Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed

Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) yder tilskud til projekter, som har til formål at øge cybersikkerhed i brancher. Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed er organisatorisk forankret i Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed er organisatorisk forankret i Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Tilskudspuljerne er finansieret af EU og Digitaliseringsstyrelsen. Tilskudspuljerne administreres af NCC.
Læs mere om Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed her