Slutspurt: Bliv klar til EU’s persondataforordning: It-opgaver, ansvar og opfølgning

Dato:
06/3 2018
Sted:
Ballerup
Pris:
995 kr

Afholdes også i Aarhus d. 8. marts 2018

EU's store persondataforordning - GDPR - er gældende fra den 25. maj 2018.

Inden denne dato skal du have styr på de persondata, som flyder gennem din organisation, ligesom du skal kunne dokumentere, at både du og dine underleverandører håndterer dem korrekt.

Med kun et par måneder til at loven træder i kraft, har de fleste dannet sig et overblik over deres GDPR-projekt og de kommende måneders arbejde i organisationen.

Er du ikke helt i mål, skal du ikke fortvivle. For du kan med den rette hjælp stadig nå meget i slutspurten frem mod deadline.

For alle gælder det samtidig, at arbejdet ikke er slut, når vi når 25. maj. Der venter stadig en stor opgave med implementering, finpudsning, evaluering, opfølgning og awareness i organisationerne.

På denne konference får du indblik i procedurer, teknologier og metoder til at implementere, fastholde og evaluere organisationens GDPR-indsats i den kommende tid - både før og efter 25. maj.

Oplæggene på konferencen kommer fra eksperter, der både tæller jurister og praktikere.

Konferencen henvender sig til it-ansvarlige, projektdeltagere, projektledere
og andre, som er involveret i arbejdet med at implementere EU's ny persondataforordning.

Bemærk: Vores tidligere konferencer om emnet har i flere tilfælde været udsolgt. Reserver derfor din plads i god tid.
Læs mere om GDPR her:
https://www.computerworld.dk/art/242673/87-dage-til-gdpr-traeder-i-kraft-nu-begynder-det-at-blive-alvorligt-hvis-du-ikke-er-naesten-klar?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=securityMed venlig hilsen

Se program

Program:


08:30
Registrering og morgenmad

09:00
Velkomst
Philippe Motet Jessen
Keynote:
Philippe Motet Jessen
it-sikkerhedsrådgiver med speciale i awareness, behavior og compliance

Philippe Motet Jessen er indehaver af Cyber Security Communication, der specialiserer i IT-sikkerhedskommunikation.
Fokus er på at styrke virksomheders informationssikkerhedskultur ved at øge medarbejderens opmærksomhed og indføre bedre vaner til beskyttelse af virksomhedens data.
Philippe Motet Jessen er tidligere intern kommunikationschef i DONG Energy og har løst awareness-opgaver for en række danske virksomheder.


09:05
GDPR-kuren!
Hvordan kommer mine databehandlinger i form på 10 uger?

Allan Frank kommer med sit bud på, hvordan du som dataansvarlig eller databehandler bruger de sidste 10 uger inden 25. maj optimalt og sikrer dig og din virksomhed den bedste transition til de nye regler i persondataforordningen.
Allan Frank
Keynote:
Allan Frank
IT-sikkerhedsspecialist & cand.jur.
Datatilsynet

Allan Frank har beskæftiget sig med IT-sikkerhed fra starten af 1980erne. Særligt kombinationen af det dybt tekniske IT-sikkerhedsmæssige, det organisatoriske og den praktiske forretningsdrevne udnyttelse af IT har han arbejdet med de sidste 20 år.


09:45
GDPR: Hvilke dele af dit databeskyttelsesprogram kan automatiseres?
For at efterleve persondataforordningen skal virksomheder indbygge Privacy by Design-principperne i samtlige forretningsprocesser. Få indblik i de forskellige elementer i et databeskyttelsesprogram – fra PIA/DPIA’er (konsekvensanalyser), kortlægning af data, samtykke-håndtering og cookie-regler til behandling af anmodninger fra datasubjekter og risikovurdering af leverandører.

Få styr på, hvordan din organisation kan strømline den daglige databeskyttelseshåndtering gennem software-automatisering – og hvornår menneskelig indblanding er absolut nødvendig.

