Miniseminar - opstartsgruppe omkring Security

Dato:
27/11 2014
Sted:
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Risikoen for, at et it-system bliver udsat for angreb, har aldrig været større og det er af yderste vigtighed at være på forkant.

Seminarmøderne i denne nye interessegruppe sikrer ny viden omkring bl.a. processer, udviklingsværktøjer og kontrolmetoder. Formålet er at udbrede kendskabet til eksisterende løsninger samt formidle samarbejde omkring nye løsninger gennem fælles forskning- og udviklingsprojekter.

Mød talerne

Ole Kjeldsen

Ole Kjeldsen

Teknologi- og sikkerhedsdirektør

Microsoft

Jakob Illeborg Pagter

Jakob Illeborg Pagter

forsknings- og innovationschef, Security Lab

Alexandra Instituttet

Rene Rydhof Hansen

Rene Rydhof Hansen

lektor

Aalborg Universitet

Se program

Program:


14:00 - 14:15
Velkomst
v/InfinIT

14:15 - 14:40
Privacy og Datasikkerhed i Microsoft
Ole giver et indblik i, hvordan de arbejder med privacy og datasikkerhed i de mange forskellige dimensioner i Microsoft og relaterer dette til, hvordan firmaet forholder sig til og arbejder med verserende sager
Keynote:
Ole Kjeldsen
Teknologi- og sikkerhedsdirektør
Microsoft

14:45 - 15:05
Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter
Moderne webløsninger skal kunne begå sig i en verden, hvor sikkerhed og privacy er mere og mere kritisk. Jakob vil fortælle om forskellige aktiviteter, som Security Lab deltager i som forsøger at adressere disse problemer. Fokus vil være på hvordan moderne tilgange kan komme i spil i konkrete løsninger hos de deltagende virksomheder.
Oplægsholder:
Jakob Illeborg Pagter
forsknings- og innovationschef, Security Lab
Alexandra Instituttet

15:10 - 15:30
Social engineering og insidere - It-sikkerheds menneskelige side
Når en virksomhed eller organisation udsættes for angreb mod it-sikkerheden, sker det ofte enten med hjælp fra "insidere", der udnytter deres viden og adgang til interne arbejdsgange, systemer og informationer, eller gennem såkaldt "social engineering" hvor fx en chef eller en medarbejder systematisk manipuleres til at udlevere sit password eller anden sikkerhedskritisk information og dermed kompromittere sikkerheden.

Rene vil fortælle om TREsPASS forskningsprojektet, der netop arbejder på at integrere modeller for menneskelig opførsel i værktøjer til automatisk risikovurdering af it-sikkerheden i en organisation.
Oplægsholder:
Rene Rydhof Hansen
lektor
Aalborg Universitet

15:35 - 16:00
Pause og kaffe

16:00 - 16:00
Diskussion i plenum og opsamling i forhold til videre forløb
Partnere
Praktiske Oplysninger
Dato:
27/11 2014
Tid:
14:00 til 16:00
Sted:
Aalborg Universitet, København
Frederikskaj 12, seminarrum 0.06
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language