It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler - den 23. januar 2024 i København

Mange små og mellemstore virksomheder rammes stadig oftere af alvorlige cyberangreb fra stadig mere professionelle og velorganiserede it-kriminelle.

Isoleret betragtet stiller den sikkerhed, som findes i koncernklassen da heller ikke nogen garanti mod at blive lagt ned af et professionelt organiseret cyberangreb - for med størrelse følger også eksponering, større angrebsflade og eksponentielt stigende kompleksitet.

Endelig er der talrige eksempler på, at både små og store organisationer lammes som følgevirkning af angreb på centrale underleverandører.

På denne konference om strategisk it-sikkerhed sætter vi fokus på de aktuelt mest presserende trusler mod systemer, data og drift i dag. Samt hvordan du bliver i stand til at tilrettelægge din indsats effektivt, fleksibelt og i overensstemmelse med egne policies og regulatoriske forordninger – samtidig med at medarbejderne stadig har de bedste forudsætninger for at arbejde effektivt og fleksibelt. For din organisations drift, indtjening og konkurrenceevne har aldrig været mere afhængig af, at de digitale løsninger fungerer, som de skal.

Vi vil også dykke ned i, hvordan du orkestrerer og prioriterer din sikkerhedsindsats med den erkendelse i baghovedet, at det er fysisk umuligt at sikre en organisation 100% imod de kriminelle angreb og nedbrud. Derfor er det afgørende at vælge sine kampe med omhu, så sikkerhedsressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Du får kort sagt opdateret input til, hvordan du agerer i et særdeles broget og konstant foranderligt trusselsbillede.

Det får du ud af det:

  • Indsigt i, hvor du skal lægge niveauet i sikkerhedsarbejdet.
  • Indblik i, hvilke systemer, services og data er centrale for forretning og drift – og hvilke er knap så vigtige.
  • Inspiration til, hvordan arbejder du med it-sikkerhed på strategisk niveau og stiller de rigtige krav til dine leverandører?
  • Overblik over, hvordan du kan forberede din organisation til når angrebet alligevel rammer, så I effektivt mindsker skaden og genetablerer kritisk drift.
  • Netværk og erfaringsudveksling med andre it-sikkerheds professionelle.

Threat intelligence

Trusselsbilledet er under konstant udvikling, da hackernes fokus hele tiden ændres i takt med jagten for nye veje og angrebsflader. Du kan blive klogere på hackernes mest anvendte metoder lige nu, og hvad de har størst succes med.

Business continuity

Bliv klogere på, hvordan du udformer en god beredskabsplan, så du er klar i tilfældet af et hackerangreb – og hertil hvordan du sikrer driften efterfølgende. Desuden kan du få inspiration til, hvordan du kan sikre data løbende i cloud samt have en backup som ikke clasher med dine compliancebehov.

Intelligente værktøjer

Få et indblik i, hvad nutidens intelligente værktøjer tilbyder af hjælp og ressourcer, som kan indtænkes i beredskabsplanen. Desuden kan du også lære mere om værktøjerne til at skabe en effektiv håndtering af et cyberangreb.

