Datasikkerhed

Dato:
26/3 2014
Sted:
Århus C
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

En sikkerhedskonference der klæder dig på til kampen om virksomhedens data med konkrete cases, videndeling og gode råd fra eksperter.

Måske havde du det allerede på fornemmelsen. Ellers har Edward Snowden sat en meget tyk streg under, at selvom data og oplysninger er hemmelige og ikke hører til i offentlighedens lys, så risikerer du, at andre får fingrene i dem.

Din virksomheds data risikerer, kort sagt, at havne i de forkerte hænder på grund af det stigende antal interne og eksterne trusler.

Computerworld Events sætter derfor it-sikkerheden i virksomhederne - om hvordan sikkerhed skal tænkes ind i produkterne, om hvordan Danmark er under angreb og om hvordan datalækager kan forhindres. 

Så brug d. 26. marts til at blive opdateret på de aktuelle trusler mod din virksomhed og dine data - og få indsigt i nogle af de løsninger, som andre virksomheder anvender. 

Det får du ud af at deltage

Vi giver dig konkrete redskaber til at tage problemstillingerne i opløbet og ruste dit firma til at holde vigtige data indenfor hjemmets fire vægge.

Derfor har vi samlet en buket af eksperter på området, beslutningstagere og konkrete historier du kan lære noget af.

Har dit firma afdelinger på tværs af landegrænser, så kræver det et naturligvis et solidt kendskab til love og regler, men også til den adfærd som konkurrenterne vil anvende  for at få fat i dit intellektuelle guld.

Se program

Program:


08:30 - 08:55
Morgenmad og registrering

08:55 - 09:00
Velkomst

09:00 - 09:40
De største trusler netop nu
Det vælter dagligt ud med nyheder om nye trusselsformer, APT-angreb, avanceret malware, forskellige sikkerheds-riscici og mange andre ting, som man skal passe på.

De store mængder informationer kan gøre det svært at prioritere, hvad man egentlig skal satse på, ligesom det er et tilbagevendende spørgsmål til sikkerheds-firmaerne, hvad vi egentlig kan forvente i fremtiden.

Men spørgsmålet er grundlæggende forkert, og det viser, at vi har en forkert tilgang, når vi tænker på og drøfter it-sikkerhed.

Kaspersky-ekspert David Jacoby ridser billedet klart op på sin morsomme og provokerende facon: Det egentlige sikkerhedsproblem ligger faktisk et helt andet sted. Kom og få smasket lige i fjæset, hvad tidens største sikkerhedsproblem egentlig er for dig og dit firma.

09:45 - 10:10
Enabling a secure mobile organization
  • Gain insight into the risks and evolving attack vectors challenging the mobile organization
  • Find out why it is important to define guidelines that will balance security and operations to usability and business continuity
  • Get an overview to solutions and security guidelines that protect the users, data and assets of the mobile organization

10:15 - 10:40
Privacy og datasikkerhed
Privacy og datasikkerhed optager med god grund alle i it verdenen i disse år. Med potentielle sikkerhedsmæssige udfordringer som følge af bring your own device, big data for eksempel, og senest med den massive pressedækning af Edward Snowden-dokumenterne, er også mange almindelige borgere blevet gjort interesserede i emnet.

Naturligvis befinder en lang række store it firmaer sig midt i stormens centrum, men emnet er absolut ikke nyt for Microsoft. Siden firmaet blev stiftet i 1975 er der proaktivt blevet arbejdet med sikkerhed.
Arbejde blev kraftigt intensiveret i 2003, hvor emnet blev gjort højaktuelt af de første brede udfordringer med cybersikkerhed på grund af blandt andet Blaster og Slammer-vira.

Privacy og datasikkerhed gennemsyrer al produktudvikling, forskning, drift og generel forretningsførsel i Microsoft. Og på det seneste har en række juridiske og politiske tiltag også fundet vej i arbejdet og endda skabt en alliance mellem ellers konkurrerende virksomheder i branchen.

I denne session vil Ole Kjeldsen, som er national technology officer i Microsoft Danmark, give et indblik i, hvordan Microsoft arbejder med privacy og datasikkerhed i de mange forskellige dimensioner og ikke mindst fremvise hvordan firmaet forholder sig til og arbejder med verserende sager.

