Cyber Security Strategy Day 2024

Dato:
13/6 2024
Sted:
København
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Navigér mellem cybertrusler, ressourceknaphed og skrappe ledelseskrav

Cybersikkerhed levede i mange år et stille og upåagtet liv, men er efter en ny verdenssituation og en række spektakulære angreb endelig kommet på både topledelsens, bestyrelsens, revisorens og myndighedernes dagsorden.

Det er positivt i den forstand, at emnet endelig tages alvorligt. Men samtidig stiller det også skrappe krav til dig som CISO/it-sikkerhedsansvarlig om at være i stand til at konkretisere, synliggøre og dokumentere værdien af din strategiske sikkerhedsindsats.

Vel at mærke samtidig med, at budgetterne strammes og det kan være mere end svært at skaffe de helt centrale kompetencer til at løfte opgaverne på både det overordnede og mere lavpraktiske niveau.

På denne dag vil du møde ligesindede fra andre danske virksomheder og der er afsat masser af tid til at drøfte, hvordan I hver især har valgt at prioritere jeres indsats og ressourcer.

Vi går også bag om it-sikkerhedsbranchens modeord og giver dig indsigt i, hvordan du orkestrerer sikkerhedsindsatsen med henblik på at samle overblikket over din sikkerhedsinfrastruktur. Samt drøfte hvordan du afvejer sikkerhed mod produktivitet og navigerer mest hensigtsmæssigt i en tid, hvor store dele af infrastrukturen og centrale services driftes uden for virksomhedens fire vægge.

Endelig vil vi – både omkring bordene og gennem en række oplæg – komme nærmere ind på, hvordan CISO-rollen er under forandring og stiller krav til kommunikation og formidling.

Herunder hvordan du forbereder både den samlede organisation og nøglepersoner i beredskabet på at handle hurtigt, effektivt og hensigtsmæssigt, hvis og når angrebet en dag går ind.

Se program
Bliv partner

Ønsker du at være den første partner på eventet? Tryk på linket foroven.

Det får du ud af det
  • Inspiration til, hvordan du kan balancere sikkerhed, økonomi og knappe ressourcer mod forretningens krav om produktivitet og fleksibilitet
  • Indsigt i, hvordan du kan prioritere et effektivt beredskab på strategisk niveau
  • Overblik over de aktuelle sikkerhedsmæssige og organisatoriske udfordringer
  • Indblik i, hvordan du kan klæde organisationen på til dén dag cyberkatastrofen rammer
  • Netværk og erfaringsudveksling med de andre it-professionelle på dit eget niveau