Digital bæredygtighed - den grønne transformation er over os

Dato:
25/4 2023
Sted:
Søborg
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

Bæredygtighed og grønne løsninger står højt på den internationale agenda og er et af de vigtigste punkter, når det gælder fremtid, innovation, teknologi og uddannelse.

De digitale løsninger og den digitale innovation spiller dermed en helt afgørende rolle for den grønne omstilling, der vil have brug for it-teknologier, der kan medvirke til øget effektivisering og øget agilitet baseret på dyb datadrevet indsigt i produktion, afsætning og kundebehov.

Kom med, når vi giver et overblik over, hvordan nogle af de mest innovative it-selskaber går til bæredygtighed som forretningsområde - og hvorfor de har valgt at sætte ind på netop bæredygtighed som område.

Du får også indblik i, hvordan innovative virksomheder udvikler teknologier direkte rettet mod øget bæredygtighed - og inspiration til, hvordan du selv kan komme videre med bæredygtigheden og blive en del af det spirende kæmpemarked for bæredygtighed - en af verdens for tiden tungeste dagsordener.

For it-leverandørerne kan det få betydning for både deres egen produktion og for deres produkter.

For kunderne er begyndt i stigende grad at ønske bæredygtige produkter - herunder it-systemer - samt it-løsninger, der kan anvendes til at fremme kundernes egne ambitioner på området.

Også Danmark har vedtaget en ambitiøs klimaplan, der skal reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030. Det samme gælder hele rækken af de store datacenter- og it-selskaber i verden.

Planerne betyder, at mange lande og virksomheder - og også forbrugere - i de kommende år i stigende omfang vil tilvælge løsninger, der kan understøtte deres bæredygtige ambitioner.


Se program

Program:


08:30
Registrering og morgenmad

09:00
Velkomst
Lars Jacobsen
Moderator:
Lars Jacobsen
chefredaktør og moderator
Computerworld

Chefredaktør for Computerworld siden 2013. Har i over 20 år beskæftiget sig med samspillet mellem teknologi, forretning og samfund som taler, moderator, journalist og podcastvært. Medlem af juryen for Årets CIO og er initiativtager og jurymedlem til den nystiftede pris som Årets CISO.


09:05
Hvordan kan it og digitalisering drive en mere bæredygtig fremtid?
Topsoe’s mission er ”To be recognized as the global leader in carbon emission reduction technologies by 2024”. Virksomheden har en række ambitiøse mål for bæredygtighed, og på den digitale front initiativer der får afgørende betydning for verdens transformation til vedvarende energi.
Morten Holm Christiansen
Keynote:
Morten Holm Christiansen
CDO/CIO
Haldor Topsoe A/S

Udover en Master in Economics og Executive MBA har Morten en lang baggrund indenfor it-ledelse fra virksomheder som Novo Nordisk, NNIT, NNE Pharmaplan, Maersk og COOP


09:35
Bæredygtig bortskaffelse af it-udstyr – sådan omsættes tanke til handling
Den teknologiske udvikling har aldrig gået stærkere end nu, og alene i 2023 forventes det, at verden tilsammen vil generere over 60 millioner ton e-affald. Det skaber en overflod af elektronisk affald, som skal bortskaffes. Men hvordan gøres det mest bæredygtigt?

Få indblik i de aktuelle klimaudfordringer på teknologiområdet, særligt i forhold til problematikken omkring e-affald og virksomheders ansvar i den forbindelse. Oplægget vil give inspiration til konkrete løsningsforslag og deltagerne vil få indblik i, hvordan virksomheder kan udbrede de overordnede strategiske mål for ESG til it-afdelingen og samtidig drage fordel af en række forretningskritiske fordele. Således vil en bæredygtig tilgang til bortskaffelsen af IT ikke kun gavne miljøet, men også virksomheden.

DTU vil i forlængelse heraf blive budt velkommen på scenen og præsentere deres ’Recycle IT’ projekt, der skal minimere universitetets e-affald. Projektet har vist, at bæredygtige initiativer på it-området ikke behøver at være en hæmsko men snarere en gulerod, og deltagerne vil her få inspiration til at omsætte tanke til handling.
Mads Vedsø
Oplægsholder:
Mads Vedsø
Sales Manager, REstepIT
3stepIT

Mads har været ansat hos 3stepIT siden år 2019, og har siden år 2021 fungeret som sales manager for REstepIT-afdelingen, der varetager køb og salg af virksomheders brugte it-udstyr

Daniel Thuesen
Oplægsholder:
Daniel Thuesen
it-supporter - pilotprojekt ’Recycle IT’
DTU

10:05
Pause

10:25
Sådan hjælper vi virksomheder på deres bæredygtighedsrejse
To store trends i vores tid er væksten i data og vores behov for at nå netto nul-udledning af drivhusgasser. Med computernes hastighed, der fortsætter med at blive hurtigere, vil de kommende årtier se stor teknologisk fremskridt. Mens mulighederne for samfundet er store, er det vores ansvar som ansvarlige borgere at planlægge og håndtere de negative eksternaliteter.

Væksten i data har udfordringer såsom energiforbrug, opbevaring, beskyttelse af personlige oplysninger og sanitet. Den stigende brug af elektronik har gjort e-affald til den største vækst inden for fast affald. Denne præsentation vil drøfte, hvordan virksomheder kan sætte deres egen bæredygtighedsrejse i gang, forberede sig på kommende reguleringer og også udnytte andres infrastruktur til at hjælpe med at nå deres mål.

