, både mht. indsigt, juridiske garantier og ikke mindst værktøjer og kontroller.

Vi bliver helt praktiske og deler viden om den ’Compliance pakke’, der er blevet opbygget gennem det seneste år og som allerede hjælper en del danske organisationer med opgaven.
Ole Kjeldsen
Keynote:
Ole Kjeldsen
Teknologi- og sikkerhedsdirektør
Microsoft

Igennem mere end 20 år har Ole Kjeldsen i Microsoft Danmark, arbejdet med ansvar for en række forskellige forretnings- og løsningsområder, herunder udvikling, sikkerhed, start-ups, kunstig intelligens, influencing, compliance, governance og generel strategi & ledelse.


10:35
Pause

10:55
Hvordan løser du Schrems II problematikken?
Få svar på hvordan kunder, service integratorer og cloud leverandører sammen løser Schrems II problematikken, og hvilke konkrete erfaringer IBM, har gjort sig. Hvilke muligheder er der reelt set teknisk for at sikre sig med tilfredsstillende supplerende foranstaltninger.
Troels Bisgaard Vig
Oplægsholder:
Troels Bisgaard Vig
direktør, IBM Technology Group
IBM Danmark

11:35
Digitaliseringsstyrelsen om de centrale indsatser på den statslige cloud-agenda
Mange offentlige organisationer anvender i dag cloudservices i forbindelse med deres forretning. Det skyldes i særdeleshed, at cloudservices ofte er en attraktiv løsning for danske myndigheder i udvikling og drift af It-løsninger og spiller én vigtig rolle for at muliggøre en hurtigere og mere agil udvikling. Dog er det vigtigt, at den offentlige sektor har for øje, at borgernes rettigheder respekteres og at brugen af cloud i det offentlige er sikker, pålidelig og kan snakke sammen på tværs af sektorer.

I dette oplæg vil Digitaliseringsstyrelsen fortælle om de centrale indsatsområder i den statslige cloud-agenda, og hvordan det bidrager til, at det offentlige hensigtsmæssigt kan bevæge sig mod skyen. Hør hvordan Digitaliseringsstyrelsen ser på cloud i kølvandet på Schrems II-dommen, hvordan vi i Danmark tilpasser os den nye retstilstand og hvordan udviklingen i Europa kan påvirke fremtiden for cloud i Danmark.
Christian Plaschke
Keynote:
Christian Plaschke
kontorchef i Center for teknologi og data
Digitaliseringsstyrelsen

12:20
Frokost og netværk

13:05
Region Hovedstadens håndtering af tredjelandsoverførsler i Sundhedsplatformen samt perspektiver på brug af public cloud-løsninger
Praktiske erfaringer fra Region Hovedstadens håndtering af public cloud i kontekst af Schrems II
Anna Olga Aaskilde Laursen
Keynote:
Anna Olga Aaskilde Laursen
sektionschef og CISO, Center for Medico og telefoni
Region Hovedstaden

I Informationssikkerhed er vi ansvarlige for den overordnede udvikling på informationssikkerhedsområdet, hvilket bl.a. indbefatter udformning af politiker og retningslinjer, overordnede risikovurderinger og rådgivning på området.

Samtidig har vi at gøre med et uendeligt stort og på alle måder uafgrænset område. Det betyder, at jeg har et ret markant fokus på, at jeg skal være med til at drive og forme en god dialog om informationssikkerhed på det tværregionale topledelsesniveau og skabe et fælles sprog, som vi kan tale om sikkerhed inden for.


13:45
Transfer Impact Assessments i praksis
Katja Djurhuus
Oplægsholder:
Katja Djurhuus
counsel
Bird & Bird

14:25
Pause

14:45
Sådan udbydes en cloud-kontrakt
Cloud-ydelser adskiller sig bl.a. fra traditionelle it-ydelser ved, at der er tale om standardydelser, og ved at leveringsvilkårene ikke er til forhandling.

Dette udfordrer den klassiske tilgang til EU-udbud, hvor kunden typisk udarbejder en omfattende kravspecifikation og en detaljeret kontrakt.

Som offentlig myndighed er man derfor nødt til at tænke i nye baner, når man skal udbyde sine (public) cloud anskaffelser. Skal der f.eks. overhovedet udarbejdes en kontrakt?
I dette indlæg præsenterer Peter og Jesper Bird & Birds koncept for udbud af (public) cloud-ydelser (”Go Cloud”).
Jesper Langemark
Oplægsholder:
Jesper Langemark
partner og leder af det internationale Tech & Comms team
Bird & Bird

Jesper er en anerkendt specialist inden for it- og persondataret. Han har i mere end 20 år rådgivet om udarbejdelse, forhandling af outsourcing af it-kontrakter samt håndtering af konflikter i forbindelse med it-projekter. Herudover har Jesper indgående erfaring inden for persondatalovgivningen, herunder databehandleraftaler, tredjelandsoverførsler, GDPR-compliance projekter, DPO-opgaver, it-sikkerhed, audits og sikkerhedsbrud. Jesper har siden 2017 været certificeret it-advokat og er tillige certificeret mediator.

Peter Dann Jørgensen
Oplægsholder:
Peter Dann Jørgensen
partner og leder af udbudsteam
Bird & Bird

Gennem årene har Peter Dann Jørgensen fået betydelig erfaring med at operere i politisk styrede organisationer. Derfor bistår han offentlige klienter, som projektleder i forbindelse med udbud af blandt andet komplicerede it-anskaffelser og indkøbsfællesskabers rammeaftaler. Udover at være en traditionel rådgiver er Peter certificeret som professionel SCRUM master, og rådgivningen omfatter også brugen af agile it-kontrakter.


15:30
Opsamling på konferencen og tak for i dag
Dan Jensen
Moderator:
Dan Jensen
redaktionschef
Computerworld

Dan Jensen er redaktionschef på Computerworld og har i mere end 20 år skrevet om it-branchens og it-teknologiernes udvikling og indflydelse.

Partnere
Praktiske Oplysninger
Dato:
Tid:
08:30 til 15:40
Sted:
BIG Bio
Hamborg Pl. 6
2150 København
Pris:
1495 kr
Change language