Mød talerne til It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

Lars Jacobsen

Lars Jacobsen

chefredaktør og moderator

Computerworld

Marlene Zoe Nielsen

Marlene Zoe Nielsen

IT-sikkerhedsansvarlig

Gyldendal

Katrine Emme Thielke

Katrine Emme Thielke

Digital kriserådgiver

Katrine Thielke

Tony Fergusson

Tony Fergusson

CISO, EMEA

Zscaler

Torben Wallner

Torben Wallner

Nordic Security Practice Leader

Kyndryl

Sebastjan Štucl

Sebastjan Štucl

Principal Security Architect

Kyndryl

Poul Kjeldgaard

Poul Kjeldgaard

Field CTO

Dell Technologies Danmark

Rasmus Dahlberg

Rasmus Dahlberg

Lektor, Ph.D., og leder af Center for Samfundssikkerhed

Forsvarsakademiet

Mikkel Planck

Mikkel Planck

Senior Cybersecurity Specialist

Crowdstrike

Vincent Barida

Vincent Barida

Principal Solution Architect

Cloudflare

Jesper Østergaard

Jesper Østergaard

CEO

7-Eleven og Reitan Convenience Danmark A/S

Mille Østerlund

Mille Østerlund

Director, Consulting, Cybersecurity

EY

Kenneth Schwartz

Kenneth Schwartz

Cyber Security Lead

Cisco Danmark

Thomas Mølgaard

Thomas Mølgaard

Senior Director

TDC Erhverv

Jacob Zartmann

Jacob Zartmann

Systems Engineer

Conscia Danmark

Carsten Braagaard

Carsten Braagaard

Senior Solution Architect Nordics

Hitachi Vantara

Per Larsen

Per Larsen

Senior System Engineer

Commvault

Petter Glenstrup

Petter Glenstrup

Director Sales Engineer - Nordics

Arctic Wolf

Edy Almer

Edy Almer

Product Director

Logpoint

08:30

Registrering og morgenmad

program-billede program-billede

Velkomst

Lars Jacobsen, chefredaktør og moderator, Computerworld

08:45

Med et større spektrum af cyberhændelser følger ny strategi og kommunikation - er du klar?

Har du og din organisation styr på, hvordan I definerer en cyberhændelse? Og har I de rette niveauer af kommunikation klar, der svarer til hændelsestypen?

Din organisation har muligvis masser af politikker og strategier, men ikke den grundlæggende kultur der skal til, for at rykke når I bliver ramt.

Med sig har Marlene og Katrine en ISO 27001-compliant modenhedsmodel, som forhåbentlig kan hjælpe dig med at få øje på, hvor du og din organisation kan forbedre sig.

Program punkt Program punkt
Marlene Zoe Nielsen, IT-sikkerhedsansvarlig, Gyldendal
Program punkt Program punkt
Katrine Emme Thielke, Digital kriserådgiver, Katrine Thielke
08:50
program-billede program-billede

Hvordan forbliver du et skridt foran fjenden i 2024?

Tony Fergusson, CISO, EMEA, Zscaler

Lær i dag, vær mere modstandsdygtig i morgen.
Trusselaktører udforsker konstant nye måder at udnytte angrebsflader for at kompromittere organisationer, bevæge sig lateralt og stjæle data. Vi skal forstå fjendens taktik og teknikker og vurdere risikoen på hvert trin for derigennem at styre sikkerhedsresultaterne og sikre, at vi er robuste for fremtiden.
Vi arbejder i en hurtigtflydende industri med masser af udviklinger på daglig basis. Hvordan udvikler trusselbilledet sig, og hvilke værktøjer og rammer kan hjælpe? Og hvordan kan vi blive mere modstandsdygtige i morgen?

Tony Fergusson vil i sin præsentation dele sin viden om det nuværende trusselsbillede, herunder dybdegående rådgivning til at gøre din sikkerhedsarkitektur stærkere og mere modstandsdygtig.

Indlægget holdes på engelsk.

09:25
09:50

Pause

Den åbne dør - de næste angrebsvektorer, der sætter din virksomhed i fare

Fremtiden for cybersikkerhed og modstandsdygtighed kan ikke findes ved at se på fortiden, da de nye trusler bliver mere og mere sofistikerede og baseret på den hurtige teknologiske udvikling.

I dette oplæg vil Torben og Sebastjan dele deres bud på fremtiden.

Indlægget holdes på engelsk.

Program punkt Program punkt
Torben Wallner, Nordic Security Practice Leader, Kyndryl
Program punkt Program punkt
Sebastjan Štucl, Principal Security Architect, Kyndryl
10:20
program-billede program-billede

Et kig i maskinrummet hos CTU

Poul Kjeldgaard, Field CTO, Dell Technologies Danmark

Udfordringerne indenfor sikkerhed bliver større for hver dag der går. Poul tager dig her med ind i maskinrummet hos Dell's Cyber Threat Unit (CTU), som dagligt arbejder på frontlinjen mellem den almindelige opfattelse af IT og internettet overfor et dark net med hastigt voksende antal af cyber-kriminelle og deres uendelige kreativitet – bakket op af både penge og statslige interesser. Er du klar til denne kamp ?

