Digital bæredygtighed - den grønne transformation er over os

Dato:
31/8 2022
Sted:
København SV
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Bæredygtighed og grønne løsninger står højt på den internationale agenda og er et af de vigtigste punkter, når det gælder fremtid, innovation, teknologi og uddannelse.

De digitale løsninger og den digitale innovation spiller dermed en helt afgørende rolle for den grønne omstilling, der vil have brug for it-teknologier, der kan medvirke til øget effektivisering og øget agilitet baseret på dyb datadrevet indsigt i produktion, afsætning og kundebehov.

Kom med, når vi i inspirerende og grønne rammer giver et overblik over, hvordan nogle af de mest innovative it-selskaber går til bæredygtighed som forretningsområde - og hvorfor de har valgt at sætte ind på netop bæredygtighed som område.

Du får også indblik i, hvordan innovative virksomheder udvikler teknologier direkte rettet mod øget bæredygtighed - og inspiration til, hvordan du selv kan komme videre med bæredygtigheden og blive en del af det spirende kæmpemarked for bæredygtighed - en af verdens for tiden tungeste dagsordener.

For it-leverandørerne kan det få betydning for både deres egen produktion og for deres produkter.

For kunderne er begyndt i stigende grad at ønske bæredygtige produkter - herunder it-systemer - samt it-løsninger, der kan anvendes til at fremme kundernes egne ambitioner på området.


Også Danmark har vedtaget en ambitiøs klimaplan, der skal reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030. Det samme gælder hele rækken af de store datacenter- og it-selskaber i verden.

Planerne betyder, at mange lande og virksomheder - og også forbrugere - i de kommende år i stigende omfang vil tilvælge løsninger, der kan understøtte deres bæredygtige ambitioner.


Mød talerne

Lars Jacobsen

Lars Jacobsen

Chefredaktør

Computerworld

Kenneth Lindegaard

Kenneth Lindegaard

CIO

Københavns Lufthavn

Marie Louise Hansen

Marie Louise Hansen

Head of Corporate Responsibility

Københavns Lufthavne

Leif Elgaard Høj

Leif Elgaard Høj

Chief Technology Officer

BM TechX (part of Businessmann)

Martin Vang Kristiansen

Martin Vang Kristiansen

Chief Operating Officer

Businessmann

Morten Rooed Hansen

Morten Rooed Hansen

Sales Director

3stepIT

Lars Bork Dylander

Lars Bork Dylander

CEO and Digital Influencer

2BM

Mikal Netteberg

Mikal Netteberg

Director

SAP, SAP Regional Center of Excellence

Søren Bækgaard Hansen

Søren Bækgaard Hansen

Director, Enterprise architecture & strategy

Arla

Ditte Klint Heede

Ditte Klint Heede

Konsulent

Dansk Standard

Se program

Program:


08:30 - 09:00
Morgenmad & Registrering

09:00 - 09:05
Velkomst ved dagens moderator
Moderator:
Lars Jacobsen
Chefredaktør
Computerworld

09:05 - 09:35
Understøttelse af rejsen mod grønnere luftfart
Med klimaambitionen ”zero emission airport” styrer Københavns Lufthavn efter at være emissionsfri i 2050. Foruden en stor indsats på tværs af alle virksomheder, der holder til i lufthavnen, skal denne ambition nås gennem ny teknologi og innovative samarbejder.
Keynote:
Kenneth Lindegaard
CIO
Københavns Lufthavn
Keynote:
Marie Louise Hansen
Head of Corporate Responsibility
Københavns Lufthavne

09:40 - 10:05
Bæredygtighed – en del af virksomhedens strategi
Kom og hør hvordan en af Danmarks største virksomheder har sparet mere end 1400 tons Co2 samtidig med, at de har reduceret deres omkostninger ved at vælge en it-løsning, der passer til fremtidens medarbejder.
I Businessmann hjælper vi virksomheder med at vælge den rigtige cloud desktop løsning, der gavner klimaet og pengepungen samtidig med, at vi kigger ind i krystalkuglen i forholdet til kunstig intelligens og automatisering. Vores indlæg gør dig klogere på nuancerne i Cloud samt de miljømæssige fordele ved at bruge kunstig intelligens on Edge.
Oplægsholder:
Leif Elgaard Høj
Chief Technology Officer
BM TechX (part of Businessmann)
Oplægsholder:
Martin Vang Kristiansen
Chief Operating Officer
Businessmann

10:10 - 10:35
Hvordan gøres brugen af IT mere bæredygtig?
E-affald er verdens hurtigst voksende affaldsstrøm. Alene i 2022 forventes det, at verden tilsammen vil generere 60 millioner ton e-affald. Under halvdelen af affaldet bliver genanvendt. 3stepIT’s Technology Lifecycle Management-løsning er skabt med det formål at nedbringe mængden af e-affald ved at tilbyde en bæredygtig IT-løsning til virksomheder.

