Hybrid cloud: Teknologier, compliance og skalering Digitalt event

Dato:
08/9 2021
Sted:
Online
Pris:
Gratis deltagelse

Dansk erhvervsliv er godt i gang med at rykke mod clouden, der rummer store fordele, når det gælder skalerbarhed, sikkerhed, fleksibilitet og adgang til de nyeste teknologier.

Der har i de senere år tegnet sig et klart billede af, at mange organisationer foretrækker at sende dele af - og ikke alle - deres workloads og it-miljøer i clouden og beholde resten hjemme i huset.

Denne hybrid cloud-tilgang rummer mange fordele - hvis man kan få den til at spille optimalt.

For det er afgørende for alle it-ansvarlige at få klarlagt, hvor snittet skal lægges mellem data, der skal ud, og data, der skal blive hjemme. I dette valg spiller både forretningens strategi, de teknologiske muligheder samt ikke mindst love og regler vigtige roller, som man skal tage højde for.

Med hybrid cloud kan organisationer optimere håndteringen af workloads, it-leverancer og udnyttelsen af data i meget stort omfang uden nødvendigvis at skulle give køb på gamle systemer og arbejdsprocesser. Det samme gælder udvikling og innovation.

Hybrid cloud kræver, at man som organisation vælger en platform, der understøtter både eksisterende og kommende drifts-miljøer og samtidig faciliterer adgang til de mange forskellige cloud-typer og -miljøer, der findes derude.

Med de rette værktøjer bliver det dermed muligt at håndtere, at workloads, data og leverancer flyder mellem egne it-miljøer og clouden i et fleksibelt system og i den hastighed, som forretningen har brug for.

Både Microsoft, AWS og Google har i dag en fremskudt datacenter-løsning i form af en ‘cloud’-server til placering nede i din kælder. Men en lang række andre firmaer leverer cloud-platforme, værktøjer og management-teknologi, der holder styr på det store antal omfattende cloud-løsninger.

Hybrid-platformene er altid fleksible og kan opbygges på mange forskellige måder, ligesom de er nemme at konfigurere, nemme at anskaffe og nemme at bortskaffe.

Det gør, at skiftet til cloud giver adgang til ny teknologi, indsigt og øget sikkerhed. Det kan øge udviklingshastigheden og time-to-market markant, men det giver ikke nødvendigvis billigere eller enklere drift.

Cloud åbner samtidig for nye problemstillinger. Der vil for eksempel ofte være data i en eller anden udstrækning, som pludselig står til at skulle placeres langt uden for Danmarks grænser, hvor de store cloud-selskaber som Microsoft, AWS og andre har deres datacentre.

Det stiller det krav til alle it-ansvarlige om at få nøje styr på aftaler, databehandler-strukturer og procedurer i forhold til behandling og håndtering af data, der i en global verden hurtigt kan spredes ud over landegrænserne.

På dette seminar kan du høre mere om de nyeste muligheder inden for hybrid cloud, hvordan du håndterer løsningerne, hvad du skal vælge og hvilke fordele de rummer - både teknologisk og strategisk.

Se program

Program:


09:00
Velkomst

09:05
Keynote

09:30
Oracle
Program billede

09:50
Nutanix
Program billede

10:10
Pause

10:20
Taler kommer snart

10:40
Taler kommer snart

11:00
Keynote

11:20
Frokostpause

12:20
Keynote

12:40
Taler kommer snart

13:00
Taler kommer snart

13:20
Pause

13:30
Taler kommer snart

13:50
Taler kommer snart

14:10
Keynote

14:30
Tak for i dag
Partnere
Det får du ud af det
  • Indsigt i de nyeste muligheder inden for hybrid cloud.
  • Indblik i ROI, finansieringsmodeller og leverancemodeller.
  • Viden om fordele og barrierer i arbejdet mod at komme over i en hybrid cloud-verden.
  • Inspiration til hvor du skal lægge snittet mellem cloud og on prem.