Robot Process Automation (RPA) - sådan accelerér I digitalisering med softwarerobotter og AI

Dato:
04/12 2018
Sted:
Ballerup
Pris:
495 kr

Hos DSV og Københavns Kommune er softwarerobotterne med til at accelerere digitaliseringen.

Det sker når Robot Process Automation, også kendt som RPA, ikke bare sænker omkostningerne men også overtager rutineopgaverne i kundeservicen. Erfaringer fra DSV og Københavns Kommune er blot toppen af isbjerget i den udvikling, som foregår lige nu.

Fremtidens digitale vindere fokuserer på at nedbringe driftsomkostningerne radikalt gennem digitaliserede ’touchless operations’, hvor kun undtagelser behandles manuelt, og hvor automatisering og kunstig intelligens spiller sømløst sammen.

Det er samtidig et opgør med den tid og de ressourcer, som alt for i høj grad stadig er bundet op på drift, faste procedurer og manuelle opgaver. Tid og ressourcer, som i stedet bør bruges til at prioritere kunder, kunderejsen og til at etablere eller understøtte nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Det kan lade sig gøre, fordi ’touchless operations’ bygger på automatisering og kunstig intelligens, som tilsammen kan sikre en radikal omlægning af procedurer i hele virksomheden.

Det kan for eksempel være automatisering af kundehenvendelser med softwarerobotter, der chatter i realtid, automatisk godkendelse af rejseafregninger eller etableringen af intelligente ’dashboards’, der vurderer og klassificere afvigelser.

På denne konference kan du høre mere som RPA og softwarerobotter og få svar på blandt andet:
  • Men hvordan er mulighederne i din branche?
  • Hvordan ser teknologien ud lige nu?
  • Og hvad er investeringsbehovet for de virksomheder, som ønsker at automatisere de manuelle processer?
  • Hvordan kommer man nemmest i gang med at automatisere processer og høste fordele?

Mød talerne

Steffen Villadsen

Steffen Villadsen

Idé - og ledelsesredaktør

Computerworld

Henrik Olsen

Henrik Olsen

Strategic Advisor

SmartRPA

Stefan Andreasen

Stefan Andreasen

Co-Founder

SmartRPA

Jacob Honoré

Jacob Honoré

kontorchef for Robotics, SEB & Grunddata

Koncern IT, Københavns Kommune

Bjørn Kellemann Thomsen

Bjørn Kellemann Thomsen

leder og forretningsudvikler

Dataproces

Tim Daniel Hansen

Tim Daniel Hansen

Managing Partner & Co-founder

Droids Agency

Peter Arnvind

Peter Arnvind

CEO

Arnvind Group

Stephen Alstrup

Stephen Alstrup

professor i algoritmer og big data

Københavns Universitet

Jesper Birch

Jesper Birch

Partner, IT Rådgivning & Digitalisering

BDO Danmark

Mathias Balsløw

Mathias Balsløw

director of Technologies

Foxtrot Alliance

Se program

Program:


08:30 - 08:55
Registrering og morgenmad

08:55 - 09:00
Velkomst
Moderator:
Steffen Villadsen
Idé - og ledelsesredaktør
Computerworld

09:00 - 09:40
Få indsigt i erfaringerne hos DSV
Oplægsholder:
Henrik Olsen
Strategic Advisor
SmartRPA

09:45 - 10:10
RPA-rejsen - fra simple back-office processer til komplekse realtids-processer
Mange virksomheder har allerede været i gang med at bruge RPA til automatisering af simple back-office processer og kigger nu fremad på at bruge RPA til processer, der ofte er mere komplekse samt kræver realtids-afvikling. Det kan være processer, som relateret til kunde-service, hvor kunden forventer umiddelbart svar, eller det kan være processer, hvor en medarbejder selv skal udføre en opgave, for eksempel rapportering eller ændring af arbejdsforhold.

Stefan Andreasen har arbejdet med RPA i 20 år, og han vil fortælle om skiftet fra back-office til front-office og self-service, og de udfordringer omkring RPA, som man skal tage stilling til på den rejse.
Oplægsholder:
Stefan Andreasen
Co-Founder
SmartRPA

10:15 - 10:45
Pause

10:45 - 11:10
Fra 0 til 100 softwarerobotter i Københavns Kommune
I Københavns Kommune har vi været i gang med udvikle og implementere RPA i tre år. Kom med når vi gør status og fortæller om vores automatiseringsrejse, samt hvordan vi gør klar til stordrift af 100+ RPA løsninger.
Keynote:
Jacob Honoré
kontorchef for Robotics, SEB & Grunddata
Koncern IT, Københavns Kommune

11:15 - 11:40
Robotter vinder frem i den offentlige sektor
Vi står på nippet til en digital transformation af administrativt arbejde, og selvom udviklingen drives af globale kæmper, kan Danmark kan sagtens spille med. Danmark er et af verdens mest digitaliseringsparate lande – ikke mindst når det kommer til offentlig administration og forvaltning. Det har muliggjort at danske kommuner arbejder aktivt i retning af en stadig mere automatiseret administration og sagsbehandling - også via RPA. Fra simplere bogføring- og faktureringsopgaver til større borgerrettede selvbetjeningsløsninger.

Hør hvor langt kommunerne er med RPA; hvor teknologien bevæger sig hen; og hvorfor softwarerobotter gør sig så godt i netop den kommunale forretning.
Oplægsholder:
Bjørn Kellemann Thomsen
leder og forretningsudvikler
Dataproces

11:45 - 12:30
Frokost

12:30 - 12:55
Sådan skaber du synergi mellem RPA og AI
Hvis danske virksomheder skal følge med i det globale innovations- og produktivitetskapløb, er det nødvendigt at tage nye automatiseringsteknologier i brug. Robotic Process Automation (RPA) og Kunstig Intelligens (AI) er to af de nøgleteknologier, som hører hjemme i virksomhedernes fremtidige teknologilandskab. Gennem oplægget vil Tim Daniel Hansen illustrere, hvordan man får forretningen med på den teknologiske forståelsesrejse. Hvilke udfordringer rejsen rummer. Og hvordan man kan skabe succes gennem en blendet automatiseringsstrategi med fokus på synergi mellem væsensforskellige teknologier.
Oplægsholder:
Tim Daniel Hansen
Managing Partner & Co-founder
Droids Agency

13:00 - 13:25
Fordele og ulemper ved forskellige udviklingsmodeller
Avancerede software-robotter i Python udgør et alternativ til RPA-frameworks (UIPath, Blue Prism osv.).

Peter Arnvind vil illustrere fordele og ulemper ved de to udviklingsmodeller for software-robotter - også i forhold til mere avancerede AI-løsninger.
Oplægsholder:
Peter Arnvind
CEO
Arnvind Group

13:30 - 13:45
Pause

13:45 - 14:10
Kunstig intelligens landskabet og mulighederne for at bruge AI i kundesupport/service
I den digitale verden går konkurrencen primært på, hvem der kan give den bedste kundesupport og 85% af CEO’er ser det som det vigtigste konkurrenceparameter. Kunderne skal mødes på den supportkanal, der passer dem bedst, på det tidspunkt der passer dem bedst, samt på en intelligent og hurtig måde, hvilket ifølge Gartner i 2020 i 85% af tilfældene kommer til at ske uden kommunikation mellem mennesker. AI-løsninger vil svare prompte, hvis de ikke har løst problemerne inden kunderne selv har stødt på dem.
Keynote:
Stephen Alstrup
professor i algoritmer og big data
Københavns Universitet

14:15 - 14:40
Kom godt i gang med RPA - Robotics – Digitale assistenter, og hvor meget skal der investeres?
Jesper fortæller om oplevelser hos kunderne. Hvad rør sig blandt kunderne – hvad er de optaget af – og hvordan kommer man bedst muligt i gang.

Foruden at trække på erfaringen kommes der også ind på hvordan man gribe det an for at få hul på bylden og ligeledes vurderes investeringsniveauet.
Oplægsholder:
Jesper Birch
Partner, IT Rådgivning & Digitalisering
BDO Danmark

14:45 - 15:45
Sådan bygger du en robot
Efter en kort introduktion til hvordan effektiviteten og kvaliteten kan øges med RPA-løsningen fra Foxtrot, viser vi, hvordan en robot kan bygges helt uden kendskab til programmering.

Se video her

Oplægsholder:
Mathias Balsløw
director of Technologies
Foxtrot Alliance

15:45 - 15:50
Tak for idag
Det får du ud af det
  • Indsigt i mulighederne med RPA og softwarerobotter
  • Cases - hør hvordan andre arbejder
  • Tips til hvordan I kommer igang