Partnere
Det får du ud af det
  • Viden fra virksomheder inden for sikkerhed.
  • Konkrete bud på løsninger af udfordringer med sikkerhed.
  • Mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med andre it-ansvarlige.
Praktiske Oplysninger
Dato:
Tid:
08:30 til 12:15
Sted:
Pfizers Konferencecenter
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Pris:
Gratis deltagelse
Change language