GDPR i dagligdagen: Vedligeholdelse og tilsyn Digitalt event

Dato:
23/9 2021
Sted:
Online
Pris:
Gratis deltagelse

GDPR er nu blevet hverdag i alle organisationer, som forlængst bør have fået grundigt styr på dataflow og håndteringen af persondata i alle arbejdsgange og -processer samt på forankringen af de nye regler og processer i organisationen.

De it-ansvarlige har undervejs skullet træffe mange valg i det ofte omfattende arbejde, der har krævet både nye værktøjer, massiv efteruddannelse af medarbejdere, omlægning af arbejdsgange og meget andet.

Datatilsynet har skærpet tilsynsarbejdet betydeligt, og har i 2021 blandt andet fokus på områder som håndtering af cookies, spærrelister, kontrol med databehandlere, overførsel af personoplysninger til tredjelande og persondata-sikkerhed.

Området udvikler sig løbende. Blandt andet har Schrems II-dommen ført til flere retningslinier fra EU, som man skal håndtere, hvis de af organisationen indsamlede personoplysninger skal føres ud af EU - herunder kontrol med databehandleraftaler med leverandører uden for EU.

Det er alle organisationers eget ansvar altid at leve op til de gældende regler, men strømmen af anmeldelser til og afgørelser fra Datatilsynet viser med al tydelighed, at det er lettere sagt end gjort.

I de ofte komplekse miljøer er det nødvendigt for organisationerne - og deres DPO’er - at fokusere på at sikre og fasttømre, at organisationen konsekvent, overalt og ensartet lever op til reglerne i det daglige arbejde - også hvor organisationen eksempelvis er spredt over flere lokationer, folk arbejder hjemmefra og nye prioriteringer presser sig på.

På dette event får du overblik over de seneste nye tiltag og udmeldinger fra Datatilsynet samt overblik over de seneste nye regler og hvordan du håndterer dem.

Du får også indblik i, hvordan du sikrer løbende overholdelse af GDPR i fremtiden ved hjælp af procesuelle greb, værktøjer og systemer - og hvordan du kan arbejde på at sikre, at medarbejderne ikke dummer sig og animeres til at overholde reglerne.

Du vil desuden kunne stille spørgsmål og få vendt dine problemstillinger med juridiske eksperter på området.

Se program

Program:


09:00
Velkomst ved dagens moderator

09:05
Keynote

09:25
Nyheder på privacy fronten
Der er fart på ny regulering på privacy fronten og beskyttelse af personoplysninger. Det kan være svært at vide, hvor man skal fokusere.

Her guider vi dig i forhold til, hvor du skal rette opmærksomheden hen de kommende måneder.
Vi kommer omkring det vigtigste - formentlig:

  • ePrivacy direktivet
  • Overførsler til tredjeland
  • og andet...
Så ved du, hvad du skal fokusere på.
Lene Gram Skjoldager
Oplægsholder:
Lene Gram Skjoldager
Senior Compliance Manager
Wired Relations

Lene er uddannet jurist, og er Senior Compliance Manager i Wired Relations.
Tidligere har Lene besiddet stillinger som Security & Compliance Officer i KMD, og Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Foruden sin erfaring i og interesse for persondata, GDPR og IT-sikkerhed, er Lene også en erfaren underviser i implementering af GDPR.


09:45
Safe Online

10:05
Risma

10:25
Pause

10:35
Case

10:55
Tabellae

11:15
Taler kommer snart

11:35
Frokostpause

12:20
Taler kommer snart

12:40
Taler kommer snart

13:00
Taler kommer snart

13:20
Keynote

13:40
Pause

13:50
Taler kommer snart

14:10
Taler kommer snart

14:30
Keynote

14:50
Tak for i dag
Partnere
Det får du ud af det
  • Hør Datatilsynets råd til danske dataansvarlige.
  • Hør om Datatilsynets fokusområder lige nu og i den kommende tid.
  • Hør hvor de typiske faldgruber er.
  • Få indblik i, hvordan du kan orkestrere den løbende vedligeholdelse af din GDPR-indsats.
  • Hør hvordan du bliver klar til et tilsyn fra Datatilsynet.