Undgå cyberkatastrofen med automatiseret kontrol over sensitive data

Dato:
07/2 2023
Sted:
Hellerup
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Når cyberkriminelle gennemtrænger din sikkerhedsinfrastruktur, bruger de i snit 48 dage til at danne sig et overblik over sensitive data, før de lukker dine systemer og data ned med ransomware.
De anvender tiden til at potentielt at opnå et bedre overblik over mængden og karakteren af dine sensitive informationer, end virksomheden nogensinde selv har haft. Herefter stjæles de ofte ukrypterede sensitive data ubemærket (exfiltration).

Resultatet er, at den gennemsnitlige omkostning ved større databreaches ifølge IBM nu er steget til 30 millioner kroner – og ofte meget mere. Hertil kommer, de indirekte omkostninger ved lækagen af kritiske informationer om kunder, medarbejdere og Intellectual Property såsom udviklings- og forskningsdata, som i værste fald kan koste virksomheden livet.

På dette seminar får du derfor et overblik over værktøjer og processer, der gør det muligt for dig at:

  • Opnå og systematisk bevare overblik over dine sensitive data. Uanset om de befinder sig på fysisk infrastruktur, i skyen eller lokalt på fysiske enheder
  • Systematisk arbejde med asset management, sikkerhedspolitikker og styrkelse af den fortløbende datasikkerhedsindsats gennem omfattende brug af automatisering
  • Opdage potentielt kritisk brug eller adgang til sensitive data ved eksterne angreb eller som følge af uautoriseret intern omgang med informationerne.
Dermed får du et solidt grundlag for at sikre dig overblik over sensitive, virksomhedskritiske informationer.

Derudover vil du få et praktisk indblik i, hvordan du beskytter dine informationer, så du er er mindre sårbar når cyberkriminelle trænger ind på dit netværk, samt et overblik over typiske angrebsformer og viden om, hvordan et ransomwareangreb foregår i praksis.

Se program

Program:


09:45
Ankomst og registrering

10:00
Velkomst

10:05
Ransomwarens anatomi - sådan foregår et angreb i praksis
Peter Kruse
Keynote:
Peter Kruse
CISO
Clever

Peter Kruse er CISO hos Clever. Tidligere har han stiftet CSIS Security Group, som er en privatejet dansk virksomhed. Som noget ganske sjældent besidder Peter Kruse en dybtgående teknisk forståelse for malware kombineret med påskønnelse for og viden om forretningsbehov. Peter har en lang historie med aktiv deltagelse i lukkede IT-sikkerhedsfællesskaber, og har stærke forbindelser blandt antivirus,- og banksektorerne såvel som blandt retshåndhævende myndigheder og højere uddannelsesinstitutioner. Peter er som den eneste i Danmark medlem af den højtrespekterede CARO (Computer Antivirus Research Organisation). En optagelse, som udspringer fra hans baggrund i antivirus branchen, og dedikerede analyse af malware.


10:40
Hvad forhindrer dig i at beskytte virksomhedens sensitive data?
For at kunne beskytte sensitive data er det helt grundlæggende vigtigt at vide hvad der rent faktisk udgør virksomhedens sensitive data, hvordan de klassificeres og hvem der skal have adgang til dem - kontinuerligt. Vi ser nærmere på modeller og metoder til at klassificere og beskytte data mod datatyveri - både relateret til eksterne Cyberangreb og til insider trusler. Vi tilbyder dig en gratis modenhedsmodel som du kan bruge til at komme i gang med at måle, hvor godt du beskytter organisationens ”guldklumper”.
Christian Schmidt
Oplægsholder:
Christian Schmidt
Direktør
Dediko A/S

Christian Schmidt har været CEO for Draware i 22 år og i IT-branchen for overvågnings og sikkerhedsløsinger i 15 år. Draware har leveret denne type løsninger til mere end 800 kunder i hele Norden. Christian Schmidt er bl.a. certificeret i CIS 20 CSC via SANS 566.
Draware skiftede i slutningen af 2021 navn til Dediko A/S.


11:10
Pause & netværk

11:25
Er du og din virksomhed forberedt på et datasikkerhedsbrud?
”IBM The cost of a databreach 2022” viser at 83% af de adspurgte virksomheder har oplevet et datasikkerhedsbrud og et datasikkerhedsbrud koster i gennemsnit 30M kroner. Proofpoint tager udgangspunkt i en menneskeligt fokuseret tilgang til datasikkerhed, hvor indhold/data, adfærd og trusler udgør den perfekte storm som kan mitigeres med de rette tekniske og organisatorisk tiltag. Men hvad er tiltagene og hvordan angriber du problemet i praksis?
Mikael Järpenge
Oplægsholder:
Mikael Järpenge
PreSales Engineer - Channel | Nordics & BeNeLux
Proofpoint


12:00
Frokost og netværk

13:00
Tak for idag
Partnere
Det får du ud af det
  • Et solidt grundlag for at sikre dig overblik over sensitive, virksomhedskritiske informationer.
  • Indblik i, hvordan du opnår og systematisk bevarer overblik over dine sensitive data
  • Inspiration til, hvordan du kan arbejde systematisk med asset management, sikkerhedspolitikker og styrkelse af den fortløbende datasikkerhedsindsats
  • Indsigt i typiske angrebsformer og viden om, hvordan et ransomwareangreb foregår i praksis