Printere - traditionel eller cloud løsning? Og sådan sikrer I jer mod cyberkriminelle

Dato:
25/4 2017
Sted:
Ballerup
Pris:
Gratis deltagelse

Der var engang, hvor vi talte om 'den papirløse arbejdsplads,' men erfaringerne har på alle måder vist, at ideen om en arbejdsplads uden papir og print er blevet ved tanken.

Langt de fleste organisationer storforbruger fortsat print, hvilket gør printer-rummet til et af de centrale rum på arbejdspladsen.

Printerne er dyre maskiner, og området udviklet sig hastigt over mod stedse mere avancerede og tæt forbundne løsninger. Inden længe vil vi også begynde at se 3D-printere vinde indpas i virksomhederne.

På dette How To vil du kunne se og høre om de bedste printer-løsninger på markedet lige nu - både tradionelle og cloudbaserede løsninger. Du vil også kunne høre, hvordan du bedste muligt sikrer din printer mod cyberkriminelle, da printerne er et oplagt mål for de cyberkriminelle, der kan udnytte en enkelt internet-opkoblet printer til at få adgang til virksomhedens netværk.

Afslutningsvis sætter vi fokus på de juridiske forhold skal man være særlig opmærksom på, når man indgår en aftale om en printer-løsning. Få gode råd og tips med hjem.

Se program
Partnere
Det får du ud af det
  • Hør om de bedste printerløsninger lige nu
  • Få tips til hvordan du sikrer jeres printere mod cyberangreb
  • Gode råd og tips til den juridiske printer-aftale