GDPR i dagligdagen: Tilsyn, drift og vedligeholdelse

Dato:
17/9 2020
Sted:
Højbjerg
Pris:
995 kr

Afholdes også i København d. 15. september

GDPR er nu blevet hverdag i alle organisationer, som for længst bør have fået grundigt styr på data flow og håndteringen af persondata i alle arbejdsgange og -processer samt på forankringen af de nye regler og processer i organisationen.

Langt de fleste overtrædelser skyldes fortsat menneskelige fejl og de it-ansvarlige har undervejs skullet træffe mange valg undervejs i det ofte omfattende arbejde., Der har
krævet både nye værktøjer, massiv efteruddannelse af medarbejdere, omlægning af arbejdsgange og meget andet.

Alligevel er antallet af anmeldelser til Datatilsynet for brud på GDPR er fortsat kraftigt
stigende, og de fleste anmeldelser rammer kommunerne og i den private sektor er det især finans- og forsikringsselskaber, som rammes af anmeldelser.

Derfor er det nødvendigt at fokusere på, at organisationen konsekvent, overalt og ensartet lever op til reglerne i det daglige arbejde, hvor medarbejderne altså fortsat udgør det største problem.

På dette event får du indblik i, hvordan du sikrer løbende overholdelse af GDPR i fremtiden ved hjælp af processuelle greb, værktøjer og systemer - og hvordan du kan arbejde på at sikre, at medarbejderne ikke dummer sig og animeres til at overholde reglerne.

Se program

Program:


08:30
Registrering og morgenmad

09:00
Velkomst

09:05
Seneste nyt fra Datatilsynet
oplægsholder
Oplægsholder:
Frederik Viksøe Siegumfeldt
Kontorchef for Datatilsynets tilsynsenhed
Datatilsynet

09:45
Driftsopgaven: Egenkontrol og kontrol med databehandlere
På oplægget får du en opsummering af de juridiske krav til egenkontrol og kontrol med databehandlere. Du får derudover konkrete forslag til, hvordan og med hvilke virkemidler du kan gennemføre og dokumentere egenkontrol og kontrol af databehandlere på en omkostningseffektiv måde.
oplægsholder
Oplægsholder:
Martin Folke Vasehus
it-advokat
ComplyCloud og CIT Advokatfirma

Martin Folke Vasehus er certificeret it-advokat og stifter af ComplyCloud ApS og CIT Advokatfirma. Martin har en fortid hos Bruun & Hjejle fra 2009-2017 og er en erfaren specialist indenfor it-ret, persondata og GDPR compliance.


10:15
Wired Relations

10:45
Pause

11:15
Hvad skal der til for at bestå et besøg af datatilsynet?
De fleste har haft fokus på art. 30 i GDPR. Complyon har fra starten af anerkendt, at Datatilsynet ligeså godt kunne spørge ind til de øvrige andre artikelbestemmelser. Dette blev bl.a. bekræftet ved Taxa 4 x 35- sagen.
  • Få demonstreret hvordan virksomheder nemt kan filtrere og rapportere på tværs af formål, systemer, tredjeparter og data.
  • Få indsigt I, hvordan den rette datamodel nemt kan besvare Datatilsynets tilsynsspørgeskemaer
  • Få indsigt i hvordan en Governance Model kan inkorporeres så data vedligeholdes løbende af forretningen.
oplægsholder
Oplægsholder:
Julie Suhr
CEO, Co- founder
Complyon A/S

Julie er Co-founder og CEO af Complyon A/S. Julie kommer fra konsulentverdenen hos Deloitte og NNIT indenfor persondataforordningen stiftede Complyon for at kunne løse de udfordringer GDPR og compliance medfører.


11:45
Case

12:15
Frokost

13:00
Taler kommer snart

13:30
Sådan får du styr på ustrukturerede data
Med udgangspunkt i scanning af en milliard mails, vedhæftninger og dokumenter fokuseres der på hvorfor de såkaldte ustrukturerede data volder så store udfordringer ift at sikre compliance - og hvordan man på en effektiv måde kan sikre effektive slettepolitikker, løbende oprydning, dokumentation og forankring helt ud til medarbejderne.
oplægsholder
Oplægsholder:
Andreas Bruun Strøbek
partner
Data & More

Andreas har i over 20 år arbejdet med at rådgive om data i forskellige roller som teknisk konsulent, Business Intelligence chef, Managementkonsulent og fokuserer nu i Data & More på at hjælpe organisationer med effektiv identificering og håndtering af persondata.


14:00
Pause

14:15
Hør erfaringerne fra Aarhus kommune
oplægsholder
Oplægsholder:
Allan Glintborg Rasmussen
DPO
Aarhus Kommune

14:45
Keynote

15:15
Tak for i dag
Partnere
Det får du ud af det
  • Indspark til løbende overholdelse af GDPR.
  • Indblik i de mest typiske overtrædelser, som Datatilsynet finder.
  • Hvor de typiske faldgruber er - også efter implementering.
  • Hvordan du bliver klar til et tilsyn fra Datatilsynet.