GDPR Digitalt event

Dato:
01/6 2023
Sted:
Online
Pris:
0 kr

Sådan håndterer du databrud: Når uheldet er ude

Det kommer altid som en uvelkommen og potentielt skadelig overraskelse, når følsomme data kompromitteres og måske endda udstilles i (semi)offentlig sammenhæng.

I værste fald mudres situationen yderligere af offentlig opmærksomhed eller afpresningskrav fra cyberkriminelle, der risikerer at lamme din organisations beslutningsevne.

Derfor sætter vi fokus på, hvordan du reagerer mest hensigtsmæssigt og velovervejet. Herunder hvordan du – også under massivt pres fra ledelse, kunder og andre eksterne parter – prioriterer indsatsen med henblik på at mindske eller måske stoppe lækagen skaden og komme videre.

Du vil møde eksperter og videnspersoner, der deler ud af deres erfaring i håndtering af databrud samt give gode og umiddelbart anvendelige råd om, hvordan du i praksis bør forholde dig.

Du vil også få overblik over, hvordan du bør forholde dig i dialogen med myndigheder og i en eventuel forhandling med cyberkriminelle, der i stigende grad afpresser virksomheder med truslen om offentlig ydmygelse og/eller risikoen for myndighedssanktioner ved tab af personfølsomme informationer jf. dine forpligtelser i forhold til GDPR.

Alt i alt bliver du bedre rustet til at håndtere situationen, når skaden er sket. Samtidig får du erfaringsbaseret indblik i, hvordan du allerede nu bygger en beredskabsplan, der gør det lettere at sætte indsatsen i system inden dine data kompromitteres.

Key takeaways fra dagen:

  • Hvordan bør du handle, når du opdager et databrud?
  • Hvilke krav kan du forvente at møde fra myndighedsside og hvordan indberetter du hændelsen korrekt til Datatilsynet (der samler alle databrud for at danne et situationsbillede og i samspil med bl.a. Centre for Cyber Security (CFCS)
  • Hvordan vurderer og prioriterer du risikoen, bygger og øver en beredskabsplan?
  • Hvilke foranstaltninger kan du træffe for at mindske skaden i forbindelse med databrud (f.eks. kryptering)?
  • Hvilke daglige rutiner og processer bør du implementere for minimere risikoen for databrud?

Se program

Program:


09:00
Velkomst

09:05
Keynote kommer snart

09:35
Taler kommer snart

10:00
Taler kommer snart

10:25
Pause

10:40
Taler kommer snart

11:05
Taler kommer snart

11:30
Taler kommer snart

11:55
Frokost

12:40
Taler kommer snart

13:05
Taler kommer snart

13:30
Keynote kommer snart

14:00
Tak for idag
Det får du ud af det
  • Hvordan bør du handle, når du opdager et databrud?
  • Hvilke krav kan du forvente at møde fra myndighedsside og hvordan indberetter du hændelsen korrekt til Datatilsynet (der samler alle databrud for at danne et situationsbillede og i samspil med bl.a. Centre for Cyber Security (CFCS)
  • Hvordan vurderer og prioriterer du risikoen, bygger og øver en beredskabsplan?
  • Hvilke foranstaltninger kan du træffe for at mindske skaden i forbindelse med databrud (f.eks. kryptering)?
  • Hvilke daglige rutiner og processer bør du implementere for minimere risikoen for databrud?