DigitalLead

Som digital klynge har vi naturligvis et skarpt fokus på digitale og teknologiske løsninger med afsæt i de styrkepositioner i verdensklasse, som findes på de danske videninstitutioner og blandt virksomhederne, herunder AI, IoT, cybersecurity, VR, AR, Big Data, DevOps, Blockchain, RPA etc.

Fremtidens digitalisering skabes dog ikke blot af verdensførende digitale teknologier, men også af viden om og fra teknologiernes anvendelsesområder samt bagvedliggende metoder og strategiske værktøjer. DigitalLead har fokus på disse aspekter gennem konkrete værditilbud inden for fx brugerindragelse (ux, servicedesign), salg, projektledelse m.m.

Danmarks nationale digitale klynge vil desuden være født med et stærkt international udsyn og vil blive en central byggesten til at skabe innovationskraft i ”Det Digitale Danmark” og i øvrige erhverv, hvor vellykket digitalisering vil være essentielt – også med fokus på FNs verdensmål og et grønnere og mere bæredygtigt Danmark.
Læs mere om DigitalLead her