It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler - den 25. januar 2024 i Aarhus

Mange små og mellemstore virksomheder rammes stadig oftere af alvorlige cyberangreb fra stadig mere professionelle og velorganiserede it-kriminelle.

Isoleret betragtet stiller den sikkerhed, som findes i koncernklassen da heller ikke nogen garanti mod at blive lagt ned af et professionelt organiseret cyberangreb - for med størrelse følger også eksponering, større angrebsflade og eksponentielt stigende kompleksitet.

Endelig er der talrige eksempler på, at både små og store organisationer lammes som følgevirkning af angreb på centrale underleverandører.

På denne konference om strategisk it-sikkerhed sætter vi fokus på de aktuelt mest presserende trusler mod systemer, data og drift i dag. Samt hvordan du bliver i stand til at tilrettelægge din indsats effektivt, fleksibelt og i overensstemmelse med egne policies og regulatoriske forordninger – samtidig med at medarbejderne stadig har de bedste forudsætninger for at arbejde effektivt og fleksibelt. For din organisations drift, indtjening og konkurrenceevne har aldrig været mere afhængig af, at de digitale løsninger fungerer, som de skal.

Vi vil også dykke ned i, hvordan du orkestrerer og prioriterer din sikkerhedsindsats med den erkendelse i baghovedet, at det er fysisk umuligt at sikre en organisation 100% imod de kriminelle angreb og nedbrud. Derfor er det afgørende at vælge sine kampe med omhu, så sikkerhedsressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Du får kort sagt opdateret input til, hvordan du agerer i et særdeles broget og konstant foranderligt trusselsbillede.

Det får du ud af det:

  • Indsigt i, hvor du skal lægge niveauet i sikkerhedsarbejdet.
  • Indblik i, hvilke systemer, services og data er centrale for forretning og drift – og hvilke er knap så vigtige.
  • Inspiration til, hvordan arbejder du med it-sikkerhed på strategisk niveau og stiller de rigtige krav til dine leverandører?
  • Overblik over, hvordan du kan forberede din organisation til når angrebet alligevel rammer, så I effektivt mindsker skaden og genetablerer kritisk drift.
  • Netværk og erfaringsudveksling med andre it-sikkerheds professionelle.

Threat intelligence

Trusselsbilledet er under konstant udvikling, da hackernes fokus hele tiden ændres i takt med jagten for nye veje og angrebsflader. Du kan blive klogere på hackernes mest anvendte metoder lige nu, og hvad de har størst succes med.

Business continuity

Bliv klogere på, hvordan du udformer en god beredskabsplan, så du er klar i tilfældet af et hackerangreb – og hertil hvordan du sikrer driften efterfølgende. Desuden kan du få inspiration til, hvordan du kan sikre data løbende i cloud samt have en backup som ikke clasher med dine compliancebehov.

Intelligente værktøjer

Få et indblik i, hvad nutidens intelligente værktøjer tilbyder af hjælp og ressourcer, som kan indtænkes i beredskabsplanen. Desuden kan du også lære mere om værktøjerne til at skabe en effektiv håndtering af et cyberangreb.

Mød talerne til It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

Dan Jensen

Dan Jensen

redaktionschef

Computerworld

Peter Kruse

Peter Kruse

CISO

Clever

Tony Fergusson

Tony Fergusson

CISO, EMEA

Zscaler

Torben Wallner

Torben Wallner

Nordic Security Practice Leader

Kyndryl

Sebastjan Štucl

Sebastjan Štucl

Principal Security Architect

Kyndryl

Mikkel Planck

Mikkel Planck

Senior Cybersecurity Specialist

Crowdstrike

Poul Kjeldgaard

Poul Kjeldgaard

Field CTO

Dell Technologies Danmark

Peer Heldgaard Kristensen

Peer Heldgaard Kristensen

Direktør

Security Tech Space

Kåre Kjelstrøm

Kåre Kjelstrøm

CTO

Lunar

Jacob Zartmann

Jacob Zartmann

Systems Engineer

Conscia Danmark

Edy Almer

Edy Almer

Product Director

Logpoint

Marlene Zoe Nielsen

Marlene Zoe Nielsen

IT-sikkerhedsansvarlig

Gyldendal

Katrine Emme Thielke

Katrine Emme Thielke

Digital kriserådgiver

Katrine Thielke

Carsten Braagaard

Carsten Braagaard

Senior Solution Architect Nordics

Hitachi Vantara

Per Larsen

Per Larsen

Senior System Engineer

Commvault

Kenneth Schwartz

Kenneth Schwartz

Cyber Security Lead

Cisco Danmark

Thomas Mølgaard

Thomas Mølgaard

Senior Director

TDC Erhverv

08:30

Registrering og morgenmad

program-billede program-billede

Velkomst v. dagens moderator

Dan Jensen, redaktionschef, Computerworld

08:45
program-billede program-billede

Supply chain, ransomware, DDoS og datalæk

Peter Kruse, CISO, Clever

Det har allerede været et yderst dramatisk og begivenhedsrigt 2023. Krigen i Ukraine har frigivet en sværm af nye og aspirerende cyberkriminelle, som igennem kommercielle tilbud om effektive digitale våben, har gode betingelser for at lave mange penge på at angribe mål i vesten.

