Projektstyring/projektledelse

Dato:
05/3 2015
Sted:
Ballerup
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Alle organisationer arbejder med projekter, og målet er altid det samme: Projekterne skal afsluttes til tiden, inden for det fastlagte budget og med det ønskede resultat. Det gælder for både de små projekter samt for de store, mandskabskrævende og ressource tunge projekter med længere tidsramme.

At nå målene kræver systematik, overblik og anvendelse af de rigtige metoder, kunstgreb og værktøjer - ellers risikerer man, at projekt-forløbet hurtigt ender i grøften.

På denne How To får du seneste opdatering på nogle af de bedste metoder og værktøjer, der kan være med til at gøre ethvert projektforløb meget nemmere og mere smidigt, hvorved du kan spare både ressourcer og bekymringer.

Mød talerne

Dan Jensen

Dan Jensen

redaktionschef

Computerworld

Peter Birkedal

Peter Birkedal

partner

Optimero A/S

Mikkel Schrøder

Mikkel Schrøder

project director

Miracle A/S

Henrik Bjerknæs Bredsdorff

Henrik Bjerknæs Bredsdorff

LEAN Project Leader/Scrum Professional

Miracle A/S

Karsten Ley Poulsen

Karsten Ley Poulsen

partner

FlowIT A/S

Niels Jespersen

Niels Jespersen

senior business consultant

ProActive

Se program

Program:


08:30 - 08:55
Morgenmad og registrering

08:55 - 09:00
Velkomst
Moderator:
Dan Jensen
redaktionschef
Computerworld

09:00 - 09:25
Kvalitetssikring i projekter
Program billede
Peter Birkedal partner hos Optimero A/S vil dele ud af 20 års projekt-/program-erfaring - hvad skal der til for at skabe  succesfulde projekter.

  • Hvordan kan kvalitetssikring i projekter implementeres.
  • Hvordan kan  træfsikkerheden ift. kravindfrielse samt fejl/mangler i løsning/produkt forbedres.
  • Hvordan kan forudsigeligheden af projektets aftalte rammer mht. tid, økonomi og kvalitet sikres.
Roller og ansvar er et af svarerne på udfordringen mht. kvalitet og bliver hele indlæggets tema - kvalitet er en kombination af metode/proces OG kompetencer/ressourcer.

En anden måde at udtrykke det på, er kompetencebaseret planlægning. Roller er en betegnelse for en bestemt faglighed/kompetence - kunsten er at planlægge hvornår og hvordan de rigtige kompetencer/roller kommer i spil. Det kræver viden om hvad projektet kræver hvornår, og hvordan det skal/kan leveres. Samme tilgang kan anvendes uanset valg af projektmetode - agile/vandfald.

Træfsikkerhed og forudsigelighed i projekterne afhænger af, om der er tilstrækkelig kvalitet i projekterne via konsistente metoder og processer samt adgang til de nødvendige menneskelige kompetencer og ressourcer, herunder ledelsesmæssige metoder og evne til at anvende projektressourcer optimalt.
Oplægsholder:
Peter Birkedal
partner
Optimero A/S

09:30 - 09:55
Når kagen skal skæres anderledes mens du bager den
Program billede
I en foranderlig verden er det blevet tiltagende vigtigt, at være i stand til, at tilpasse sig til ændrede forudsætninger og agere hurtigt.

Mange af de projekter Miracle leverer til, har et delvis kendt scope. Nogen gange ændrer mål og resultat for udviklingsindsatsen sig flere gange undervejs. F.eks. for dele af leverancen, som ikke tidsmæssigt kan forudses, hvis de endelige beslutninger ikke er taget, afhængigheder til andre leverancer går i vasken eller andre måder hvorpå vilkårene ændres markant undervejs.

Miracles agile tilgang til udviklingsprojekter handler om, at kunne levere hurtigt og præcist med indbygget parathed i projektmodellen, til de ændringer der måtte komme. Selv når scope ændrer sig markant og hele holdet skal fokusere på et andet resultat end ventet i en periode.

