I compliance minefeltet med persondata og privacy

Dato:
14/9 2023
Sted:
Højbjerg, Aarhus
Pris:
0 kr

Afholdes også i København d. 12. september

Compliance har med stormskridt bevæget sig fra at være et nicheemne forbeholdt revisorer og bogholdere til nu at være en central disciplin, som alle virksomheder skal mestre – og et emne, der er top of mind hos CIO samt IT-afdelinger, topledelse og endda bestyrelsen.

EU har de seneste år lagt fra land med en markant mere aktiv lovgivning og skrappere fortolkning end vi er vant til i Danmarki henhold til, hvilke lovgivningsmæssige og regulatoriske krav, som virksomheder og offentlige myndigheder skal leve op til.

Denne konference har til formål at give dig og de øvrige deltagere indsigt i aktuelle og kommende krav, best practice og de sager, der ventes at danne præcedens fremover.

Særligt stiller Schrems II og GDPR nye og markant hårdere krav til håndteringen af persondata. Hvilket kan være særligt udfordrende at leve op til i en tid, hvor IT-infrastrukturen bliver hybrid, og hvor store dele af virksomhedens informationer opbevares eller behandles på tværs af talrige cloudservices og landegrænser.

Det er derfor et område spækket med minefelter i form af usikkerhed, tvivl, fortolkningsmuligheder og potentielt meget dyre lærepenge, for hvis man træder forkert og laver fejl, så kan det nede galt. Men det er samtidig et felt, hvor virksomheders og myndigheders faktiske erfaringer og adfærd er med til at forme vurderingen af, hvad der opfattes som god eller uacceptabel praksis.

Vi samler eksperterne til et topmøde og giver dig lejlighed til at høste den nyest opdaterede viden om, hvordan compliance former kravene til virksomheders governance på persondataområdet, og du får unikt indblik i andres erfaringer med dokumentation overfor såvel myndigheder som kunder og samarbejdspartnere i praksis.

Se program