2023 har også været et år med uset mange datalæk, som sker i kølvandet på de mange ransomware angreb, der i højere og højere grad, gør brug af fænomenet "dobbelt afpresning".

Også supply chain angreb er i vækst og 2023 har været et problematisk år, som tydeligt illustrerer, den kompleksitet i angrebsførsel, som vi må begynde at vænne og ruste os imod i årene frem.

I denne præsentation er målet at give et indblik i et voksende Crime-, ransomware-, og DDoS as a Service.

Det har aldrig været mere risikofrit, og nemmere, at indlede cyberangreb mod vestlige virksomheder, institutioner og organisationer.

08:50
program-billede program-billede

Hvordan forbliver du et skridt foran fjenden i 2024?

Tony Fergusson, CISO, EMEA, Zscaler

Lær i dag, vær mere modstandsdygtig i morgen.
Trusselaktører udforsker konstant nye måder at udnytte angrebsflader for at kompromittere organisationer, bevæge sig lateralt og stjæle data. Vi skal forstå fjendens taktik og teknikker og vurdere risikoen på hvert trin for derigennem at styre sikkerhedsresultaterne og sikre, at vi er robuste for fremtiden.
Vi arbejder i en hurtigtflydende industri med masser af udviklinger på daglig basis. Hvordan udvikler trusselbilledet sig, og hvilke værktøjer og rammer kan hjælpe? Og hvordan kan vi blive mere modstandsdygtige i morgen?

Tony Fergusson vil i sin præsentation dele sin viden om det nuværende trusselsbillede, herunder dybdegående rådgivning til at gøre din sikkerhedsarkitektur stærkere og mere modstandsdygtig.

Indlægget holdes på engelsk.

09:20
09:45

Pause

Den åbne dør - de næste angrebsvektorer, der sætter din virksomhed i fare

Fremtiden for cybersikkerhed og modstandsdygtighed kan ikke findes ved at se på fortiden, da de nye trusler bliver mere og mere sofistikerede og baseret på den hurtige teknologiske udvikling.

I dette oplæg vil Torben og Sebastjan dele deres bud på fremtiden.

Indlægget holdes på engelsk.

Program punkt Program punkt
Torben Wallner, Nordic Security Practice Leader, Kyndryl
Program punkt Program punkt
Sebastjan Štucl, Principal Security Architect, Kyndryl
10:10
program-billede program-billede

Boost ’Detection and Response’ på tværs af din organisation

Mikkel Planck, Senior Cybersecurity Specialist, Crowdstrike

Cyberangreb, som f.eks. ransomware, stiger for hver dag og kan ramme organisationer i alle brancher og størrelser. Et enkelt vellykket angreb kan føre til afbrydelser i din organisations drift og have enorme følgevirkninger.

Samtidig bliver cyberangreb mere sofistikerede og organisationer bliver nødt til at være et skridt foran dem, der udfører angreb. For at afværge angreb, er det derfor afgørende, hurtigt at kunne identificere, hvem der står bag for dernæst at reagere på den rigtige måde.

Mikkel vil i dette oplæg præsentere CrowdStrike Falcon-platformen og dens avancerede EDR-funktioner og identitetsbeskyttelse, der hjælper organisationer med at tilpasse sig nutidens cybersikkerhedsudfordringer.

10:35
11:00

Pause

BLÅT SPOR
GRØNT SPOR
program-billede program-billede

Data protection og cyber reciliency i kampen mod Ransomware

Carsten Braagaard, Senior Solution Architect Nordics, Hitachi Vantara & Per Larsen, Senior System Engineer, Commvault

Hvordan bliver du unikt positioneret til at adressere områder som data protection og cyber reciliency i kampen mod Ransomware? Det præsenterer Per og Carsten dig for, i dette indlæg.

11:30
program-billede program-billede

Detection & Response i det aktuelle trusselsbillede

Kenneth Schwartz, Cyber Security Lead, Cisco Danmark & Thomas Mølgaard, Senior Director, TDC Erhverv

De cyberkriminelles værktøjskasse er blevet styrket de sidste år, hvilket kalder på et effektivt og højt automatiseret forsvar bemandet med kompetencer, som står klar til at kæmpe imod. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil Kenneth og Thomas præsentere konkrete muligheder for at skabe stærk detection & response.

