Digital Legal Serie – AI Act Digitalt event

Dato:
10/5 2023
Sted:
Online
Pris:
0 kr

I samarbejde med Bech-Bruun, introducerer Computerworld Digital Legal Series 2023, en række digitale events, der sætter fokus på de udfordringer virksomheder stilles overfor med nuværende og kommende juridiske direktiver og regulativer.

Serien kommer dækker over fem events med fokus på henholdsvis NIS2-direktivet, GDPR og de kommende EU-forordninger: Dataforordningen (Data Act), forordningen om cyberrobusthed (Cyber Resilience Act) samt forordning om regulering af kunstig intelligens (AI Act).

EU-Kommissionens udkast til forordning om regulering af kunstig intelligens bygger på en række betænkninger og har blandt andet til formål at sikre borgernes tillid til AI-systemer. AI-Forordningen er den første målrettede lovregulering af kunstig intelligens og vil få stor betydning i Europa og resten af verden i forhold til udvikling og brug af kunstig intelligens. AI-forordningen gælder ved siden af GDPR, som fuldt ud skal efterleves, f.eks. ved brug af persondata til træning af algoritmer eller ved brug af AI-systemer til automatiske afgørelser med retsvirkning mv. for datasubjekterne.AI-Forordningen indeholder overordnet set fire typer regulering:

  • Forbud mod anvendelse af visse AI-systemer
  • Særlige krav til anvendelse af AI-systemer, der anses for at frembyde høj risiko
  • Transparenskrav til AI-systemer, der interagerer med mennesker
Rammer for frivillige "codes of conduct" for AI-systemer, der ikke er højrisiko-systemer

Se program

Program:


09:00
Velkomst

09:05
Bech Bruun Insights

09:30
Taler kommer snart

09:55
Taler kommer snart

10:15
Keynote

10:40
Q&A Session Bech Bruun / Keynote

11:00
Tak for idag
Partnere Bliv partner

Ønsker du at være den første partner på eventet? Tryk på linket foroven.

Praktiske Oplysninger
Dato:
10/5 2023
Tid:
09:00 til 11:00
Sted:
Online
Pris:
0 kr.
Change language