Program:


09:00 - 09:05
Velkomst

09:05 - 09:30
Forstå de nye krav og hvad de betyder for din virksomhed
Med vedtagelsen af Forordningen om miljøvenligt design har EU vedtaget nye rammer for, hvordan EU-Kommissionen fastsætter krav til miljøvenligt design for stort set alle produkter, herunder krav om digitalt produktpas.

I dette indlæg vil Jakob gennemgå formålet med de nye regler samt redegøre for de generelle krav til produktpas, herunder hvilke oplysninger, der skal indgå i produktpasset, samt hvilke krav, der stilles til produktpassets tekniske udformning.
Keynote:
Jakob Dahl Mikkelsen
Partner
Kromann Reumert

09:35 - 09:55
Digital Product Passport og den grønne datarevolution – sådan kommer du i kontrol med dine grønne data
Verden stræber efter bæredygtighed og gennemsigtighed, hvilket har ført til introduktionen af Det Digitale Produktpas (DPP), en ny æra af ansvarlighed, der fremmer genbrug ved at tilbyde detaljeret indsigt i produkters sporbarhed og miljøaftryk.

Forstå de dataudfordringer, som virksomheder møder ved implementeringen af DPP, og få indblik i hvordan en dataarkitektur adresserer disse. Denne tilgang skaber et solidt grundlag for at håndtere ESG-data, hvilket sætter virksomheder i stand til at imødekomme DPP-kravene og fremme deres ESG-dagsorden.
Oplægsholder:
Lasse Quorning
Principal Consultant
immeo

10:00 - 10:20
Sådan udnytter du DPPs krav som en strategisk fordel
I dette indlæg stiller Lars og Kasper skarpt på det konkrete arbejde med at løse de problemstillinger der opstår, når kravene til data øges.
Eksisterende data skal vaskes, datapunkter skal tilføjes, kvaliteten skal løftes og samtidig skal det gøres på en overskuelig måde, der gør datasættet til et strategisk aktiv.

Formår virksomheder at forankre den datadisciplin der er nødvendig sammen med nye og optimerede processer centralt i forretningen, opstår en mulighed for at skabe overblik på tværs af værdikæden, løfte kvaliteten og bl.a. lette ESG-rapportering.
Oplægsholder:
Lars Bruun
Senior Commerce & PIM specialist
Columbus
Oplægsholder:
Kasper Ferløv Andersen
Sales Executive Data & AI
Columbus

10:25 - 10:50
Miljøpotentialet i det digitale produktpas
Dette indlæg vil belyse miljøaspektet og de forventede datapunkter i det digitale produktpas. Mens de specifikke datapunkter og kategorier i lovgivningen endnu udestår, er der god grund til at få styr på egne bæredygtighedsdata, da de kan afsløre styrker og svagheder ved produkterne.

Charlotte vil belyse hvilke data der forventes at indgå i produktpasset – men hvordan skal de tolkes og hvor skal data komme fra? En god forståelse for de forskellige datapunkter er en forudsætning for at arbejde aktivt med forbedringer i produkter. Hvad skal der f.eks. til, for at beregne CO2 udledning og hvad forstås ved genanvendt materiale?

Dertil vil koblingen til en cirkulær økonomi blive belyst i forhold til, hvordan data kan understøtte cirkulære initiativer.
Keynote:
Charlotte Merlin
Senior Teamleder - Anvendt Miljøvurdering
FORCE Technology

10:55 - 11:00
Dagens moderator samler op

11:00 - 11:00
Tak for idag
Det får du ud af det
  • Overblik over, hvad det nye Det Digitale Produktpas kommer til at betyde for din virksomhed
  • Indsigt i de nye regler med det Det Digitale Produktpas
  • Indblik i, hvilke krav du skal stille til dine leverandører og andre i din værdikæde, for at sikre at den nødvendige information er tilgængelig.
  • Inspiration til, hvordan du bliver klar til at kunne opfylde kravene
Praktiske Oplysninger
Dato:
21/8 2024
Tid:
09:00 til 11:00
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language