Indlægget afholdes på engelsk.
Jacob Eborn
Oplægsholder:
Jacob Eborn
Privacy Consulting Manager, CIPP/E
OneTrust

Jacob Eborn rådgiver om GDPR-løsninger for OneTrust EMEA, som er blandt verdens førende leverandører af databeskyttelsessoftware, der hjælper erhvervslivet med at efterleve kravene til beskyttelse af persondata og til at arbejde med Privacy by Design. Jacobs rolle hos OneTrust er, med fokus på de nordiske lande, at arbejde sammen med både GDPR-projektfolk og folk på direktionsgangene om at automatisere og styrke deres centrale processer i forhold til persondataforordningen.
Jacob har over 10 års erfaring fra softwarebranchen, hvor han hjulpet foretagender i Norden såvel som globalt med at implementere forandrings- og transformationsprogrammer.
Jacob har en M.Sc. i Business and Administration og er CIPP/E-certificeret.


10:15
Kaffepause

10:45
Få identificeret og ryddet op i personkritiske data. Og sørg for at det ikke "sander til” igen
Med udgangspunkt i GDPR-værkstøjskassen fra Data & More gennemgås konkrete cases og eksempler på, hvordan data, der er i strid persondataforordningen og organisationens egne datapolitikker, hurtigt kan identificeres i systemer, databaser, dokumenter, .pdf, mails, billeder m.m. - og hvorledes man efter maj 2018 ved fortsat overvågning
af data kan holde øje med, at man overholder sine data
Andreas Bruun Strøbek
Oplægsholder:
Andreas Bruun Strøbek
Partner
Data & More

Andreas har i over 20 år arbejdet med at rådgive om data i forskellige roller som teknisk konsulent, Business Intelligence chef, Managementkonsulent og fokuserer nu i Data & More på at hjælpe organisationer med effektiv identificering og håndtering af persondata.


11:15
Den juridiske dokumentation
GDPR kræver udarbejdelse af en række dokumenter og procesbeskrivelser. Dokumentationen er nødvendig- både fordi loven kræver det, og fordi den giver virksomheden konkret forklaring på, hvordan virksomheden må og ikke må behandle sine persondata.

På dette oplæg får du overblik over dokumentationskravene, og hvordan du kan prioritere udarbejdelsen af de juridiske dokumenter. Derudover får du konkrete bud på, hvordan du sikrer kontinuerlig og ensartet dokumentation af compliance samt en introduktion til ComplyCloud-platformen, som muliggør online-udarbejdelse af juridiske dokumenter.
Martin Folke Vasehus
Keynote:
Martin Folke Vasehus
Stifter og CEO, it-advokat
ComplyCloud

Martin Folke Vasehus er certificeret it-advokat og stifter af ComplyCloud ApS og CIT Advokatfirma. Martin har en fortid hos Bruun & Hjejle fra 2009-2017 og er en erfaren specialist indenfor it-ret, persondata og GDPR compliance.


11:45
GDPR, evolution eller revolution
Rasmus Theede
Oplægsholder:
Rasmus Theede
managing director
DigitalNations

Rasmus Theede har i mere end et årti formet it-sikkerheden hos både private virksomheder og den offentlige sektor gennem stillinger hos Maersk, NNIT, KMD og CSC.


12:15
Frokost

13:00
Sæt strøm til persondataforordningen
Med udgangspunkt i erfaringer og udfordringer forbundet med GDPR, vil vi fortælle om de udfordringer, som danske organisationer har med persondata, og hvordan man kommer bedst fra start.

Hør om et let anvendeligt værktøj, der hjælper med styring af processen fra start til slut – og som overtager styringen af compliance-programmet, så organisationen bliver - og forbliver - compliant.
Steen Rath
Oplægsholder:
Steen Rath
Sales Director
RISMA Systems

Steen Rath har mange års erfaring fra revisions- og compliance- landskabet. Han har spillet en vigtig rolle i opbygningen af RISMAs GDPR-løsning sammen med Plesner tilbage i 2017-2018, og i dag er han Sales Director for RISMA i Danmark.

