Miniseminar - opstartsgruppe omkring Security

Dato:
27/11 2014
Sted:
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Risikoen for, at et it-system bliver udsat for angreb, har aldrig været større og det er af yderste vigtighed at være på forkant.

Seminarmøderne i denne nye interessegruppe sikrer ny viden omkring bl.a. processer, udviklingsværktøjer og kontrolmetoder. Formålet er at udbrede kendskabet til eksisterende løsninger samt formidle samarbejde omkring nye løsninger gennem fælles forskning- og udviklingsprojekter.

Se program

Program:


14:00
Velkomst
v/InfinIT

14:15
Privacy og Datasikkerhed i Microsoft
Ole giver et indblik i, hvordan de arbejder med privacy og datasikkerhed i de mange forskellige dimensioner i Microsoft og relaterer dette til, hvordan firmaet forholder sig til og arbejder med verserende sager
Ole Kjeldsen
Keynote:
Ole Kjeldsen
Teknologi- og sikkerhedsdirektør
Microsoft

Igennem mere end 20 år har Ole Kjeldsen i Microsoft Danmark haft ansvaret for en række forskellige forretnings- og løsningsområder, herunder udvikling, sikkerhed, start-ups, kunstig intelligens, influencing, compliance, governance og generel ledelse.

Som teknologidirektør er det bl.a. Oles ansvar at kommunikere og sikre match mellem Microsofts platform og generelle samfundsmæssige interesser, som f.eks. Bæredygtighed. Målet er at bidrage til at maksimere udnyttelse af de teknologiske trends i markedet, Microsofts teknologiske platform og de mange specifikke løsninger, som Microsofts økosystem af partnere bygger på platformen. Som sikkerhedsdirektør er det bl.a. Oles ansvar at sikre kendskabet til og forståelsen af den rolle, Microsoft spiller ift. at sikre af den globale, digitale infrastruktur, herunder hvordan selve platformen og de værktøjer og tjenester, som bliver bygget ovenpå den, kan være en del af løsningen på de stigende sikkerhedsudfordringer, vi oplever i verden – både som nationer, organisationer og slutbrugere.


14:45
Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter
Moderne webløsninger skal kunne begå sig i en verden, hvor sikkerhed og privacy er mere og mere kritisk. Jakob vil fortælle om forskellige aktiviteter, som Security Lab deltager i som forsøger at adressere disse problemer. Fokus vil være på hvordan moderne tilgange kan komme i spil i konkrete løsninger hos de deltagende virksomheder.
Jakob Illeborg Pagter
Oplægsholder:
Jakob Illeborg Pagter
forsknings- og innovationschef, Security Lab
Alexandra Instituttet

15:10
Social engineering og insidere - It-sikkerheds menneskelige side
Når en virksomhed eller organisation udsættes for angreb mod it-sikkerheden, sker det ofte enten med hjælp fra "insidere", der udnytter deres viden og adgang til interne arbejdsgange, systemer og informationer, eller gennem såkaldt "social engineering" hvor fx en chef eller en medarbejder systematisk manipuleres til at udlevere sit password eller anden sikkerhedskritisk information og dermed kompromittere sikkerheden.

Rene vil fortælle om TREsPASS forskningsprojektet, der netop arbejder på at integrere modeller for menneskelig opførsel i værktøjer til automatisk risikovurdering af it-sikkerheden i en organisation.
Rene Rydhof Hansen
Oplægsholder:
Rene Rydhof Hansen
lektor
Aalborg Universitet

15:35
Pause og kaffe

16:00
Diskussion i plenum og opsamling i forhold til videre forløb
Partnere
Praktiske Oplysninger
Dato:
27/11 2014
Tid:
14:00 til 16:00
Sted:
Aalborg Universitet, København
Frederikskaj 12, seminarrum 0.06
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language