Program:


09:00
Velkomst
Lars Jacobsen
Moderator:
Lars Jacobsen
Chefredaktør og moderator
Computerworld

Chefredaktør for Computerworld siden 2013. Har i over 20 år beskæftiget sig med samspillet mellem teknologi, forretning og samfund som taler, moderator, journalist og podcastvært. Medlem af juryen for Årets CIO og er initiativtager og jurymedlem til den nystiftede pris som Årets CISO.


09:05
Få et overblik over, hvad NIS2 betyder for dig
NIS2 direktivet skal hjælpe med at sikre sikkerheden i tjenester, der er vigtige for samfundet. Dette betyder at virksomheder, som ikke tidligere har haft fokus på sikkerheden, nu kan være nødt til at af få afdækket deres sikkerhed i forhold til direktivets krav, og samtidig få kortlagt deres afhængigheder af leverandører og forsyningskæder.

Dette kan give virksomhederne store udfordringer, og derfor er det yderst relevant, at virksomhederne får sat sig ind i direktivets krav og forstår implikationerne for dem selv.
Morten Eeg Ejrnæs Nielsen
Keynote:
Morten Eeg Ejrnæs Nielsen
Security Advisor
Danmarks DPO-Forening og Globeteam

Morten er selvstændig sikkerhedsrådgiver, og en del af Globeteam. Morten har arbejdet med cyber-, informationssikkerhed og compliance (NIS2 & databeskyttelse) i flere forskellige offentlige organisationer og på tværs af flere sektorer. Mortens arbejde har bestået i både at rådgive, undervise og drive projekter til implementering af NIS2 og databeskyttelse samt informationssikkerhed.


09:35
Hvad kræver det for at blive klar til at kunne efterleve NIS2
For at komme i mål med at kunne vise dokumenteret efterlevelse af NIS2 allerede til oktober 2024, kræver det en målrettet og prioriteret indsats på cybersikkerheds-områder - startende med topledelsen.

Vi gennemgår hvad der skal til, hvordan du griber det an fra entitetens / enhedens nuværende udgangspunkt, hvad det koster og hvilke artikler i NIS2 du skal fokusere på.

Ved at bruge vores gratis NIS2 modenhedsmodel, kan du selv måle hvor langt din entitet / enhed er fra at være klar til NIS2, samt hvilke områder du skal sætte ind på for at komme i mål. Modellen udleveres under webinaret og kan allerede nu hentes på vores hjemmeside. Desuden kan du se vores YouTube videoer om NIS2 ved at søge på ”youtube dediko nis2” i Google.
Christian Schmidt
Oplægsholder:
Christian Schmidt
Direktør
Dediko A/S

Christian Schmidt har været CEO for Draware i 22 år og i IT-branchen for overvågnings og sikkerhedsløsinger i 15 år. Draware har leveret denne type løsninger til mere end 800 kunder i hele Norden. Christian Schmidt er bl.a. certificeret i CIS 20 CSC via SANS 566.
Draware skiftede i slutningen af 2021 navn til Dediko A/S.


09:55
Styr på backup og disaster recovery er et NIS2 krav. Men hvordan?
Backup management og disaster recovey-tiltag er et væsentligt krav når samfundskritiske organisationer skal efterleve NIS2. For hele formålet med NIS2 er at sikre, at samfund ikke går i stå, selvom vigtige funktioner svækkes eller tages ud af drift. Og den vigtigste forudsætning for, at en organisation kan fortsætte er, at den har adgang til sine data – brugerdata, research, økonomi, logistik, og meget andet.

Men hvordan griber man det an? Hvor meget, hvad og hvor længe skal man backe up?
Keepit taler hver dag med kunder der er bekymrede over, om de kan leve op til kravene. Hør hvilke bekymringer de gør sig, og hvordan de kan løse dem.
Mikkel Oxfeldt
Oplægsholder:
Mikkel Oxfeldt
General Counsel og advokat
Keepit

Mikkel Oxfeldt er General Counsel og advokat hos Keepit. Han startede sin karriere som privatpraktiserende advokat i 1999, som rådgiver for it-serviceudbydere og teleselskaber, og er blevet individuelt nævnt i Legal 500. Han har efterfølgende arbejdet internt i forskellige roller, i alt fra mellemstore scaleups til store, børsnoterede virksomheder. Mikkel har opbygget den juridiske afdeling hos Keepit med det klare formål at yde kommercielt forsvarlig juridisk rådgivning rettidigt. Mikkel kom til Keepit i 2021 i forbindelse med A-rundefinansieringen fra One Peak Partners.


10:15
Pause

10:30
Sådan systematiseres og implementeres NIS2 i organisationen
I RISMA udvikler vi software og implementeringsløsninger indenfor governance, risikohåndtering og compliance. Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med, at efterleve sikkerhedspraksis gennem ISO 27001/2 standarderne med et effektivt rammeværk, som vi nu har udvidet med NIS2-direktivet.

I denne ssion vil vi præsentere vores bud på hvordan IT-sikkerhedseksperter kan sikre den brede implementering på tværs af organisationen, så virksomheden proaktivt overholder sin samfundskritiske rolle i overensstemmelse med NIS2-direktivet.
Rabia Sharif
Oplægsholder:
Rabia Sharif
Senior Account Executive
RISMA Systems

Rabia har igennem de sidste 7 år arbejdet inden for Governance, Risk og Compliance området. Igennem sin karriere har Rabia specialiseret sig inden for Information Security og GDPR & Privacy, hvor hun som tidligere konsulent og projektleder har hjulpet både private og offentlige virksomheder.

Hos RISMA har Rabia det kommercielle ansvar for de eksisterende kunder og arbejder også med at udvikle og styrke de strategiske partnerskaber.

Gitte Barsøe Pedersen
Oplægsholder:
Gitte Barsøe Pedersen
Chief Product Officer
RISMA Systems

10:50
NIS2 – i et compliance perspektiv
NIS2 er lovgivning, der skal efterleves. Det igangsætter helt automatisk en lang række aktiviter i organisationen. I dette oplæg diskuteres, hvordan et passende complianceniveau kan opnås set fra en strategisk, taktisk og operationel vinkel.
Morten Skanderup Jørgensen
Keynote:
Morten Skanderup Jørgensen
Global Security Specialist
Blue Water Shipping

11:15
Dagens moderator samler op
Lars Jacobsen
Moderator:
Lars Jacobsen
Chefredaktør og moderator
Computerworld

Chefredaktør for Computerworld siden 2013. Har i over 20 år beskæftiget sig med samspillet mellem teknologi, forretning og samfund som taler, moderator, journalist og podcastvært. Medlem af juryen for Årets CIO og er initiativtager og jurymedlem til den nystiftede pris som Årets CISO.


11:20
Tak for i dag!
Det får du ud af det
  • Overblik over, hvad NIS2-direktivet indeholder og hvilke konsekvenser direktivet får for din organisation.
  • Indblik i, hvordan myndighederne vil gribe kontrolindsatsen an – og hvilke konsekvenser kan det have ikke at være compliant.
  • Indsigt i, hvordan du fokuserer og optimerer din indsats for at sikre NIS2-compliance og undgår overimplementering.
  • Inspiration til, hvordan du med passende sikkerhedsforanstaltninger kan blive NIS2 compliant
Praktiske Oplysninger
Dato:
26/9 2023
Tid:
09:00 til 11:20
Sted:
Online
Pris:
0 kr / 2.495 kr.
Change language