Hvordan kan Big Data styrke de danske fødevarevirksomheder?

Dato:
26/4 2016
Sted:
Børkop
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Fødevaresektoren står i disse år over for en række store udfordringer. Krævende forbrugere og intensiv international konkurrence stiller nye krav til virksomhederne. Sektoren skal konstant videreudvikle og forny sig. Der skal forskes i nye spændende fødevarer, og produktionen skal effektiviseres.

- Kan Big Data styrke de danske fødevarevirksomheder? Og kan Big Data sætte virksomheder i fødevaresektoren i stand til at skabe konkurrencefordele - og skabe værdi på bundlinjen?

På dette Round Table vil vi diskutere, hvordan fødevaresektoren kan udnytte de mange muligheder og skabe et faktabaseret beslutningsgrundlag.

Vi vil drøfte, hvordan man får en bedre produktudvikling og mere effektiv produktion på baggrund af data. Vi vil dele erfaringer med indsamling af data gennem den interne værdikæde (produktion, logistik, salg, produktudvikling, økonomi og ledelse) og gennem eksterne datakilder. Det kan være data, der i forvejen indsamles - eksempelvis for at sikre sporbarhed og dokumentere danske fødevarers kvalitet over for kunder og myndigheder.

Du kan på dette Round Table dele dine erfaringer om datadreven vækst med andre fra fødevareerhvervet og blive inspireret i arbejdet med at anvende Big Data.

Mød talerne

Lars Jacobsen

Lars Jacobsen

chefredaktør og moderator

Computerworld

Thomas Okke Frahm

Thomas Okke Frahm

Independent Business Advisor

Se program

Program:


08:30 - 08:55
Indtjekning og morgenmad

09:00 - 09:10
Velkomst
Moderator:
Lars Jacobsen
chefredaktør og moderator
Computerworld

09:10 - 09:35
Oplæg til debat
Keynote:
Thomas Okke Frahm
Independent Business Advisor

09:40 - 09:55
Bordet rundt

10:00 - 12:25
Round Table
Hvordan kan Big Data styrke de danske fødevarevirksomheder?

12:30 - 12:30
Frokost og netværk
Praktiske Oplysninger
Dato:
26/4 2016
Tid:
08:30 til 12:30
Sted:
Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language