Program:


09:00
Velkomst
Qëndrim Fazliu
Moderator:
Qëndrim Fazliu
Samfundsredaktør
Computerworld

Samfundsredaktør på Computerworld med særligt fokus på ledelse, organisation og samfund.


09:05
GPT - teknologien, konsekvenser og praksis
Ole Winther vil tage et kig under motorhjelmen på GPT med det formål at give en forståelse af, hvorfor sprogmodellerne lige pludselig kan så meget. Derefter vil perspektiverne, både de gode og skræmmende, blive diskuteret.
Ole Winther
Keynote:
Ole Winther
Professor
DTU COMPUTE og KU

Ole Winther er CRO for raffle.ai og professor i data science på DTU og i genomisk bioinformatik på KU/Rigshospitalet. Ole Winther er en af Danmarks førende forskere og undervisere i maskinlæring. Ole Winther udvikler nye algoritmer for dyb læring og anvender maskinlæring indenfor tekstanalyse, biologi og medicin.


09:35
Når gætværk er godt nok – risikostyring i en GPT-tid

Martin Folke Vasehus vil skitsere en pragmatisk model for at bruge GPT-teknologier som ChatGPT lovligt, så man undgår uendeligt tovtrækkeri mellem ukritiske tech-enthusiaster og overforsigtige compliancejurister.

Martin Folke Vasehus
Keynote:
Martin Folke Vasehus
Stifter og CEO, it-advokat
ComplyCloud

Martin Folke Vasehus er certificeret it-advokat og stifter af ComplyCloud ApS og CIT Advokatfirma. Martin har en fortid hos Bruun & Hjejle fra 2009-2017 og er en erfaren specialist indenfor it-ret, persondata og GDPR compliance.


10:05
Pause

10:20
Den intelligente fremtid - når AI-teknologi øger effektiviteten af kontrakten
Pernille vil give et bud på, hvordan AI-teknologi kan revolutionere måden, vi håndterer kontrakter på ved at automatisere processer, identificere risici og minimere fejl og sikre overholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, samtidig med at det frigiver tid og ressourcer til mere strategisk arbejde.
Pernille Geil
Keynote:
Pernille Geil
Head of Digital Transformation
Devoteam Danmark

Pernille Geil er Partner i Devoteam og har over 17 års it-brancheerfaring. Pernille er ekspert inden for områderne it-Contract & Commerciel Mangement samt udbud med erfaring fra både kunder og leverandørsiden.

Pernille arbejder med AI-udvikling, hvor hun kontinuerligt stræber efter at udfordre grænserne og skabe innovation inden for sine ekspertiseområder.


10:50
Governance udfordringer og løsninger ved anvendelse af den nye generation af AI-støttede redskaber
Mikael vil give en kort og konkret gennemgang af udfordringerne i dag og på længere sigt i forhold til overholdelse af EU AI Act, samt hvordan en mulig løsning ser ud? Herunder dele use case eksempler, og slutlig belyse hvorfor self regulation af AI er ved at vinde indpas, ikke bare i EU, men også i US?
Mikael Munck
Keynote:
Mikael Munck
CEO og founder
2021.AI

Mikael har mere end 25 års erfaring som leder inden for områderne teknologi og AI. Mikael har en række CEO-, CIO- og COO poster inden for disse brancher. Mikael er investor i en række teknologi- cybersecurity virksomheder samt bestyrelsesmedlem i en række udvalg og organisationer og er tidligere Årets CIO i Danmark.


11:20
Dagens moderator samler op

11:25
Tak for i dag!
Bliv partner

Ønsker du at være den første partner på eventet? Tryk på linket foroven.

Det får du ud af det
  • Overblik over AI-landskabet i dag og hvor vi sandsynligvis er på vej hen.
  • Inspiration til, hvordan avancerede AI-algoritmer kan integreres med dine eksisterende forretningskritiske løsninger
  • Indblik i, hvordan den nye generation af AI-algoritmer kan udfordre din virksomheds eksisterende forretningsmodel, processer og arbejdsgange.
  • Indsigt i, hvordan du kan arbejde med AI på en måde, der er etisk forsvarlig og compliant med EU’s kommende AI Act
Praktiske Oplysninger
Dato:
31/5 2023
Tid:
09:00 til 11:25
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language