Miracle vil tale om nogle oplevede eksempler fra en konkret case, hvor målet for applikationen ændrede sig flere gange undervejs. Nogen ændringer kendte vi lidt til, men de fleste af dem var tidsmæssigt uforudsigelige. Både mht. omfang og deadline. Alligevel er projektet styret i mål, til tiden, alle forventninger er indfriet og budgettet overholdt.

Vi fortæller endvidere om nogen af de metoder vi anvender i vores projekter, som giver os denne parathed. Det kommer bl.a. til at handle om metoden User Story Mapping og Slicing.
Oplægsholder:
Mikkel Schrøder
project director
Miracle A/S
Oplægsholder:
Henrik Bjerknæs Bredsdorff
LEAN Project Leader/Scrum Professional
Miracle A/S

10:00 - 10:15
Pause

10:15 - 10:40
Skab maksimalt udbytte af projekterne
Program billede
Projekter skal skabe værdi. De rigtige projekter skal derfor udvælges og gennemføres effektivt. Kort sagt: Porteføljestyring og projektstyring skal gå hånd i hånd.

På konferencen vil FlowIT vise, hvordan porteføljestyring og projektstyringen kan it-understøttes effektivt med projektportalen ProjectFlow®, som anvendes af bl.a. TDC Hosting, Atea, HMN Naturgas,  Miljøministeriet og Esbjerg Kommune.

FlowIT kommer omkring:
  • Hvordan kan porteføljestyringen understøttes på en agil måde?
  • Hvordan kobles projektstyringen med porteføljestyringen, så projekterne trækker i den rigtige strategiske retning?
  • Hvordan sikres gevinstrealiseringen, når projektet er afsluttet?
  • Hvordan kan vi skabe samspil mellem projektdatabasen og de dokumenter, som oftest anvendes til præsentationer mv.?
Projektportalen ProjectFlow® er baseret på SharePoint fra Microsoft, og har integrationer med en hel række økonomisystemer, tidsregistreringssystemer og dokumenthåndteringssystemer (ESDH). Der er mere end 40.000 brugere af ProjectFlow i Danmark.
Oplægsholder:
Karsten Ley Poulsen
partner
FlowIT A/S

10:45 - 11:10
Succesfuld projektstyring og forankring? Ét værktøj til alle projekttyper
Program billede
Mange organisationer oplever, at det i projektarbejdet er en udfordring at understøtte ledelsens behov for overblik og styring, og samtidig tilfredsstille medarbejdernes ønske om at begrænse den administrative byrde.
 
De har forgæves forsøgt at finde fleksible, skalerbare projektværktøjer, som kan håndtere bredden i deres projekter fra de små enkle til større komplekse. Den funktionalitet, som er nødvendig til de store projekter, kvæler de små projekter med deres kompleksitet. Ydermere er de ofte så dyre både i anskaffelse og drift, at de ikke giver mening for de små projekter.
 
Med Microsoft Project Online har vi endelig en løsning, som kan rumme alt fra julefrokost-projektet til de helt store, komplekse projekter med ressourcestyring. Ledelsen kan her arbejde aktivt med porteføljestyring, sikre overensstemmelse med organisationens strategiske mål, og via simuleringer med projektporteføljen sikre, at de rigtige projekter gennemføres.
 
Hør hvordan Microsoft Project Online, som leveres gennem Office 365, anvendes på alt fra små, enkle projekter til de store Enterprise projekter. Vi ser også på, hvordan man kan implementere løsningen både hurtigt og nemt - fx med den prækonfigurerede PS+ pakke, som giver udvidet funktionalitet og sikrer hurtig ibrugtagning.
Oplægsholder:
Niels Jespersen
senior business consultant
ProActive

11:15 - 11:40
Paneldebat
Peter Birkedal, Optimero A/S
Mikkel Schrøder, Miracle A/S
Karsten Ley Poulsen, FlowIT
Niels Jespersen, ProActive

11:45 - 11:45
Tak for i dag
Det får du ud af det
  • Hvordan kan kvalitetssikring i projekter implementeres.
  • Få maksimalt udbytte af projekterne
  • Netværk med andre it-professionelle
Praktiske Oplysninger
Dato:
05/3 2015
Tid:
08:30 til 11:45
Sted:
Pfizers Konferencecenter
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language