Dell Technologies har i år lanceret en del spændende opdateringer som måske giver svar på nogle af de udfordringer.

10:45
11:10

Pause

BLÅT SPOR
GRØNT SPOR
ORANGE SPOR
program-billede program-billede

Detection & Response i det aktuelle trusselsbillede

Kenneth Schwartz, Cyber Security Lead, Cisco Danmark & Thomas Mølgaard, Senior Director, TDC Erhverv

De cyberkriminelles værktøjskasse er blevet styrket de sidste år, hvilket kalder på et effektivt og højt automatiseret forsvar bemandet med kompetencer, som står klar til at kæmpe imod. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil Kenneth og Thomas præsentere konkrete muligheder for at skabe stærk detection & response.

11:40
program-billede program-billede

En verden af Zero Trust

Jacob Zartmann, Systems Engineer, Conscia Danmark

Jacob Zartmann vil i dette indlæg give indblik i Gartners definitioner af Zero Trust (ZTNA) og vise eksempler på, hvordan de kan implementeres i din organisation.

11:40
program-billede program-billede

Success rimer på risikovurdering

Mille Østerlund, Director, Consulting, Cybersecurity, EY

Hvordan laver du risikovurdering? Oplever du også udfordringer med at overholde regler inden for både databeskyttelse og cybersikkerhed? Og kæmper du med for mange rammer i forskellige dele af din organisation?

11:40
BLÅT SPOR
GRØNT SPOR
ORANGE SPOR
program-billede program-billede

De første skridt med GenAI inden for cybersikkerhed

Edy Almer, Product Director, Logpoint

Dette oplæg giver dig nyttige tilgange inden for Generative AI i træning mod phishing og rapportering af brud. Indlægget afholdes på engelsk.

12:15
program-billede program-billede

Data protection og cyber reciliency i kampen mod Ransomware

Carsten Braagaard, Senior Solution Architect Nordics, Hitachi Vantara & Per Larsen, Senior System Engineer, Commvault

Hvordan bliver du unikt positioneret til at adressere områder som data protection og cyber reciliency i kampen mod Ransomware? Det præsenterer Per og Carsten dig for, i dette indlæg.

12:15
program-billede program-billede

Tør du tage chancen mod AI-robotterne? Din it-sikkerhed står på spil.

Petter Glenstrup, Director Sales Engineer - Nordics, Arctic Wolf

Har du taget et aktivt valg eller satser du stadig på chancen, når det gælder den nyeste cyberkriminalitet og fremtiden med AI og mennesker? Petter Glenstrup vil i dette oplæg dykke ned i nuværende trends indenfor cyberkriminalitet og give hans bud på nogle af de udfordringer vi ser ind i, i fremtiden.

12:15
12:40

Frokost

program-billede program-billede

Samfundssikkerhed – en ny dagsorden i Danmark

Rasmus Dahlberg, Lektor, Ph.D., og leder af Center for Samfundssikkerhed, Forsvarsakademiet

Vi står over for nye trusler i det hybride spektrum, og derfor bør tilgangen til beredskab og sikkerhed gentænkes. Danmark har brug for en overbygning på sektoransvaret og en samfundssikkerhedsstrategi.

Rasmus Dahlberg, som bl.a. er kendt fra TV, vil i sit oplæg komme med eksempler på, hvordan din tilgang til beredskab og sikkerhed kan gentænkes.

13:30
program-billede program-billede

Boost ’Detection and Response’ på tværs af din organisation

Mikkel Planck, Senior Cybersecurity Specialist, Crowdstrike

Cyberangreb, som f.eks. ransomware, stiger for hver dag og kan ramme organisationer i alle brancher og størrelser. Et enkelt vellykket angreb kan føre til afbrydelser i din organisations drift og have enorme følgevirkninger.