Indlægget holdes på engelsk.
Randeep Somel
Oplægsholder:
Randeep Somel
Head of Global Communications and Sustainability
Iron Mountain

Randeep leder bæredygtighedsinitiativer på tværs af virksomheden, herunder målet om netto nul-emissioner. Han står også i spidsen for kommunikationen for gruppen.


10:55
FLSmidths Mission Zero
Den danske C25 virksomhed FLSmidth er verdensførende indenfor teknologi til mine- og cementindustrien. Det er to industrier, der til sammen står for 11-12% af verdens CO2 udledning. Med sit MissionZero-løfte vil FLSmidth tilvejebringe teknologien til emissionsfri minedrift og cementproduktion inden 2030.

Her spiller digitalisering og IT-sikkerhed en helt afgørende rolle. Hør Chief Information Security Officer Michael Hânschell fortælle om strategien, de konkrete løsninger og de regulatoriske skridt vi kan forvente fra EU på området i de kommende måneder og år, som vil få stor betydning for globale virksomheder i mange industrier.
Michael Hânschell
Keynote:
Michael Hânschell
Chief Information Security Officer
FLSmidth

Michael har siden 2021 været Chef Information Security Officer hos FLSmidth. Han kommer fra tidligere roller hos både Deloitte og Telenor, hvor han har arbejdet med cybersikkerhed og digitalisering. Det primære fokus for Michael i FLSmidth er at håndtere sikkerhedsrisici på tværs af organisationen. Dette være sig i form af trusselsanalyser, monitorering, medarbejder-awareness, compliance, politikker og beredskabsøvelser. I Michaels erfaring giver transparens omkring risici de bedste muligheder for at supportere en it-infrastruktur og et applikationslandskab med en solid og bæredygtig drift.


11:25
Pause

11:40
Sæt bæredygtighed i system
I dette indlæg kan du høre Martin Garbrecht Damm fortælle om hvordan Løgismose Meyers arbejder med dokumentation af bæredygtighed.
  • Hvad har Løgismose Meyers gjort for at få fokus på bæredygtighedsdata
  • Hvordan har vi organiseret os og hvilke krav har vi stillet til dataleverandører
  • Hvad har styring af bæredygtighedsdata afstedkommet (B-Corp og StB certificering)
  • Hvad giver det af forretningsfordele som virksomhed
Martin Garbrecht Damm
Keynote:
Martin Garbrecht Damm
CTO
Løgismose Meyers

Martin Garbrecht Damm er tidligere CDO/CIO hos Sticks N Sushi samt CIO hos Egmont Publishing. Martin Garbrecht Damm har ad flere omgange omlagt vitale forretningsområder til rene digitale processer.


12:10
Frokost

13:00
Digital bæredygtighed: Sådan kommer du i gang
I dette indlæg vil Lisa Holm fortælle om hvordan Arla Foods startede deres digitale bæredygtighedsrejse og hvad andre virksomheder helt konkret kan gøre for at komme i gang:

  • Start med håndgribelige bæredygtighedsinitiativer indenfor hardware og software
  • Igangsæt initiativer til at skabe grønne it-partnerskaber
  • Find ildsjælene og muliggør en bæredygtig arbejdskultur
Lisa Holm
Keynote:
Lisa Holm
IT Sustainability Lead
Arla

Lisa har siden 2019 drevet den bæredygtige it-rejse i Arla Foods. Hun har f.eks. ledet søgningen efter grønne partnerskaber med leverandører og grundlagde Arla Sustainability Network


13:30
Digitainability – når digitale løsninger bliver løftestang for bæredygtig omstilling
Verden står overfor store udfordringer. De virksomheder, der vælger at bruge digitalisering og bæredygtighed som innovationsdagsorden, har en unik mulighed for at øge deres konkurrencekraft og blive blandt dem, der tilbyder de løsninger, vi har brug for. Få indblik i hvordan man med digitalisering og fokus på menneskelig adfærd kan fremme bæredygtighed.

Trine Plambech tager udgangspunkt i konkrete cases og giver dig et indblik i de store potentialer, der ligger i at arbejde strategisk med digitalisering og adfærd som løftestang for den bæredygtige omstilling af vores virksomheder.
Trine Plambech
Keynote:
Trine Plambech
Director of Digital Sustainability
Alexandra Instituttet A/S

Trine Plambech er ansvarlig for Alexandra Instituttets forretningsområde Digital Bæredygtig Omstilling, og anses som en af de førende eksperter på området. Hun er en engageret innovationskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Hun har mangeårig erfaring med digitalisering og bæredygtighed og har samarbejdet med en lang række danske offentlige og private virksomheder om strategisk digital bæredygtig transformation.


14:00
Opsummering ved dagens moderator

14:05
Tak for i dag
Det får du ud af det
  • Få indblik i, hvordan innovative virksomheder udvikler teknologier direkte rettet mod øget bæredygtighed
  • Få inspiration til, hvordan du selv kan komme videre med bæredygtigheden
  • Få overblik over de digitale løsninger, som kan hjælpe dig videre med den grønne omstilling
Praktiske Oplysninger
Dato:
25/4 2023
Tid:
08:30 til 14:05
Sted:
Audi Gladsaxe
Turbinevej 1
2860 Søborg
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language