Digitaliseringsledelse 2.0

Dato:
24/11 2020
Sted:
Viby J
Pris:
1995 kr

Afholdes også i København d. 5. november


Alle vil være mere innovative, mere digitale og udvikle smarte digitale services og lækre produkter hurtigere. Men hurtig udvikling og digital innovation er svært, rigtigt svært. Måske især i eksisterende virksomheder fyldt med traditioner, processer, siloer og faste arbejdsgange.

Det er farligt, for evnen til at hurtig digital udvikling er et af de vigtigste succesparametre for en moderne virksomhed eller organisation når konkurrenterne bygger bro mellem teknologi, data, kunder, effektive processer og nye ideer. Og når forretningen og andre interne stakeholders forventninger stiger hurtigere end budgettet.

Det åbne spørgsmål er, hvordan virksomhederne leder den hastige forandring i organisationen? Hvilke strategiske holdepunkter og pejlemærker har de? Og hvem har eksemplerne til efterlevelse?

På Digitaliseringsledelse kan du derfor møde en række førende danske CIOs der ærligt fortæller om deres overvejelser, strategier, organisationer og resultater. På dagen får du desuden mulighed for at netværke og reflektere over indholdet i en række korte intensive sessioner samt gå i dialog med dagens stærke oplægsholdere.

Hele dagen styres af Computerworlds erfarne chefredaktør Lars Jacobsen og byder på rig muligheden for at lytte, lære og netværke med de øvrige deltagere.

Se program

Program:


08:30
Registrering og morgenmad

09:00
Velkomst
oplægsholder
Moderator:
Lars Jacobsen
chefredaktør
Computerworld

Lars Jacobsen er chefredaktør på Computerworld. Har arbejdet for Computerworld siden 2006, blandt andet som udviklingschef. Han interesserer sig især for, hvordan teknologi opstår og etableres i virksomheder og samfundet.


09:05
Hvordan leder du mennesker og al deres WETware og skaber målbare effekter og forbedringer i den virkelige verden?
Ledelse handler om mennesker, kød og blod, der ikke altid agerer som Excel-arket foreskriver. I dette foredrag kommer du ud på en rejse gennem menneskets forunderlige hjerne, adfærd og forudsigeligt irrationelle beslutninger, og du bliver klædt på til forstå og bruge de menneskelige faktorer (WET-ware) konstruktivt i din kontekst for digitaliseringsledelse. Det handler om at få det at ske.
oplægsholder
Oplægsholder:
Henrik Dressbøll
adfærdsdesigner

09:45
Organisationspsykologi for tech-people
Digital strategi er meget mere end teknik, økonomi, arkitektur og sikkerhed. Implementering af digital strategi er forandringsprojekter.

Derfor er vi IT-mennesker nødt til at vide noget om organisationspsykologi. Så vi forstår spillepladen og kan få succes med vores IT-faglighed.
oplægsholder
Oplægsholder:
Ursula Krogsbøll
Direktør, Digital strategi og innovation
Miracle A/S

Ursula har en Master i IT-ledelse og strategi fra IT-universitetet i København. Til daglig leder hun afdelingen for Digital strategi og innovation hos Miracle A/S og har masser af praktisk erfaring med innovationsprojekter, organisationer og implementering.


10:20
Debat ved bordene

10:30
Pause

10:45
CIO talk | Forenkling og fokus sikrer hastighed
oplægsholder
Oplægsholder:
Rasmus Lundgaard Pedersen
Director, Head of IT, CIO IT
Danske Commodities

Rasmus Lundgaard Pedersen har en baggrund fra blandt andre Bankdata, Nets og Danske Bank mere end 20 års erfaringen indenfor it og it-ledelse.


11:25
Debat ved bordene
Hvad fik I ud af indlægget og hvad gør I hos jer selv?

11:40
Frokost

12:25
Taler kommer snart

13:00
Debat ved bordene
Hvad fik I ud af indlægget og hvad gør I hos jer selv?

13:10
CxO talk | Udvikling og innovation i organisationen: Labs, garages og koblingen til forretningen

13:50
Debat ved bordene

14:00
Pause

14:15
Dansk landbrug i front på digitalisering – om klimamål, styrket forretning og forandringsledelse
Dansk landbrug er verdensledende på en lang række områder. Produktivitet, fødevaresikkerhed, miljø- og klimaaftryk, økologi, avlsmateriale til både husdyr og planter og teknologi og digitale services er blot nogle af dem.

Den helt store udfordring er at transformere dansk landbrug til både at blive en bedre forretning og klimaneutral i 2050. Det er et ekstremt ambitiøst moon shot, der kræver massiv forskning, innovation og gennemgribende digitalisering, der blandt andet indebærer forretning med eksterne partnere og massive forandringer for landmanden, hans medarbejdere og de mange samarbejdspartnere.

I indlægget viser Ivar Ravn eksempler på den digitale udvikling i og omkring landbruget og giver sit bud på de forandringer, der i endnu højere grad vil slå igennem indenfor de næste par år. Han kaster også et blik på, hvad det kræver af os som ledere konstant at skulle forandre i et tempo, som vi ikke hidtil har kendt.
oplægsholder
Oplægsholder:
Ivar Ravn
Direktør for digitalisering
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

SEGES arbejder med udvikling af ny viden, innovation og en lang række services til at udvikle et stærkt og bæredygtigt landbrug. Digitale kanaler, services og produkter er en afgørende faktor i at omsætte ny viden og metoder til værdi hos kunderne, så det digitale område er også det største forretningsområde i SEGES.
Ivar er uddannet agronom og har arbejdet indenfor landbrugets organisationer på en lang række områder, men altid på områder hvor der skulle skabes forandring og ny forretning.
Han sidder i Digitaliseringsrådet på KU Science, har været medlem af Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen, deltaget i evalueringspaneler vedr. forskningsansøgninger i krydsfeltet mellem fødevareproduktion og digitalisering og er flittigt brugt som indlægsholder indenfor digitalisering, landbrug og et forandret arbejdsmarked.


14:55
Tak for i dag