Samtidig bliver cyberangreb mere sofistikerede og organisationer bliver nødt til at være et skridt foran dem, der udfører angreb. For at afværge angreb, er det derfor afgørende, hurtigt at kunne identificere, hvem der står bag for dernæst at reagere på den rigtige måde.

Mikkel vil i dette oplæg præsentere CrowdStrike Falcon-platformen og dens avancerede EDR-funktioner og identitetsbeskyttelse, der hjælper organisationer med at tilpasse sig nutidens cybersikkerhedsudfordringer.

14:00
14:25

Pause

program-billede program-billede

Et modstandsdygtigt netværk: stærkere, optimeret, grønnere, mere åbent og sammenkoblet

Vincent Barida, Principal Solution Architect, Cloudflare

Cloud migration og bæredygtighedsmål er intrinsisk forbundet i dagens digitale landskab. Organisationer der i stigende grad flytter deres it-infrastruktur til clouden, opnår ikke kun operationelle effektiviteter og skalerbarhed, men kan også bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Da virksomheder udvider deres aktiviteter ud over geografiske grænser, står global sammenkobling over for betydelige risici som følge af lovgivningsmæssige reglementer i forskellige lande. En af bekymringerne er spredningen af lovgivning om datalokalisering, som kræver, at virksomheder lagrer data inden for grænserne af en bestemt jurisdiktion. Sådanne regler ofte vedtages af hensyn til datasuverænitet og national sikkerhed, men kan hæmme den glidende strøm af information på tværs af grænser og forstyrre global sammenkobling. Overholdelse af disse love kan føre til øgede omkostninger, datafragmentering og nedsat fleksibilitet for virksomheder, der er afhængige af globale skytjenester.

Vincent vil i dette indlæg præsentere, hvordan du kan have et modstandsdygtigt netværk, der samtidig er stærkere, optimeret, grønnere, mere åbent og sammenkoblet.

Indlægget afholdes på engelsk.

14:50
program-billede program-billede

Fireside chat - Når alt går i sort

Jesper Østergaard, CEO, 7-Eleven og Reitan Convenience Danmark A/S

For lidt over et år siden så Jesper Østergaard, direktør ved 7-Eleven Danmark sin skærm gå i sort sammen med samtlige 7-Eleven-butikker i hele landet grundet et cyberangreb.
  • Hvad sker der, når din virksomhed bliver angrebet?
  • Hvordan igangsættes og fuldføres bredskabet?
  • Hvordan sikrer man mindst mulig skade - både økonomisk og image mæssigt?
  • Hvordan kommer man ovenpå igen?
Vær med når Computerworlds moderator stiller disse spørgsmål – og bidrag også med dine egne.

15:15
program-billede program-billede

Opsummering v. dagens moderator

Lars Jacobsen, chefredaktør og moderator, Computerworld

15:45
15:50

Tak for i dag

Mød partnerne på It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

Partnere

Mød vores medarrangører og partnere til It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

Partnere

Hvis du vil høre mere om mulighederne så kontakt salgsdirektør Maibritt Møller Bryding på mmo@cw.dk eller 2728 4041

Dit udbytte på It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

På konferencen sætter vi fokus på, hvordan du løfter din it-sikkerhed op på et strategisk niveau, som sikrer din virksomhed og dens konkurrenceevne. Sammen med et hav af keynotes og erfarne partnere får du nyeste viden, erfaringer og løsninger til at sikre den gode it-sikkerhed. Det handler om at være omstillingsparat og klar til at handle hurtigt, når du hele tiden skal tage bestik af den aktuelle trusselsituation – som i høj grad ændres hastigt.

Du får overblikket over de nyeste trusler og de mest aktuelle tendenser lige nu.

Du får indblik i, hvordan konkrete virksomheder arbejder med it-sikkerhed.

Du får indsigt i, hvordan førende leverandører og eksperter ser de teknologiske muligheder nu og i fremtiden.

Tilmeldingen er lukket!