Digital Legal Serie - Cyber Resilience Act Digitalt event

Dato:
03/5 2023
Sted:
Online
Pris:
0 kr

I samarbejde med Bech-Bruun, introducerer Computerworld Digital Legal Series 2023, en række digitale events, der sætter fokus på de udfordringer virksomheder stilles overfor med nuværende og kommende juridiske direktiver og regulativer.

Serien kommer dækker over fem events med fokus på henholdsvis NIS2-direktivet, GDPR og de kommende EU-forordninger: Dataforordningen (Data Act), forordningen om cyberrobusthed (Cyber Resilience Act) samt forordning om regulering af kunstig intelligens (AI Act).

EU-Kommissionen har netop offentliggjort lovudkastet Cyber Resilience Act, hvis formål er at robustheden og modstandsdygtigheden af produkter, der er forbundet til internettet, og at gøre udviklere og fabrikanter af produkterne ansvarlige for deres cybersikkerhed gennem hele deres livscyklus. Da der er tale om en forordning, vil reglerne umiddelbart finde anvendelse i dansk ret. Når reglerne træder i kraft vil fabrikanterne have 24 måneder til at implementere de nye krav og forpligtigelse.

Forordningen skal adressere to udfordringer: Manglende adgang til oplysninger om produkters cybersikkerhed, hvilket forhindrer forbrugere i at vælge produkter ud fra deres cybersikkerhedsfunktioner, samt udbredte sårbarheder i produkters cybersikkerhed og utilstrækkelige levering af sikkerhedsopdateringer, som kan løse dem.

Kommissionen lægger bl.a. op til at produkterne skal:

  • Designes, udvikles og produceres så de opnår et passende niveau af cybersikkerhed
  • Leveres uden kendte sårbarheder og håndtere evt. sårbarheder der opstår i hele livscyklus
  • Afhængig af produkters risikoprofil skal de f.eks. leveres med ”security by default” som standardkonfiguration og beskyttes mod uautoriseret adgang
  • Ligesom fabrikanten bl.a. skal kunne redegøre for cybersikkerhedsrisici ved produkter og gennemføre regelmæssige test af produkters cybersikkerhed

Se program

Program:


09:00
Velkomst

09:05
Bech Bruun Insights

09:30
Taler kommer snart

09:55
Taler kommer snart

10:15
Keynote

10:40
Q&A Session Bech Bruun / Keynote

11:00
Tak for idag
Partnere Bliv partner

Ønsker du at være den første partner på eventet? Tryk på linket foroven.

Praktiske Oplysninger
Dato:
03/5 2023
Tid:
09:00 til 11:00
Sted:
Online
Pris:
0 kr.
Change language