Det får du ud af det
  • Viden om hvordan I beskytter jer mod ransomware og APT-angreb.
  • Svar på hvad I gør hvis skaden er sket.
  • Indsigt i det aktuelle trusselsbillede.
Praktiske Oplysninger
Dato:
Tid:
08:30 til 15:15
Sted:
Scandic Sluseholmen
Molestien 11
2450 København SV
Pris:
Gratis deltagelse