Partnere
Det får du ud af det
  • Viden fra virksomheder inden for sikkerhed.
  • Konkrete bud på løsninger af udfordringer med sikkerhed.
  • Mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med andre it-ansvarlige.
Praktiske Oplysninger
Dato:
Tid:
08:30 til 11:15
Sted:
Hotel Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Århus C
Pris:
Gratis deltagelse
Change language