10:45 - 11:00
Kaffepause

11:00 - 11:25
Beskyt dine identiteter
Program billede
Hacking og tyveri af bruger-identiteter er fortsat en af de hurtigst voksende måder at kompromittere bruger-identi­teter og dermed også vores organisationer på. SMS PASSCODE vil i dette indlæg se på de seneste ten­denser samt på de muligheder, der ligger i beskyttelsen af identiteterne uden at gå på kompromis med de forsat stigende krav fra brugerne om fleksibel adgang til it-systemer.

11:30 - 11:55
Datalækager - en af vor tids største digitale udfordringer
Kim Aarenstrup, der er bestyrelsesformand for det internationale Information Security Forum og fhv. it-sikkerhedsdirektør i Mærsk, fortæller om udfordringerne omkring datalækager, og hvilke aspekter man skal være opmærksom på.

Garneret med et par praktiske eksempler fortæller Kim om hvilke metoder man bør overveje i forhold til at få disse ting under kontrol.

12:00 - 12:25
Overvågning er dit bedste sikkerhedsværktøj
Program billede
De seneste år har vist os, at virksomheder opdager alvorlige hændelser i deres netværk alt for sent - hvis de da overhovedet op­dager dem. Resultatet er, at store mængder kritiske data mistes, hvilket medfører store omkostnin­ger og tab for virksomhederne: Konkurrencemæssige forspring mistes, brugerne mister tilliden, og der skal bruges mange ressourcer på oprydning.

Efterhånden som angrebene bliver mere avancerede og infrastruk­turen mere kompleks, er sikker­hedsovervågning vores vigtigste værktøj til at kunne opdage og reagere på sikkerhedsbrister i tide. Sikkerhedsovervågning trækker på data fra forskellige systemer og er et redskab til at prioritere ind­satsen i forbindelse med kritiske sikkerhedsbrud på infrastrukturen.

Dette indlæg omhandler, hvorfor overvågning er vigtig, og hvordan man kan skabe værdi ud fra viden om og overblik over aktiviteten på ens netværk.

12:30 - 13:15
Frokost

13:15 - 13:40
Spotting Security-Minded Solutions
Program billede
CIO'er, it-chefer og sikkerhedschefer skal træffe vanskelige beslutninger, når de står over ny-indkøb af it-sikkerheds-systemer.

Nye løsninger  skal understøtte de nuværende forretningsprocesser og ikke gøre, at du er nødt til at udvikle nye.

Her præsenterer vi en smart måde til at få overblik og overskud på baseret på en lang liste af features og karakteristika, ligesom vi kommer nærmere ind på forskellen mellem teknologisk- og sikkerhedsorienterede løsninger og hvordan de forskellige løsninger vil kunne påvirke dine forretningsprocesser og din ROI.

Og så har vi en tjekliste til at evaluere nye løsninger helt i bund.

13:45 - 14:10
Human Behaviour: The Final Frontier?
Interne datalækager er en udfordring i mange organisationer, og skylden skal ofte findes i social engineering, lækager hos interne folk samt øvrig, generel menneskelig adfærd.

Pilen peger med andre ord næsten altid i retning af menneskelig adfærd, når det gælder datalækager i organisationerne.

I fremtiden vil det være vigtigt at få totalt styr på disse mulige datalækager. Det arbejder blandt andet forskningsprojektet TREsPASS på via avancerede modellerings- og analyseteknikker, som skal gøre det muligt at spotte datalækager meget tidligt.

Hør om udfordringerne ved internedatalækager, og hvordan forskerneforestiller sig, at man kantackle problemet.

14:15 - 14:55
2014: Danmark under angreb
Flere end 100.000 PC'ere i Danmark er inficeret med virus/malware. Og endnu værre en type virus/malware som har dataindsamlende egenskaber, hvilket betyder at bagmændene systematisk høster følsomme data fra de mange systemer. Der er tale om inficerede PC?ere som befinder sig hos offentlige myndigheder og institutioner, private virksomheder og almindelige slutbrugere. Præsentationen vil blive krydret med eksempler på hvordan denne type angreb udføres og hvordan de it-kriminelle med stor lethed kan fjernkontrollere i tusindvis af systemer på samme tid.

15:00 - 15:00
Afslutning på dagen, kaffe og kage
Det får du ud af det
  • Viden fra virksomheder som Microsoft samt forskere inden for sikkerhed.
  • Konkrete bud på løsninger af udfordringer med sikkerhed.
  • Mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med andre it-ansvarlige.
Praktiske Oplysninger
Dato:
26/3 2014
Tid:
09:00 til 15:00
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Margrethepladsen 1
8000 Århus C
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language