GDPR, status og overblik: Påbud og afgørelser strømmer nu ud fra Datatilsynet Digitalt event

Dato:
25/11 2020
Sted:
Online
Pris:
Gratis deltagelse

Datatilsynet har i de seneste måneder afgjort en lang række sager angående brud på GDPR af vidt forskellige karakter i både virksomheder, kommuner og styrelser.

Med disse afgørelser begynder der at tegne sig et billede af, hvor GDPR-skoen især trykker i danske organisationer - og dermed også hvor DPO’er og dataansvarlige især bør være opmærksomme, hvis de skal undgå at blive genstand for Datatilsynets årvågne blik fremover.

Datatilsynet har længe modtaget hundredevis af anmeldelser hver eneste måned for brud på GDPR. Og langt de fleste overtrædelser skyldes fortsat menneskelige fejl.

Det gør det nødvendigt at fokusere på at sikre og fasttømre, at organisationen konsekvent, overalt og ensartet lever op til reglerne i det daglige arbejde, hvor medarbejderne altså fortsat udgør det største problem.

Den klare forventning fra både brugere, borgere og Datatilsynet er nemlig, at alle organisationer for længst har fået styr på dataflow og håndteringen af persondata i alle arbejdsgange og -processer.

Det betyder, at alle regler og processer skal være forankret i organisationen - også selvom det er blevet hverdag, organisationen er spredt over flere lokationer, folk arbejder hjemmefra nye nye prioriteringer presser sig på.

I horisonten lurer nu følgerne af den såkaldte Schrems II-dom i EU, der kan få konsekvenser for mange organisationers GDPR-håndtering.

På dette event får du indblik i, hvordan du sikrer løbende overholdelse af GDPR i fremtiden ved hjælp af processuelle greb, værktøjer og systemer - og hvordan du kan arbejde på at sikre, at medarbejderne ikke dummer sig og animeres til at overholde reglerne.

Du kan også høre det i dag oprustede og styrkede Datatilsynet fortælle om, hvor langt arbejdet er lige nu, ligesom du vil kunne stille spørgsmål og få vendt dine problemstillinger med juridiske eksperter på området.


Bemærk: Denne konference foregår digitalt

På konferencen kan du se keynotes, debatter, oplæg og stille spørgsmål i chatten fra hjemme-arbejdspladsen, kontoret eller et helt tredje sted. Alt sammen modereret af en redaktør fra Computerworld.

Se program

Program:


08:30
De digitale døre åbner, tjek din lyd og billede

09:00
Velkomst ved dagens online moderator
oplægsholder
Moderator:
Jakob Schjoldager
redaktør
Computerworld

09:05
Seneste nyt fra Datatilsynet
oplægsholder
Oplægsholder:
Allan Frank
IT-sikkerhedsspecialist & cand.jur.
Datatilsynet

Allan Frank har beskæftiget sig med IT-sikkerhed fra starten af 1980erne. Særligt kombinationen af det dybt tekniske IT-sikkerhedsmæssige, det organisatoriske og den praktiske forretningsdrevne udnyttelse af IT har han arbejdet med de sidste 20 år.


09:25
Indlæg fra Veritas

09:45
Taler kommer snart

10:05
Taler kommer snart

10:25
Taler kommer snart

10:45
Pause

10:55
Styrk medarbejdernes adfærd og reducér risikoen for databrud
Medarbejder compliance er ikke gjort med en enkelt e-learning. Der skal lidt mere til. Hør hvordan du kan skubbe til medarbejdernes adfærd og dermed mindske risikoen for at menneskelige fejl fører til GDPR overtrædelser.
oplægsholder
Oplægsholder:
Philippe Motet Jessen
it-sikkerhedsrådgiver med speciale i awareness, behavior og compliance

Fokus er på at styrke virksomheders informationssikkerhedskultur ved at øge medarbejderens opmærksomhed og indføre bedre vaner til beskyttelse af virksomhedens data.
Philippe Motet Jessen er tidligere intern kommunikationschef i DONG Energy og har løst awareness-opgaver for en række danske virksomheder.


11:15
Taler kommer snart

11:35
Taler kommer snart

11:55
Keynote

12:15
Moderator samler op
oplægsholder
Moderator:
Jakob Schjoldager
redaktør
Computerworld

12:30
Tak for i dag