Martin Hjørlund Nielsen
Oplægsholder:
Martin Hjørlund Nielsen
advokat
Plesner Advokatpartnerselskab

Martin er en del af vores Plesner-team indenfor Corporate Regulatory & Compliance. Udover at Martin er advokat, har han over 20 års erfaring fra et globalt revisionsfirma med revision af og rådgivning om it- og informationssikkerhed. Martin bruger i dag det meste af sin tid på rådgivning om overholdelse af Persondataforordningen og bistår klienter med udvikling og implementering af compliance-programmer samt konkrete databeskyttelsesretlige tiltag. Han har særlig erfaring med finans- teknologi- og pharma-virksomheder, og han har specialiseret sig i at arbejde i krydsfeltet it, forretning, sikkerhed og jura.


13:30
Sådan automatiserer I GDPR-dokumentationen
DPO Advisor er et ”plug and play”-data protection management system (DPMS), som automatiserer udarbejdelsen af GDPR-dokumenter, herunder:
  • Behandlingsfortegnelser.
  • Databehandleraftaler.
  • Oplysning til de registrerede.
  • Databrudsrapporter.
  • Anmeldelse af brud til Datatilsynet.
  • Underretning om brud til de registrerede.
  • Databeskyttelsespolitikker.
  • Fælles dataansvarlig-aftaler.

DPO Advisor generer samtidig et visuelt overblik, som gør det lettere for organisationen at fokusere på relevante udeståender.

På indlægget vil der blive vist en demonstration af systemet.
Kåre Rude Andersen
Oplægsholder:
Kåre Rude Andersen
Overvågning og IT sikkerhed
DPO Advisor
Daniel Hartfield-Traun
Oplægsholder:
Daniel Hartfield-Traun
Jurist og medstifter
LegalTech Denmark

Daniel Hartifeld-Traun er jurist og specialiseret inden for praktisk håndtering og vedligeholdelse af GDPR i store og små virksomheder. Daniel er medstifter af IT-virksomheden LegalTech Denmark, hvor han arbejder med at digitalisere hverdagen nemmere med særlig fokus på GDPR-håndtering.


14:00
Kaffepause

14:20
GDPR-compliance som varemærke
Selv om GDPR medfører forpligtelser for alle virksomheder, skaber GDPR også mulighed for at konkurrere på et nyt parameter. På oplægget får du indblik i, hvordan ziik.io har gennemført sit eget GDPR-projekt, og hvordan ziik.io aktivt bruger GDPR i sit produkt og som en del af sit varemærke.
Søren Iversen
Oplægsholder:
Søren Iversen
chief operating officer
Ziik.io

Søren Iversen har arbejdet med at bygge og skalere internet virksomheder i mere end et årti i både Asien og Europa og arbejder nu fra London i rollen som Partner og COO for Ziik, hvor en stor del af hans arbejde er fokuseret på at sørge for at Ziik.io er GDPR-compliant.


14:50
Husk at få det sagt
Kommunikation er en ufravigelig del af GDPR-arbejdet og udgør et væsentligt element af flere dele af persondataforordningens krav - for eksempel i den obligatoriske dokumentation af din behandling af persondata og i oplysningskravet til de personer, hvis data du behandler.
Internt er der også et kommunikationsbehov - især i forhold til de medarbejdere, der behandler persondata. Her skal kommunikationen handle om at følge nye procedurer, og generelt om it- og sikkerhedsawareness, så persondata ikke risikerer at gå tabt eller ende i forkerte hænder. Og skulle det - mod planen - gå galt, er der behov for, at du har et beredskab parat, så myndigheder, kunder, medarbejdere, ejere og relevante eksterne interessenter får de informationer, som de har krav på og forventer.

Hør mere om kommunikation af GDPR-arbejdet og få input til, hvordan din kommunikation kan bidrage positivt til virksomheden.
Philippe Motet Jessen
Keynote:
Philippe Motet Jessen
it-sikkerhedsrådgiver med speciale i awareness, behavior og compliance

Fokus er på at styrke virksomheders informationssikkerhedskultur ved at øge medarbejderens opmærksomhed og indføre bedre vaner til beskyttelse af virksomhedens data.
Philippe Motet Jessen er tidligere intern kommunikationschef i DONG Energy og har løst awareness-opgaver for en række danske virksomheder.


15:20
Tak for i dag