CIO Network - erfaringsudveksling med andre it-ledere.

Dato:
25/6 2019
Sted:
Ballerup
Pris:
Gratis deltagelse

Mød de nominerede fra årets CIO

Er du CIO, it-chef eller digital leder, er det et krav, at du kan finde den for netop din organisation mest fornuftige balance mellem drift, innovation, forretningsudvikling og forretningsunderstøttelse i en ofte kompleks og hastigt udviklende verden.

Som it-beslutningstager skal du sikre driften - og samtidig overskue og tage stilling til nye teknologier, implementeringer og forandringer.

På CIO Network får du lejlighed til i løbet af en formiddag under ordnede forhold at komme i dialog med og få indspark fra andre it-beslutningstagerne om nogle af de mest aktuelle og presserende emner i it-afdelingerne lige nu.

Du vil kunne udveksle erfaringer, drøfte holdninger, afprøve egne tanker, og du vil helt sikkert komme hjem med masser af inspiration fra dagens rundbordssamtaler, drøftelser og keynote-speakere.

På CIO Network tager vi fat i de fire emner Digital transformation, Automatisering, Business continuity samt opgøret med de gamle legacy-systemer.
Du vil møde den nykårne Årets CIO samt andre af de nominerede.

Tema 1: Digital transformation
Alle it-beslutningstagere er nødt til at få greb om den digitale transformation i deres organisation. Fremtidens konkurrenceevne handler i høj grad om at sikre, at den digitale omstilling kører på skinner.

Der er intet slutpunkt, for udviklingen fortsætter, og det gælder om at ruste organisationen til løbende udvikling. Det kræver digitale kompetencer, agile principper og ofte kulturændringer i virksomheden. Og masser af teknologi.

Succesparametrene for den digitale transformation er hastighed, agilitet, skalering og løbende værdiskabelse for forretningen.

Hvor langt er du kommet? Hvor ligger hovedbarriererne - og hvordan overkommer du dem? Hvad er dit gode råd til andre?

Tema 2: Automatisering
Mange virksomheder er ved at få øjnene op for de muligheder, der ligger i at automatisere processer og handlinger, som hidtil har været manuelle.

Arbejdsgangene strømlines, og automatiseringen med RPA kan beviseligt øge produktiviteten, nedbringe driftsomkostningerne radikalt samt forbedre effektiviteten.

Med de nyeste teknologier inden for softwarerobotter og robotic process automation (RPA) er det muligt, at komme tæt på en situation, hvor kun afvigelser og undtagelser håndteres manuelt.

Hvor begynder man bedst muligt? Hvor stor en investering kræver det? Hvor stor er gevinsten? Og hvor er faldgruberne egentligt?

Tema 3: Business continuity
It er som aldrig før et stærkt forretningskritisk element i virksomhederne, der i stort omfang ikke kan fungere, hvis deres it går ned.

Samtidig arbejder hackerne professionelt og kommercielt, og angrebene kan komme fra mange forskellige vinkler og være af mange forskellige typer.

Der er også risiko for nedbrud hos dine cloud-leverandører og andre samarbejdspartnere, ligesom man kan blive ramt af naturkatastrofer, strømnedbrud, indbrud og andre ting, der kan ramme it-driften.

Når skaden sker, er det afgørende, at man ved, hvad man skal gøre for at minimere skaderne og så vidt muligt holde produktionen kørende.

Hvad indeholder din bc-plan? Hvordan sikrer du dig, at alle folk ved, hvad de skal gøre? Hvordan identificerer man trusler og risici - og holder listen opdateret? Og hvordan sikrer og måler man planens effektivitet?

Tema 4: Opgøret med de gamle legacy-systemer
En væsentlig barriere for den digital transformations krav om høj omstillingsparathed og agile strukturer er de mange legacy-systemer og - applikationer, der kører i alle virksomheder.

De var engang vældigt effektive, og de udfører stadig deres job - på deres egne måde. Men ofte er de tunge at arbejde med, de kræver specialister, udvikling - og det kan være tungt alene at få dem til at spille ordentligt sammen. For slet ikke at snakke om at høste data ud af dem på en effektivt måde.

Mange steder er man godt i gang med at rydde ud i de ofte hundredvis af applikationer, der kører på kryds og tværs i organisationen. Andre steder overvejer man blot. For sikkert er det, at der mange steder skal tages et opgør med legacy-systemerne, der ikke er gearede til tidens krav om agilitet, mikro-udvikling og hurtig omstilling.

Hvor langt er du kommet? Hvilke legacy-systemer skal ryge først? Og sidst? Hvor henter du den største gevinst? Og hvad er barriererne?

Lige på den anden side af døren står sværmen af små, digitalt fødte og super-agile startup-virksomheder og tripper med deres ofte enkle, men meget effektive, setup, der gør dem stærkt konkurrencedygtige.. Hvor længe har du tid til at vente?

Se program