Hybrid Cloud – placer dit workload, hvor det giver mest værdi

Dato:
08/9 2022
Sted:
København
Pris:
Gratis deltagelse

De fleste virksomheder og organisationer har forlængst taget cloud til sig i en eller anden udstrækning - eksempelvis til at håndtere mail, kalender, onlinemøder og lignende.

Og fordelene ved clouden er da også til at tage og føle på - når det vel at mærke er de rigtige applikationer i den rigtige sammenhæng, som man flytter ud.

For det er ikke alt, der egner sig til at komme i clouden samtidig.

Det kan nemlig være ressourcekrævende og indebære betydelig risiko at lægge forretningskritiske legacy-applikationer i skyen. Desuden kan der være regulative krav, som gør anvendelsen af public cloud besværlig. Her kan en hybrid cloud model være løsningen.

Med hybrid cloud kan du optimere håndteringen af workloads, it-leverancer og udnyttelsen af data uden nødvendigvis at skulle give køb på gamle systemer og arbejdsprocesser. Det samme gælder udvikling og innovation.

Skiftet til cloud giver adgang til ny teknologi, indsigt og øget sikkerhed, hvilket kan øge udviklingshastigheden og time-to-market markant, mens det ikke nødvendigvis giver billigere eller enklere drift.

Med en hybrid tilgang kan du dele data op, så virksomheden kan håndtere, at workloads, data og leverancer flyder mellem egne it-miljøer og clouden i et fleksibelt system og i den hastighed, som forretningen har brug for

På dette seminar kan du høre mere om de nyeste muligheder inden for hybrid cloud, hvordan du håndterer løsningerne, hvad du skal vælge, hvor linjen mellem cloud og onprem skal trækkes og hvilken metodik, der gør det muligt at tage de næste skridt på cloudrejsen.

Se program
Det får du ud af det
  • Indblik i de nyeste muligheder inden for hybrid cloud.
  • Inspirations til hvor linjen mellem cloud og onprem skal trækkes.
  • Hvilken metodik, der gør det muligt at tage de næste skridt på cloudrejsen.
Praktiske Oplysninger
Dato:
Tid:
08:30 til 14:05
Sted:
København
Pris:
Gratis deltagelse
Change language