Løsningen giver virksomheder en livscyklushåndtering på deres IT-udstyr, som skal fremme den cirkulære økonomi. Det er godt for miljøet, men også godt for vores kunder og deres budgetter. De får nemlig bl.a. et samlet overblik over deres aktiver ved hjælp af vores asset management system, hvilket nedbringer unødige anskaffelser af nyt udstyr samt mulighed for at køre anskaffelserne som en del af driften – hvilket bidrager til en bæredygtig og sundere økonomi for virksomheden.

På dagens oplæg vil deltagerne få inspiration til, hvordan håndteringen af virksomhedens IT kan gøres mere bæredygtig – både for virksomheden og for miljøet. STARK, som i dag er kunde hos 3stepIT, vil blive budt velkommen på scenen og give deltagerne et indblik i, hvordan virksomheder kan træffe bæredygtige IT-valg uden at gå på kompromis med den teknologiske udvikling.
Oplægsholder:
Morten Rooed Hansen
Sales Director
3stepIT

10:40 - 11:05
Pause

11:05 - 11:30
Sustainability, Verdensmål og ESG ændrer de grundlæggende spilleregler i forretning
Sustainability (bæredygtighed) er den nye dot.com bølge, som vil forandre både forretnings- og forbrugerverdenen på samme transformative måde, som informationsteknologien har gjort.

Grundforudsætningerne for at drive forretning forandres med ny lovgivning, afgifter og forbud. Globale investeringsfonde og pensionsselskaber retter fremtidens økonomi mod mere bæredygtige projekter, samtidig med at forbrugerdomstolen over ”beskidte” virksomheder bliver stadig stærkere.

Det bevirker store forandringer for alle virksomheder, når der skal omstilles til kravene i den bæredygtige verden – en forandring hvor virksomhedernes IT-systemer spiller en væsentlig rolle, når nye styrings-KPI’er, produktions- og forretningsprocesser skal omlægges og optimeres til den bæredygtige konkurrence.

Lars Dylander CEO 2BM, giver et indblik i de konkrete konserkvenser som sustainability har for virksomhedsledelse og strategi – med konkrete eksempler fra løsninger og modeller, som 2BM udvikler til SAPs ERP-system.
Oplægsholder:
Lars Bork Dylander
CEO and Digital Influencer
2BM

11:35 - 12:00
Kan du rapportere på din virksomheds ESG og bæredygtige målsætninger?
Virksomheder skal i dag have fuldt overblik og indsigt i deres globale indvirkning på miljø, samfund, og ledelse (ESG), både inden for deres egne aktiviteter og på tværs af deres forretningsnetværk. Ved at forstå og overvåge sit miljømæssige aftryk på baggrund af fakta og tal, kan virksomheder mere effektivt drive deres forretning hen imod at blive en intelligent og bæredygtig virksomhed.

Bliv inspireret, når Mikal fortæller om, hvordan SAP Sustainability Control Tower tackler både den finansielle rapportering, med fokus på top- og bundlinje, til også at omfatte den “grønne linje” baseret på bæredygtigheds KPI'er. Bliv klogere på, hvordan et hidtil uset holistisk overblik over jeres forretning, gør det muligt for jer at reagere hurtigere på begivenheder, der uopdaget kunne have bragt forretningsmålene i fare.
Keynote:
Mikal Netteberg
Director
SAP, SAP Regional Center of Excellence

12:05 - 12:50
Frokost

12:50 - 13:20
Arlas Bæredygtighed – i en digital kontekst
Et kig på Arlas overordnede bæredygtighedsstrategi og et dybt dyk ned i to use cases – den første use case centrerer sig om at analysere klimakontrollen udført på hver farm – den anden use case relaterer sig til Supply Chain digitaliseringsinitiativerne.
Keynote:
Søren Bækgaard Hansen
Director, Enterprise architecture & strategy
Arla

13:20 - 13:40
Standarder - et afgørende redskab i den digitale, grønne omstilling
Digitalisering er en nødvendig forudsætning for at komme i mål med at skabe et mere bæredygtigt samfund. Men for at kunne forløse digitaliseringens potentiale bliver vi nødt til at adresse en række nøgleudfordringer. Vi skal bl.a. øge tilliden til nye digitale teknologier, blive bedre til at dele data med hinanden og skabe en fælles forståelse af, hvordan vi måler vores aftryk på planeten.

Standarder spiller en vigtig rolle i at finde løsninger på disse udfordringer og understøtte den digitale, grønne omstilling. Standarder kan bl.a. øge tilliden og sikkerheden i vores brug af data, understøtte grøn benchmarking og måling af CO2-aftryk og understøtte innovation af nye digitale løsninger, der kan bruges i den grønne omstilling.

Hør mere om, standarders potentiale i den grønne, digitale omstilling og bliv klogere på hvordan, virksomheder kan bruge standarder i deres arbejde.
Keynote:
Ditte Klint Heede
Konsulent
Dansk Standard

13:45 - 13:45
Tak for i dag
Moderator:
Lars Jacobsen
Chefredaktør
Computerworld
Praktiske Oplysninger
Dato:
31/8 2022
Tid:
08:30 til 13:45
Sted:
BaneGaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København SV
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language