Partnere
Det får du ud af det
  • Indblik i konkrete værktøjer, der kan lette dig for noget af GDPR-byrden.
  • Viden om de vigtigste områder, som du bør fokusere på.
  • Mulighed for at stille spørgsmål til eksperter på området.
Praktiske Oplysninger
Dato:
Tid:
09:00 til 12:30
Sted:
Online
Pris:
Gratis deltagelse
Change language