11:30
program-billede program-billede

Et kig i maskinrummet hos CTU

Poul Kjeldgaard, Field CTO, Dell Technologies Danmark

Udfordringerne indenfor sikkerhed bliver større for hver dag der går. Poul tager dig her med ind i maskinrummet hos Dell's Cyber Threat Unit (CTU), som dagligt arbejder på frontlinjen mellem den almindelige opfattelse af IT og internettet overfor et dark net med hastigt voksende antal af cyber-kriminelle og deres uendelige kreativitet – bakket op af både penge og statslige interesser. Er du klar til denne kamp ?

Dell Technologies har i år lanceret en del spændende opdateringer som måske giver svar på nogle af de udfordringer.

12:00
12:25

Frokost

Paneldebat om nu- og fremtidens cybersikkerhed. Hvilke udfordringer ser vi ind i?

  • Hvilke fremtidige hændelser kommer til at fylde hos danske virksomheder? Hvad sker der, når din virksomhed bliver angrebet?
  • Hvordan sikrer man mindst mulig skade - både økonomisk og image mæssigt?
  • Hvordan kommer man ovenpå igen?
  • Hvor og hvordan kommer AI til at påvirke it-sikkerheden inden for de næste to-tre år?
Vær med når Computerworlds moderator stiller disse spørgsmål – og bidrag også med dine egne.

Program punkt Program punkt
Peer Heldgaard Kristensen, Direktør, Security Tech Space
Program punkt Program punkt
Kåre Kjelstrøm, CTO, Lunar
Program punkt Program punkt
Dan Jensen, redaktionschef, Computerworld
13:20
program-billede program-billede

En verden af Zero Trust

Jacob Zartmann, Systems Engineer, Conscia Danmark

Gartner definerede Zero Trust (ZTNA) i 2022. Begrebet er imidlertid ikke beskyttet, så producenter kan bruge det til at beskrive ethvert produkt - selv hvis nogle kriterier i definitionen ikke opfyldes.

Da ZTNA altid bør indgå i en infrastruktur-arkitektur, vil Jacob i dette indlæg give indblik i definitionerne af ZTNA og vise eksempler på, hvordan de kan implementeres i din organisation.

13:50
14:15

Pause

program-billede program-billede

De første skridt med GenAI inden for cybersikkerhed

Edy Almer, Product Director, Logpoint

Mange føler sig forpligtede til at sige, at de arbejder med generativ AI, og nogle er bekymrede for at blive erstattet af teknologien.
Erfaringen fra virkeligheden viser, at der stadig er en lang vej at gå, før vi kan blive erstattet, men at der allerede nu kan opnås hurtige gevinster.

Edy vil i dette indlæg præsentere nyttige tilgange inden for Generative AI i træning mod phishing og rapportering af brud.

Indlægget afholdes på engelsk.

14:40

Med et større spektrum af cyberhændelser følger ny strategi og kommunikation - er du klar?

Har du og din organisation styr på, hvordan I definerer en cyberhændelse? Og har I de rette niveauer af kommunikation klar, der svarer til hændelsestypen?

Din organisation har muligvis masser af politikker og strategier, men ikke den grundlæggende kultur der skal til, for at rykke når I bliver ramt.

Med sig har Marlene og Katrine en ISO 27001-compliant modenhedsmodel, som forhåbentlig kan hjælpe dig med at få øje på, hvor du og din organisation kan forbedre sig.

Program punkt Program punkt
Marlene Zoe Nielsen, IT-sikkerhedsansvarlig, Gyldendal
Program punkt Program punkt
Katrine Emme Thielke, Digital kriserådgiver, Katrine Thielke
15:05
program-billede program-billede

Opsummering v. dagens moderator

Dan Jensen, redaktionschef, Computerworld

15:40
15:45

Tak for i dag

Mød partnerne på It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

Partnere

Mød vores medarrangører og partnere til It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

Partnere

Hvis du vil høre mere om mulighederne så kontakt salgsdirektør Maibritt Møller Bryding på mmo@cw.dk eller 2728 4041

Dit udbytte på It-sikkerhedsdag - sæt målrettet ind mod de reelle trusler

På konferencen sætter vi fokus på, hvordan du løfter din it-sikkerhed op på et strategisk niveau, som sikrer din virksomhed og dens konkurrenceevne. Sammen med et hav af keynotes og erfarne partnere får du nyeste viden, erfaringer og løsninger til at sikre den gode it-sikkerhed. Det handler om at være omstillingsparat og klar til at handle hurtigt, når du hele tiden skal tage bestik af den aktuelle trusselsituation – som i høj grad ændres hastigt.

Du får overblikket over de nyeste trusler og de mest aktuelle tendenser lige nu.

Du får indblik i, hvordan konkrete virksomheder arbejder med it-sikkerhed.

Du får indsigt i, hvordan førende leverandører og eksperter ser de teknologiske muligheder nu og i fremtiden.

Tilmeldingen er lukket!