Bliv klar til NIS2 - indhold, krav og konsekvenser Digitalt event

Dato:
28/2 2024
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Senest 17. oktober 2024 skal EU’s nye NIS2-direktiv være implementeret som del af dansk lovgivning, og det kommer til at have meget store konsekvenser for en lang række danske organisationer og virksomheder.

Derfor sætter vi på denne dag fokus på hvad NIS2-direktivet kommer til at betyde for din organisation. Herunder hvordan du forbereder din infrastruktur og organisation på de nye krav og planlægger processen optimalt, så du både sikrer compliance når den nye lovgivning træder i kraft og i årene fremover.

EU-direktivet har til formål at beskytte infrastrukturen og de tjenester og produktioner, som er vigtige for samfundet, mod nedbrud og cybertrusler. Det skal via direktivet ske på et højt, ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU.
Derfor er det som det første vigtigt at fastslå om din virksomhed er omfattet af direktivet. For selvom du ikke selv leverer kritisk infrastruktur, så er tredjepartstjenesteudbydere, der leverer tjenester til virksomheder og organisationer, der er omfattet af direktivet, og som påvirker sikkerheden i deres digitale tjenester og infrastrukturer også som udgangspunkt omfattet af direktivet.

Denne konference er for dig, som ønsker et koncentreret, fokuseret overblik over de juridiske aspekter og de krav, du vil skulle leve op til. På dagen får du nemlig praktisk viden fra eksperter, der arbejder med NIS2-compliance på både det tekniske og organisatoriske niveau.

Endelig får du inspiration til, hvordan du fokuserer din indsats for at sikre NIS2-compliance – samtidig med, at du vælger dine indsatsområder med omhu og undgår at overimplementere.

Mød talerne

Lars Jacobsen

Lars Jacobsen

chefredaktør og moderator

Computerworld

Christel Teglers

Christel Teglers

Advokat og partner

Kromann Reumert

Christian Schmidt

Christian Schmidt

Direktør

Dediko A/S

Dan Thomsen

Dan Thomsen

Partner

Data & More

Jesper B. Hansen

Jesper B. Hansen

CTO

Siscon

Claus Thomsen

Claus Thomsen

Partner/CISO

Leave a Mark Consulting Group

Ida Hupfeld

Ida Hupfeld

Senior consultant

Trustworks

Niklas Rendboe

Niklas Rendboe

Senior cyber security consultant

Trustworks

Rabia Sharif

Rabia Sharif

Senior Account Executive

RISMA Systems

Magnus Rødkjær Sørensen

Magnus Rødkjær Sørensen

Konsulent

BDO

Diana Görlitz

Diana Görlitz

Lead auditor

DNV

Emil Bisgaard

Emil Bisgaard

Partner, Commercial Law Consultant

Poul Schmidt/Kammeradvokaten

Se program

Program:


09:00 - 09:05
Velkomst
Moderator:
Lars Jacobsen
chefredaktør og moderator
Computerworld

09:05 - 09:30
Topledelsens rolle og ansvar for implementering NIS2
Keynote:
Christel Teglers
Advokat og partner
Kromann Reumert

09:35 - 09:55
Kom NIS2-kravene i møde. Få inspiration ved 7 praktiske nedslagspunkter
Hvad skal du gøre i praksis for at opfylde kravene i NIS2? Vi ser nærmere på 7 nedslagspunkter med praktiske anbefalinger.

1. Ægte ejerskab af Cyberrisikoen hos topledelsen, men hvem er det og hvordan?
2. Dokumenteret Cybersikkerhedsniveau efter Internationale standarder og måling af effektivitet.
3. Risiko baseret tilgang – kan CIS18 bruges som supplement til ISO27002:2022
4. Artikel 21 konkrete minimumskrav – hvor trykker skoen normalt?
5. Incident Response og krav til kommunikation af en (nærved) hændelse.
6. Tredieparts risikostyring (en by i Rusland?)
7. Beskyttelse af særlige miljøer – OT/ICS Cybersikkerhed.
Oplægsholder:
Christian Schmidt
Direktør
Dediko A/S

09:55 - 10:15
NIS2 indebærer nye krav til dokument-klassifikation
På indlægget viser vi hvordan man hurtigt og enkelt kan leve op til de nye NIS2 klassifikationkrav:
 • Hvad er de nye krav til klassifikation udover GDPR
 • Hvordan kan dette gennemføres uden store organisatoriske omkostninger
 • Hvordan håndterer man enkelt NIS2 & GDPR data
Oplægsholder:
Dan Thomsen
Partner
Data & More

