Sådan håndteres regulatoriske krav når finansielle virksomheder flytter løsningen i Cloud Digitalt event

Dato:
23/3 2022
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.

For virksomheder og organisationer i den finansielle sektor er der betydelige fordele og muligheder forbundet ved at rykke processer, workloads og services til infrastruktur baseret på Cloud eller Hybrid Cloud.

Særligt tre forhold er af kritisk betydning:

  • At sikre fuld og fortløbende compliance med de helt særlige og skrappe reguleringskrav, der stilles til den finansielle sektor – samt at indtænke overholdelse af egne policies ind i Cloud strategien.
  • At beskytte egne processer og data – samt kundernes fortrolige informationer mod at blive kompromitteret i forbindelse med cyberangreb.
  • At tænke Governance ind som et essentielt element fra dag ét.
Dette er af stor betydning i et felt under stigende udvikling, hvor der er behov for at tage højde for riskohåndtering, samt integration mellem teknologi og compliance.

Men der er også risici forbundet med transitionen. Til dette Webinar får du overblik over de mest betydelige overvejelser, man bør gøre sig inden. Dertil er det afgørende at tilrettelægge Cloud-transitionen, så omkostningsniveauet begrænses i projektfasen og ved den efterfølgende drift. Dette vil der være rig mulighed for at høre mere om og stille spørgsmål til.

Se program

Program:


09:00
Velkomst ved dagens moderator
Michael Svendsen
Moderator:
Michael Svendsen
Computerworld Freelance Journalist

Michael Svendsen er journalist og har gennem knap 20 år beskæftiget sig med teknologi og med virksomheder indenfor it-branchen.

Michael Spenner
Oplægsholder:
Michael Spenner
Financial Sector Cloud Lead
IBM

Michael har 25+ års erfaring indenfor IT med fokus på digital transformation og automatisering af forretningsprocesser. Fokus har altid været på hvordan både IT software og Cloud løsninger kan skabe reel forretningsværdi for større danske og internationale virksomheder, med speciel fokus på finans sektoren.


09:05
Sådan tænker du governance og compliance ind på cloudrejsen
De skrappe regulatoriske krav til den finansielle sektor gør det nødvendigt at indtænke governance og compliance som centrale elementer, når du planlægger transitionen til skyen. Dertil kommer kortlægning og håndtering af risici – og alt skal samtænkes med de teknologiske og administrative muligheder, de enkelte platforme og services stiller til rådighed.

På dette oplæg giver Claes Norgren sit bud på, hvordan du øger sandsynligheden for at lykkes med en svær opgave på et felt under hastig udvikling.
Claes Norgren
Oplægsholder:
Claes Norgren
Managing Director
Promontory EMEA

Claes Norgren er økonom og MBA, har mange års erfaring fra bankverdenen samt med regulering og kontrol af den finansielle sektor. Han har desuden bl.a. været medlem af The Basel Commitee on Banking Supervision.


09:30
Accelerér cloudtransformationen og begræns risikoen undervejs
Hvordan sikrer du fuld compliance på cloudrejsen – samt at du vedvarende overholder lovgivning og regulativer?

Blandt nøgleelementerne er at implementere målepunkter, som gør den løbende evaluering konkret og lettere at håndtere. Samtidig er det centralt at indtænke sikkerhed som et afgørende element, også når data ligger i public cloud. Endelig skal man i opbygningen af sin hybrid cloud-baserede infrastruktur overveje, hvordan man fordeler workload mellem public cloud og on-premise baserede elementer.

Det er blandt de elementer, Lars Kjær Ipsen kommer ind på i dette oplæg.
Lars Kjær Ipsen
Oplægsholder:
Lars Kjær Ipsen
Cloud Arkitekt
IBM

Lars har 25 års erfaring fra IT branchen, hvor han har arbejdet både som udvikler og arkitekt på nogle af de største kunder i Danmark og Europa. I de sidste 6 år har Lars arbejdet med Cloud, og hjulpet nordiske kunder i et bredt spektrum, fra nyetablerede start-ups, til de største entreprise virksomheder, med at få startet på deres cloud rejse, samt at gennemtænke, hvordan cloud kan skabe reel værdi for virksomhederne.


09:55
Hvad er elementerne, der gør man vælger en specifik Cloud leverandør til den aktuelle opgave.
Dette indlæg vil dække baggrunden og overvejelser for valg af Cloud leverandør.
Christoffer de Mare
Oplægsholder:
Christoffer de Mare
XaaS Delivery, Senior Vice President
Simcorp

Christoffer de Mare har 20 års erfaring med sourcing, divestment og Service Delivery, primært i den finansielle sektor. De sidste +6 år i Fintech med fokus på rejsen fra software udvikler til service leverandør.


10:20
Afrunding og spørgsmål
Michael Svendsen
Moderator:
Michael Svendsen
Computerworld Freelance Journalist

Michael Svendsen er journalist og har gennem knap 20 år beskæftiget sig med teknologi og med virksomheder indenfor it-branchen.

Michael Spenner
Oplægsholder:
Michael Spenner
Financial Sector Cloud Lead
IBM

Michael har 25+ års erfaring indenfor IT med fokus på digital transformation og automatisering af forretningsprocesser. Fokus har altid været på hvordan både IT software og Cloud løsninger kan skabe reel forretningsværdi for større danske og internationale virksomheder, med speciel fokus på finans sektoren.

Partnere
Praktiske Oplysninger
Dato:
23/3 2022
Tid:
09:00 til 10:30
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language