Lev op til de bæredygtige grønne krav Digitalt event

Dato:
01/12 2022
Sted:
Online
Pris:
0 kr

Gør it-afdelingen til aktiv medspiller

It og digitale værktøjer er helt afgørende i den omstilling mod øget bæredygtighed, som stort set alle organisationer skal igennem i de kommende år. Bliv klogere på, hvordan du aktivt kan få kombineret effektiv og lønsom forretningsdrift med en effektiv og dokumenterbar bæredygtigheds-indsats.

Bæredygtighed er godt på vej til at blive et must i alle organisationer og er en af tidens allervigtigste fokus-områder blandt både kunder, medarbejdere og samfund.

En lang række af de største virksomheder har allerede formuleret ambitiøse klimamål og opfatter bæredygtighed som et regulært konkurrenceparameter, ligesom en klar bæredygtigheds-profil kan være med til både at tiltrække medarbejdere og skaffe flere ordrer i markedet.

Et kraftigt stigende antal organisationer - herunder SKI - lægger også allerede i dag betydelig vægt på bæredygtigheds-initiativer, når de vælger leverandører, ligesom der også fra politisk side er kraftigt fokus på området.

It og digitale værktøjer spiller en nøglerolle for alle, der vil sætte ind på bæredygtigheds-området og aktivt forbedre deres klima-aftryk på planeten.

For med de rigtige værktøjer og det rigtige snit kan du kombinere lønsom forretningsdrift med en effektiv og tydelig bæredygtigheds-indsats, der kan dokumenteres overfor partnere, kunder, medarbejdere og samfund.

Men hvor skal man sætte ind for at få størst effekt? Hvordan anvender man helt konkret it til at enable en bæredygtig forretning? Hvordan dokumenterer man indsatsen og resultaterne? Hvordan kan man bruge it og digitale værktøjer til at optage bæredygtighed i organisationen uden at tabe konkurrencekraft og effektivitet?

Disse spørgsmål - og mange andre - får du svar på på denne konference, hvor vi sætter spotligt på et af tidens allervigtigste trends.

Se program