Program:


09:00 - 09:05
Velkomst
Moderator:
Frederik Therkildsen
Cybersikkerhedsjournalist
Computerworld

09:05 - 09:30
Governance skaber forståelse mellem forretningen og It og værdi for virksomheden
Datasikkerhed er blevet sat på dagsordenen og er kommet for at blive – heldigvis. Vi bliver gennem lovgivning, retningslinjer, vejledninger mv. stillet højere og strengere krav til at sikre vores informationer, både digitale og analog data.

Det kan i en mindre organisation virke uoverskueligt, gennem en klart defineret governance har vi skabt et overblik og en gensidig forståelse mellem forretningen og IT. Vi har taget bevidste valg i forhold til rammeværk, processer og prioriteringer. Vigtigst for os er, at vi arbejder med iSikkerhed. Vi ser informationssikkerhed og IT-Sikkerhed som et samlet hele, den ene kan ikke løftes uden den anden følger med.

At arbejde med iSikkerhed er ikke et enkeltstående projekt om at nå det ene eller det andet mål - det er en kontinuerlig proces om hele tiden at blive bedre.

Bliv inspireret til hvordan din virksomhed kan komme sikkert videre.
Keynote:
Mikael Kronstrøm
Leder af Digitalisering og IT
Langeland Kommune

09:35 - 09:55
Kom NIS2-kravene i møde. Få inspiration ved 7 praktiske nedslagspunkter
Hvad skal du gøre i praksis for at opfylde kravene i NIS2? Vi ser nærmere på 7 nedslagspunkter med praktiske anbefalinger.

 1. Ægte ejerskab af Cyberrisikoen hos topledelsen, men hvem er det og hvordan?
 2. Dokumenteret Cybersikkerhedsniveau efter Internationale standarder og måling af effektivitet.
 3. Risiko baseret tilgang – kan CIS18 bruges som supplement til ISO27002:2022
 4. Artikel 21 konkrete minimumskrav – hvor trykker skoen normalt?
 5. Incident Response og krav til kommunikation af en (nærved) hændelse.
 6. Tredieparts risikostyring (en by i Rusland?)
 7. Beskyttelse af særlige miljøer – OT/ICS Cybersikkerhed.
Oplægsholder:
Christian Schmidt
Direktør
Dediko A/S

10:00 - 10:25
NIS 2 i produktionen: Hvordan kommer du i gang?
I mange produktionsvirksomheder er man allerede i gang med NIS 2 på IT-siden, men hvad skal man gøre ved produktionen? OT (Operational Technology) security er i den grad kommet på landkortet med NIS2, da det netop handler om at kunne producere det samme i morgen som i dag. Men hvordan kommer man i gang?
Keynote:
Morten Kromann
Head of Industrial Security
Siemens

10:30 - 10:35
Dagens moderator samler op
Moderator:
Frederik Therkildsen
Cybersikkerhedsjournalist
Computerworld

10:35 - 10:35
Tak for idag
Partnere Bliv partner
Det får du ud af det
 • Overblik over, hvad NIS2 kommer til at betyde for din og andre samfundskritiske virksomheder på kortere og længere sigt.
 • Indsigt i, hvilke metodikker og løsninger, der får enderne til at mødes.
 • Inspiration til til din egen compliance genne andres erfaringer.
 • Indblik i, hvordan du balancere de nye krav med henblik på at sikre compliance uden samtidig at overimplementere.
Praktiske Oplysninger
Dato:
04/6 2024
Tid:
09:00 til 10:35
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language