Disruptive innovation - Kursus

Dato:
30/3 2017
Sted:
Herlev
Pris:
4900 kr

Hvordan kan det ske at gamle succesrige virksomheder pludselig går til grunde, mens nye konkurrenter kommer ud af ingenting og overtager deres markeder?
De etablerede virksomheder har fuldt fokus på at levere til sine eksisterende kunder og deres kendte behov. Nye kundegrupper og nye behov overses ligesom væsentlige teknologiske ændringer ligger under radaren når indtjeningen går strygende.

De virksomheder som bruger tid og ressourcer på at gentænke produkter, kunder og forretningsmodeller har mulighed for at drage fordel af disruptive innovation og teknologi. De vil opdage forandringerne i tide og undgå samme skæbne som tidligere så succesfulde virksomheder som Kodak og Blockbuster med flere. Nogle nye disruptive virksomheder oplever lige frem en eksponentiel vækst i omsætning og indtjening.
Det stiller normalt høje krav når man arbejder med disruptive innovation. Hvis man ønsker, at se ideerne ført ud i livet, kræver det at de er gennemtænkte, realistiske at gennemføre og har en god økonomi og effekt. Kurset giver dig konkrete værktøjer til og "hands-on" erfaring med at kvalificere dine disruptive ideer.

Kursusmål
Kursets formål er, at give deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med disruptive innovation inden for en virksomheds rammer. Kursets mål er:
 • At du får viden om disruptive innovation. Du får eksempler på hvordan de påvirker de nuværende forretningsmodeller og de produkter og services der bringes på markedet.
 • At du arbejder aktivt med at omsætte din viden og dine ideer til en ny forretningsmodel og value proposition samt ved brug af business case værktøj får konkretiseret potentialet i din idé til at disrupte virksomheden. Endvidere vil du arbejde med ændringsledelse og interessenthåndtering.
Kurset henvender sig til
Linjeledere, stabsmedarbejdere og ledere, program- og projektledere samt medarbejdere, der er involveret i forretningsudvikling og teknologiudvikling.
Forudsætninger
Det forudsættes, at du kender din virksomheds- eller organisations forretningsmodel og har en forståelse for samspillet mellem kunder, teknologi og forretningsudvikling samt virksomhedens økonomi.

Inspiration og konkretisering af nye disruptive ideer:

 • Hvad er disruptive innovation og teknologier?
 • Eksempler på disruptive innovation og teknologi og de udfordringer det giver
 • Udveksling af deltagernes egne ideer til disruptive innovations projekter
 • Bearbejdning af ideerne og udvikling af en ny forretningsmodel - fra as-is til to-be
 • Design af ny value proposition
 • Estimering af økonomi og effekter
 • Udarbejdelse af et gevinstoverblik og starten på en business case
 • Håndtering af interessenter og ændringsledelse samt vurdering af risici
 • Opsamling

I kursets øvelser tager du udgangspunkt i din egen virksomhed/organisation. Kurset vil derfor foregå som en vekselvirkning mellem hands-on øvelser og undervisning. Det er derfor vigtigt du er villig til at "tænke ud af boksen" og klar til at "ødelægge sin virksomheds forretningsidé" på et udvalgt område. Vigtigt er det også at du inden deltagelse gør dig nogle overvejelser om der er "noget at komme efter" i din virksomhed, dvs. om der gemmer sig gode ideer der venter på at blive realiseret.

Kurset er udviklet af 1stroke og afholdes i samarbejde med IDG Kurser

Lidt om underviseren:
Jimmy Kevin Pedersen, ass. Partner i 1stroke, har mere end 20 års erfaring som leder og managementkonsulent hos blandt andre Ernst & Young, COWI, Implement A/S, København Kommune og Digitaliseringsstyrelsen.
Han har i ni år sideløbende været ekstern lektor på IT-Universitetets masteruddannelse, hvor han er ansvarlig for og underviser i kurset Forretning og Ledelse. Kurset bygger således på mange års praktisk erfaring, rådgivning, undervisning samt specialevejledning inden for ledelse, strategi og forretningsudvikling samt innovation på IT-Universitetet.
Tilmeld dig ved at skrive en mail til IDG kurser på kursus@idg.dk eller ring på 77 300 123

Se program
Praktiske Oplysninger
Dato:
30/3 2017
Tid:
09:00 til 16:00
Sted:
IDG Kurser
Hørkær 18
2730 Herlev
Pris:
4900 kr.
Change language