10:15 - 10:30
Pause

10:30 - 10:50
Sådan kommer du i gang med effektiv implementering af NIS2
På dette oplæg får du inspiration til, hvordan du lægger en god plan og kommer bedst i gang med dit arbejde med NIS2. Du får en vinkel på, hvordan du kan genbruge eksisterende frameworks for cybersikkerhed, det compliancearbejde og de GRC-processer, du allerede har implementeret i din organisation, som fundament for dit NIS2-arbejde. NIS2 handler ikke kun om at leve op til lovgivning, men også om at sikre en robusthed i din organisation.
Oplægsholder:
Jesper B. Hansen
CTO
Siscon

10:55 - 11:15
Praktisk implementering af NIS2 med ISO27001
I dette oplæg gennemgår Claus Thomsen en konkret kundecase på implementering af NIS2 med ISO27001.

Du vil få et indblik i processen og metoden som Leave a Mark har brugt i forbindelse med implementeringen af NIS2 og ISO27001 samt de erfaringer vi har gjort undervejs hos virksomheden ProMark.
Oplægsholder:
Claus Thomsen
Partner/CISO
Leave a Mark Consulting Group

11:15 - 11:35
Risikobaseret tilgang til NIS2 compliance
Dyk ned i essensen af en risikobaseret tilgang i forhold til NIS2 og få konkrete råd til at definere en risikoappetit og til, hvad der ofte overses i en risikobaseret tilgang til NIS2. Få indisgt i følgende emner:
 • Hvad det vil sige at have en risikobaseret tilgang til NIS2 implementering
 • Vigtigheden af at forstå og håndtere egen risikoappetit
 • Almindelige oversete elementer i risikostyring i relation til NIS2 kravene
 • Navigering i de komplekse beslutninger, der følger med en risikobaseret sikkerhedsstrategi
Oplægsholder:
Ida Hupfeld
Senior consultant
Trustworks
Oplægsholder:
Niklas Rendboe
Senior cyber security consultant
Trustworks

11:35 - 12:05
Pause
Vi holder en lidt længere pause, så der er tid til en bid mad.

12:05 - 12:25
Sådan systematiseres og implementeres NIS2 i organisationen
RISMA udvikler softwareløsninger til implementering af governance, risikostyring og compliance-arbejdet. Vores softwareløsninger har hjulpet talrige virksomheder med at opretholde sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med ISO 27001/2 med etablering af et effektivt rammeværk, som vi nu har udvidet med NIS2-direktivet.

Ved dette event vil vi præsentere vores bud på, hvordan IT-sikkerhedseksperter kan sikre bred implementering på tværs af organisationen, som hjælper sikrer, at virksomheden proaktivt overholder sin samfundskritiske rolle i overensstemmelse med NIS2-direktivet.v
Oplægsholder:
Rabia Sharif
Senior Account Executive
RISMA Systems
Oplægsholder:
Magnus Rødkjær Sørensen
Konsulent
BDO

12:30 - 12:50
Brug ISO 27001 som compliance motor
Hvordan når en organisation sine mål? Hvad er sammenhængen mellem strategier, politikker, mål og KPI’er? Og hvad har alt det egentlig med informationssikkerhed at gøre?

Hør hvordan ledelsessystemet ISO27001 hjælper organisationen til at sikre at krav, mål og lovgivning altsammen bliver overholdt mens forretningen kører.
Oplægsholder:
Diana Görlitz
Lead auditor
DNV

12:50 - 13:15
Implementering af NIS2 – i Danmark og i din organisation
I oplægget får du en opdatering på implementeringen af NIS2 i den danske lovgivning, og inspiration til hvordan du kan implementere NIS2 i din organisation.
Keynote:
Emil Bisgaard
Partner, Commercial Law Consultant
Poul Schmidt/Kammeradvokaten

13:15 - 13:20
Dagens moderator samler op
Moderator:
Lars Jacobsen
chefredaktør og moderator
Computerworld

13:20 - 13:20
Tak for idag
Det får du ud af det
 • Overblik over, hvad NIS2-direktivet indeholder og hvilke konsekvenser direktivet får for din organisation.
 • Indblik i, hvordan myndighederne vil gribe kontrolindsatsen an – og hvilke konsekvenser kan det have ikke at være compliant.
 • Indsigt i, hvordan du fokuserer og optimerer din indsats for at sikre NIS2-compliance og undgår overimplementering.
 • Inspiration til, hvordan du med passende sikkerhedsforanstaltninger kan blive NIS2 compliant.
Praktiske Oplysninger
Dato:
28/2 2024
Tid:
09:00 til 13:20
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language